Școala de vară ”Artă, Critică și Societate Civilă” – apel pentru participare / Летняя Школа «Искусство, Критика и Гражданское общество» – приглашение к участию, dată limită: 20 iunie 2017

3_DSC9333

EDUART
Școala de vară ”Artă, Critică și Societate Civilă” – apel pentru participare / Летняя Школа «Искусство, Критика и Гражданское общество» – приглашение к участию
dată limită: 20 iunie 2017
Zpațiu / Прозтранство / Flat Space (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)

– – – читай ниже на русском – – –

RO

Școala de vară ”Artă, Critică și Societate Civilă” – apel pentru participare

locație: Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)
coorganizatori: Academia de Artă și Artasfoundation (Zurich, Elveția), Oberliht (Chișinău, Moldova), Fundația Aamta (Sukhumi, Abhazia)

În perioada 24-30 iunie 2017, Asociația Oberliht organizează, la Chișinău, Școala de Vară ”Artă, Critică și Societate Civilă”.
Școala de vară își propune să problematizeze relația dintre artă, critică și societatea civilă, să deschidă discuția despre statutul și dezvoltarea artei contemporane în contextul comercializării, bienalizării, festivalizării, a emergenței explozive a industriilor creative, descreșterii fondurilor publice, instrumentalizării artei de către interesele politice și comerciale. Școala va oferi un cadru de reflecție despre rolul pe care critica de artă o are în aceste condiții și va explora modalități prin care arta răspunde acestor provocări dar și modalități de implicare a comunităților în procesul artistic, și a instrumentelor artistice care pot împuternici comunități, și crea platforme care să unească diverse grupuri și comunități pentru acțiuni colective.

Școala de vară va examina modalitățile prin care arta poate fi folosită pentru a contribui la soluționarea problemelor sociale actuale: migrație, dezvoltare comunitară, reconciliere, dreptul la oraș, excluziune și sărăcie etc.

Programul școlii de vară e constituit din următoarele module:

– Cursuri și prelegeri realizate de profesori din Elveția, Abhazia, Belgia și Moldova pe teme precum critica de artă, procesele artistice în teorie, comunitate, viața comunală și participare în zonele rezidențiale, artă și instrumentalizare, arta în zone de conflict – exemple ale provocărilor de lucru în Artasfoundation, intervenții artistice în zonele rezidențiale.
– O serie de tururi ghidate în diverse zone ale Chișinăului
– Întâlniri și discuții cu activiști, artiști și factori de decizie din domeniul culturii
– Un atelier de teatru de marionete și un concert

Școala de vară va include un modul de prelegeri și un modul practic ce include realizarea unor lucrări de artă împreună cu studenți de la arte din Elveția și Abhazia.

Criterii de eligibilitate:
– interes pentru domeniul artei și criticii de artă
– cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare

Termen limită

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze o scrisoare de intenție însoțită de datele dumneavoastră de contact (email, telefon) și un CV, la adresa: info(a)oberliht.org, pînă la data de 20 iunie 2017

participarea este gratuită.

Acest program este susținut de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Academia de Arte din Zurich, Artasfoundation și Fundația Culturală Europeană / sponsor: Apă Bună

1_DSC9306

РУ

Летняя Школа «Искусство, Критика и Гражданское общество» – приглашение к участию

место: Прозтранство (ул. Щусева, 103, Кишинев)
организаторы: Академия Искусств и Artasfoundation (Цюрих, Швейцария), Оберлихт (Кишинев, Молдова), Фонд Aamta (Сухум, Абхазия)

В период с 24-30 июня 2017 Ассоциация Оберлихт организует в Кишиневе Летнюю Школу «Искусство, Критика и Гражданское общество».

Задача Летней Школы – проблематизировать отношения между искусством, критикой и гражданским обществом; раскрыть тему статуса и развития современного искусства в контексте коммерциализации, биенале, фестивалей, взрыва творческой индустрии, уменьшающихся государственных средств, использования искусства в политических и коммерческих целях. В рамках Школы мы поговорим о той роли, которая отведена критике искусства в данных условиях и рассмотрим возможности искусства отвечать данным провокациям, а также поговорим о способах вовлечения местной общественности в творческий процесс, об инструментах, которые могут укрепить общественность и создать платформу, объединяющую различные группы и комьюнити для общественных действий.

В рамках Летней Школы мы рассмотрим возможности, благодаря которым искусство можно использовать для решения актуальных социальных проблем: миграция, развитие общин, примирение различных групп, право на город, изоляция и бедность и так далее.

Программа Летней Школы состоит из следующих модулей:

– лекции, организованные преподавателями из Швейцарии, Абхазии, Бельгии и Молдовы по темам: критика искусства, творческие процессы в теории, общественность, общественная жизнь и участие в жилых районах, искусство и инструментарий, искусство в зонах конфликта (примеры провокаций  в Artasfoundation, творческие вмешательства в жилых кварталах);
– различные прогулки по зонам Кишинева;
– встречи и беседы с художниками, активистами и лицами, влияющими на принятие решений в области культуры;
– мастеркласс театра марионеток и концерт.

Летняя Школа будет включать в себя как лекции, так и практический модуль (реализацию творческих проектов вместе со студентами в области искусства из Швейцарии и Абхазии).

Условия участия:
– интерес к современному исскуству и критике искусства
– знание английского языка на уровне общения

Желающих принять участие в программе Школы просим присылать мотивационное письмо и контактные данные (email, телефон), а также ваше CV по адресу: info(a)oberliht.org, до 20 июня 2017

участие бесплатное

Эта программа поддерживается Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Университетом Искусств и фондом Artasfoundation из Цюриха, и Европейским Культурным Фондом / спонсор: Apă Bună

LOGO

unnamedlogo

LOGO MTS Orizontal

albxogo

Tags : ,