oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

AutoMat – proiecție de film, 26 mai 2023, ora 21:00, Apartamentul Deschis

Mai multe detalii în acest link/ More details on this link/ Подробнее по этой ссылке

The Ongoing War(s) / Efectul Domino, 20 mai 2023, ora 19:00, Zpațiu

Mai multe detalii în acest link/ More details on this link/ Подробнее по этой ссылке

Alternative alternative – o prezentare de Jorg Scheller [CH], 12 mai 2023, 19:00, Zpace

Mai multe detalii în acest link/ More details on this link/ Подробнее по этой ссылке

 
© oberliht.org