Oberliht

Asociaţia Tinerilor Artiști Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000.
Bazându-se pe o experiență îndelungată în calitate de actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul, pe de o parte, de a oferi suport tinerilor artiști și de a contribui la dezvoltarea lor profesională, iar pe de altă parte, de a interconecta membrii scenei culturale și de a forma o comunitate artistică, utilizând spațiile publice. În acest sens, Asociația a inițiat, dezvoltă și menține platforme culturale precum sunt [oberlist], Apartamentul Deschis și Zpațiu, și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cât și a celor internaționale. Prin inițiativele sale de advocacy Asociația pledează pentru un sector cultural independent puternic în Republica Moldova și în regiune.
Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile autogestiunii şi activității non-profit.

scopul

Asociaţia Oberliht are drept scop mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani.

obiectivele

– identificarea tinerilor artişti şi prezentarea lucrărilor lor în cadrul proiectelor organizate de Asociaţie
– încurajarea participării artiştilor locali pe scena artistică internaţională
– promovarea unor proiecte de artă social-angajate
– participarea Asociaţei la elaborarea politicilor culturale

activităţile

– organizarea diferitor tipuri de proiecte şi evenimente (expoziţii, rezidențe, tabere, simpozioane, seminare, ateliere, conferințe etc.)
– desfășurarea unor activităţi editoriale şi de publicare
– mediatizarea activităţii tinerilor artişti
– colaborarea Asociaţiei cu organizaţii similare

parteneri

UNAgaleria, București (RO) / FKSE, Budapesta (HU) / Slobodne Veze, Zagreb (HR) / 4AM, Brno (CZ) / Tranzit.ro, Iași (RO) / Political Critique, Varșovia (PL) / Utopiana, Erevan (AM) / GeoAir, Tbilisi (GE) / Open Place, Kiev (UA) / Art East, Bișkek (KG) / Artcom, Astana (KZ) / Magacin, Belgrad (RS) / Rotor, Graz (AT) / Zacin, Belgrad (RS)

finanțatori

Ministerul Culturii al RM / Ministerul Educației și Cercetării al RM / Institutul Cultural Român / Fundația Culturală Europeană / Institutul Goethe București / CEC Arts Link / Biroul de Dezvoltare și Cooperare din Elveția / Centrul Ceh din București / Institutul Cultural Danez / Fund Action etc.

raportul de activitate

situații financiare

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

Oberliht Young Artists Association is a non-governmental, voluntary, non-profit and politically non-affiliated society constituted as a Public Youth Organization that has its goal the public benefit.Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces.The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.The whole activity of Oberliht Association is based on voluntary work and follows the principles of self-organization and non-profit activity.

aim

Oberliht Association aims to mobilize emerging artists in order to improve their professional skills and contribute to their integration in the international artistic context.

goals

– to identify emerging artists and to present their works in the frame of the projects organized by the Association
– to encourage the participation of the local artists on the international art scene
– to promote socially engaged art projects
– to participate in the cultural policies’ elaboration

activities

– organization of different types of projects and events (exhibitions, residencies, symposiums, seminars, workshops, conferences etc.)
– editing and publishing activities
– cooperation with other similar organizations

partners

UNAgaleria, Bucharest (RO) / FKSE, Budapest (HU) / Slobodne Veze, Zagreb (HR) / 4AM, Brno (CZ) / Tranzit.ro, Iasi (RO) / Political Critique, Warsaw (PL) / Utopiana, Yerevan (AM) / GeoAir, Tbilisi (GE) / Open Place, Kiev (UA) / Art East, Bishkek (KG) / Artcom, Astana (KZ) / Magacin, Belgrade (RS) / Rotor, Graz (AT) / Zacin, Belgrade (RS)

support

Ministry of Culture of Republic of Moldova / Ministry of Education and Research of Republica of Moldova / Romanian Cultural Institute / European Cultural Foundation / Goethe Institute Bucharest / CEC Arts Link / Swiss Development and Cooperation Office / Czech Center in Bucharest / Danish Cultural Institute / Fund Action etc.

activity reports

realized projects (2000-2009)

financial reports

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

Tags :