susține

2_percent-01

LEGEA 2%

Direcționează 2% din impozitul tău de venit pentru CULTURA VIE și SPAȚII PUBLICE DESCHISE și ACCESIBILE în Chișinău!

Începând cu acest an ai posibilitatea să-ți susții Organizația Neguvernamentală preferată, direcționînd 2% din impozitul tău de venit spre activitățile ei. Astfel te îndemnăm să contribui la promovarea culturii vii, să susții proiecte noi de artă contemporană realizate de tineri artiști, să contribui la amenajarea unor noi spații publice și la formarea unor comunități active în cartierele din Chișinău, încurajînd participarea locuitorilor și contribuind la consolidarea unor platforme publice libere și accesibile.

Dacă ești cetățean moldovean sau apatrid cu permis de ședere, dacă nu ai datorii la impozitul de venit și dorești să prezinți declarația cu privire la impozitul de venit, ai posibilitatea să completezi declaraţia pe venit şi să indici în rubrica dedicată direcţionării celor 2%, codul fiscal al Asociaţiei Tinerilor Artişti “Oberliht”: 1011620005103

Fondurile colectate în acest mod vor fi utilizate pentru realizarea proiectelor asociației. Pentru informații suplimentare accesați legătura: https://www.oberliht.org/suport

Vă mulțumim pentru susținere!

2_percent-02

Направь 2%

подоходного налога на ЖИВУЮ КУЛЬТУРУ и ДОСТУПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА Кишинева!

Начиная с этого года, у тебя есть возможность поддержать любимую Неправительственную Организацию, перенаправив 2% твоего подоходного налога на ее деятельность. Таким образом, мы предлагаем тебе вложиться в продвижение живой культуры, поддержать новые проэкты современного искусства, поучаствовать в благоустройстве общественных пространств и создании активных сообществ в районах Кишинева, давая возможность на участие местным жителям и тем самым укрепляя свободную и доступную общественную платформу.

Если ты гражданин Республики Молдова, либо апатрид с видом на жительство, если у тебя нет задолженностей по оплате подоходного налога и ты хочешь подать декларацию, то при её заполнении просим тебя вписать налоговый номер Ассоциации Молодых Художников «Oberliht»: 1011620005103 в разделе, посвященном рапределению 2%.

Собранные таким образом средства будут использованы на реализацию проектов организации. Для дополнительной информации заходи на сайт: https://www.oberliht.org/suport

Благодарим за поддержку!

Tags :