Zpațiu / Zpace

zpatiu_3_web

– – – scroll down for english  – – –

RO
– – –

Zpațiu – scenă de artă independentă în Moldova
https://zpatiu.wordpress.com/

Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale

Caracter profund teoretic:

– de cercetare, care s-ar manifesta prin dezbateri și prezentări publice, prelegeri
– de educație sub forma unor ateliere, școli de vară, seminare, conferințe

Funcția de producție și diseminare:

– spațiu pentru repetiții, sală de montaj, ateliere de producție și scriere
– prezentări publice (expoziții, spectacole de teatru și dans, performance, proiecții de film, lecturi, etc.)

EN
– – –

Zpace – independent art scene in Moldova
https://zpatiu.wordpress.com/

Zpace is a platform for production and development of contemporary artistic practices and cultural forms / space for research, theoretical analyses and critical approach towards these practices and forms, towards their development and their social relevance.

Theoretic character:

– space for research (debates and public presentations, lectures)
– space for educative activities (workshops, summer schools, seminars, conferences)

Production and dissemination functions:

– space for rehearsal, editing rooms, workshops for production and writing
– public presentations (exhibitions, theatre and dance performances, film screenings and reading, etc.)

Tags :