Zpațiu / Zpace

zpatiu_3_web - - - scroll down for english  - - - RO - - - Zpațiu - scenă de artă independentă în Moldova https://zpatiu.wordpress.com/ Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale Caracter profund teoretic: – de cercetare, care s-ar manifesta prin dezbateri și prezentări publice, prelegeri – de educație sub forma unor ateliere, școli de vară, seminare, conferințe Funcția de producție și diseminare: – spațiu pentru repetiții, sală de montaj, ateliere de producție și scriere – prezentări publice (expoziții, spectacole de teatru și dans, performance, proiecții de film, lecturi, etc.) EN - - - Zpace - independent art scene in Moldova https://zpatiu.wordpress.com/ Zpace is a platform for production and development of contemporary artistic practices and cultural forms / space for research, theoretical analyses and critical approach towards these practices and forms, towards their development and their social relevance. Theoretic character: – space for research (debates and public presentations, lectures) – space for educative activities (workshops, summer schools, seminars, conferences) Production and dissemination functions: – space for rehearsal, editing rooms, workshops for production and writing – public presentations (exhibitions, theatre and dance performances, film screenings and reading, etc.)

Tags :