FAȚADE PUBLICE: Spațiul IN SITU / PUBLIC FACADES: IN SITU Space, 12-16 iunie 2017

Screen Shot 2017-06-12 at 2.08.06 PM

Zpațiu / Zpace FAȚADE PUBLICE: Spațiul IN SITU / PUBLIC FACADES: IN SITU Space 12-16 iunie 2017 Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale) str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Tags : , , , , , , , , ,