PLIC / POSTBOX

prezentare PLIC
https://plic09.wordpress.com

Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și experimental pronunțat, care își propune să reflecte tendințele artistice și literare ale tinerilor creatori.

La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor și experienței atît de semnificative pentru formarea unui discurs critic în sînul unui sistem corupt în plină expansiune.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un generator de evenimente în timp real capabile să producă schimbări semnificative în societate.

POSTBOX presentation
https://plic09.wordpress.com

The POSTBOX magazine is an interdisciplinary and experimental publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ work and activity.

It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and experiences so much needed today for formation of a critical discourse inside of a corrupted system in expansion.

The POSTBOX magazine encourages communication between artists, writers, musicians, architects etc. but also sociologists, historians, economists and other various groups, emphasizing the important role that art & culture, as ‘active ingredient’, has in a multicultural society in a globalized world.

It is not just a printed publication, but real time event generator aiming to produce significant changes in society.

Tags :