voluntariat

Ai timp liber şi îţi doreşti să fii util? Să-ţi aplici cunoştinţele în practică? Să înveţi ceva nou? Devin-o voluntar/ă la Oberliht!!! Suntem în căutarea unor voluntari/e motivați/e şi responsabil/e pentru a fi implicați/e în proiectele associației.

Criterii de selecţie:
– disponibilitate de a participa la activitățile de voluntariat (minim 6 ore / săptămână);
– abilități de lucru în echipa şi lucru individual;
– cunoaşterea de bază a calculatorului;
– capacităţi de învăţare rapidă.

Oportunităţi oferite de Oberliht:
– cunoaşterea unor oameni faini şi cu experienţă în domeniul artei şi culturii, managementului organizaţional, proiectelor legate de spaţiul public;
– acces la Biblioteca Spaţiului Public (colecţie de cărţi în diferite limbi);
– participare la diferite ateliere locale şi internaţionale;
– realizarea propriilor idei;
– efortul voluntarilor va fi recunoscut prin eliberarea diplomelor și recomandărilor care atestă abilitățile obținute în cadrul proiectelor;
– carnet de voluntar.

La fel ai posibilitatea să te implici în organizarea următoarelor activităţi:
– design grafic (crearea afişelor, fluturaşelor, publicaţiilor tipărite);
– documentarea foto și/sau video (editare și montaj, etc.);
– promovarea evenimentelor în oraș;
– ajutor în organizarea evenimentelor publice (expoziții, proiecții de film, ateliere, conferințe, etc.) la Apartamentul Deschis, în Zpatiu sau în alte spații;
– asistarea artiştilor locali şi străini în cadrul programului de rezidenţe artistice CHIOŞC AIR.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de înscriere al voluntarului.

Despre Oberliht:
https://oberliht.org/
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht/
https://www.instagram.com/asociatia_oberliht/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/oberliht

Mai multe informații despre Activitatea de Voluntariat:
Serviciul de Voluntariat permite tuturor să participe la activitățile desfășurate de diferite organizații din Republica Moldova și alte țări. Ca voluntar, lucrezi fără a fi remunerat și contribui la desfășurarea unui proiect prin abilitățile și motivația ta. Aceste proiecte acoperă o mulțime de domenii diverse: protecția civilă, patrimoniu cultural, arta, mediu, cultură, tineret și altele. Este un adevărat serviciu de învățare și cunoaștere, deoarece voluntarii pot învăța o nouă limbă, cîstigă și dezvoltă noi competențe, si înțeleg diferențele culturale. Lucrînd în organizațiile culturale locale voluntarii pot să descopere scena artistică din Chișinău. Ei vor fi capabili să învețe cum să gestioneze și să organizeze un eveniment cultural, cum să identifice partenerii și resursele pentru propriile inițiative culturale, cum să comunice despre activitățile lor și să se facă auziti de un public mai larg.

În Republica Moldova mişcarea de voluntariat este susţinută de o infrastructura bazată pe legislaţie: Legea Voluntariatului (Legea nr. 121 din  18.06.2010), in care sunt detaliat descrise obligațiile și drepturile voluntarului și instituției gazdă, precum și benificiile activitații de voluntariat.

O oportunitate importantă este Corpul European de Solidaritate, care permite celor cu vîrsta cuprinsă între 17-30 ani să participe în sfera serviciului de voluntariat în cadrul Uniunii Europene și în afara acesteia, pentru o perioadă de până la 12 luni. ESC acoperă toate cheltuielile (cazare, costurile de călătorie, mâncare, viză, bani de buzunar, etc.)

voluntari activi

cuba_web

Cuba (Martie 2017 – prezent)

După ce mi-am terminat studiile de relaxare în somn, căutam un loc pentru a avea mâncare gratuită. Am văzut că Oberliht căuta un nou șef de fericire în departamentul de îmbrățișare. Am crezut că ar putea fi șansa vieții mele, așa că am sărit la ocazie și mi-am trimis CV-ul.

au făcut voluntariat

Alexandru Marcenco (20 de ani / februarie – martie 2018)

Întotdeauna am fost interesat să fac ceva util pentru comunitatea locală din orașul meu natal. Pentru mine, alăturarea la Oberliht înseamnă dobândirea de experiență și un nou set de abilități în domenii precum spațiile publice și arta, lucrul într-un mediu nou, cunoașterea de oameni noi și ieșirea din zona mea de confort în timpul vacanței mele universitare.

39148060_1456966817737381_8346555562888003584_o

Cătălina Ciburciu (18 ani / iulie 2018 – iulie 2019)
Sunt evelvă clasei a 12-a în IPLT „Principesa Natalia Dadiani”. Am studiat de 2 ani pictura și desenul la Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev”. Artele și algebra sunt pasiunile mele. Am început activitatea de voluntar odata cu Școala Internațională de Vară din Ciocana organizată de Oberliht in 2018. Motivul principal pentru care am devenit voluntar, este de a-mi ocupa timpul cu ceva util și plăcut mie.

In toamnă m-am implicat mai intens in organizarea bibliotecii spațiului public, sortând publicațiile fizice și digitale ale asociației. În prezent, activeaz ultimile luni ajutând echipa in realizarea afișelor pentru evelimentele culturale. Cu aceasta ocazie, mi-am dezvoltat abilitățile digitale în programul InDesign. Totodata am avut ocazia să fac cunoștință cu voluntari internationali, artiști și actorii din domeniul cultural.

Pentru mine cel mai mare obstacol pe care l-am întâlnit în această perioadă a fost înțelegerea părinților în ceea ce privește implicarea benevola în timpul liber.

Acum mă pregatesc pentru a face studile în Olanda – sa studiez Inginerie Civilă, după care totusi sper sa revin în Republica Moldova.

anastasia

Palii Anastasia (21 ani / Martie 2014 – Martie 2015)
Am început să fac studiile la Facultatea de Arte Plastice cu o dorință puternică de a-mi îmbunătăți abilitățile artistice înainte de a ajunge să descopăr că arta este mai mult decât desen și pictura. Asta ma încânta sa caut o experienta noua, sa întâlnesc oameni si sa le împărtășesc sentimente.

IMG_5862

У тебя есть свободное время и ты хотел бы быть полезным? применить свои знания на практике? узнать что-то новое? Стань волонтером в Оберлихте!!! Мы ищем мотивированного и ответственного волонтера для участия в проектах ассоциации.

Критерии отбора:
– готовность участия в волонтерской деятельности (минимум 6 часов в неделю);
– навыки командной и индивидуальной работы;
– базовые знания компьютера;
– способность к быстрому обучению.


Возможности предлагаемые Оберлихт:
– знакомство людей с опытом работы в области искусства и культуры, организационного менеджмента, проектов связаных с публичным пространством;
– доступ к Публичной Библиотеке (собрание книг на разных языках);
– участие в различных местных и международных семинарах;
– возможность реализовать свои собственные идеи;
– усилия добровольцев будут отмечены выдачей дипломов и рекомендаций, подтверждающих навыки, приобретенные ими в ходе реализации проектов;
– карточка волонтера.


Вы также можете принять участие в организации следующих мероприятий:
– графический дизайн (создание плакатов, флаеров, печатных изданий);
– фото и/или видео документация (редактирование и мотнаж и т. д.);
– популяризация событий в городе;
– помощь в организации публичных мероприятий (выставок, кинопоказов, семинаров, конференций и т. д.) в Открытой квартире или в Зпациу;
– помощь местным и иностранным художникам в программе творческой резиденции КИОСК AIR
.

Заинтересованных в участии, просим заполнить заявление волонтера.

Об Оберлихте:
https://oberliht.org/
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht/
https://www.instagram.com/asociatia_oberliht/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/oberliht

Больше информации о волонтерской деятельности:

Добровольная работа позволяет каждому участвовать в деятельности различных организаций в Республике Молдова и других странах. Будучи волонтером, вы работаете без оплаты и участвуете в проектах, используя свои навыки и мотивацию. Эти проекты охватывают множество различных областей: гражданская защита, культурное наследие, искусство, культура, окружающая среда молодежь и д.р. Это опыт обучения и обретения новых знаний, потому что волонтеры могут выучить новый язык, развить новые навыки, а также понять культурные различия. Работая в местных культурных организациях, волонтеры могут открыть для себя художественную сцену Кишинева. Они смогут узнать, как организовать культурное мероприятие, как определить партнеров и ресурсы для их собственных культурных инициатив, как рассказать о своей деятельности и сделать видимыми для более широкой аудитории.

В Республике Молдова волонтерское движение поддерживается инфраструктурой, основанной на законодательстве: Законом о волонтерстве (Закон № 121 от 18.06.2010), который подробно описывает обязанности и права волонтера и принимающего учреждения, а также преимущества волонтерства.

Важной возможностью является программа European Solidarity Corps, которая позволяет молодым людям в возрасте от 17 до 30 лет участвовать в волонтерской программе в пределах и за пределами Европейского Союза на срок до 12 месяцев. ESC покрывает все расходы (проживание, проезд, питание, виза, карманные деньги и т. д.).

Tags :