B68: zonă liberă – spațiu de artă / free zone – art space

img_9895_web

– – – scroll down for english  – – –

RO
– – –

B68: zonă liberă – spațiu de artă

Existenta unor spații libere de comerț și de control, unde lucruri de importanță publică să fie discutate de către cetățeni, încă reprezintă o condiție necesară pentru democratizarea societății. Astfel că rolul nostru ar putea fi cel de încurajare a inițiativelor civice în vederea păstrării spațiilor publice și menținerii accesibilităţii lor pentru comunitate, prin reconfigurarea lor în niște platforme care să răspundă unor scopuri educaționale, de acțiune socială, care să conecteze oamenii și să contribuie la formarea unor rețele, să încurajeze dezbaterile publice și să identifice soluții pentru conflictele existente.

B68 – zonă liberă / spațiu de artă este o inițiativă a Asociației Oberliht, concepută în legătură cu proiectul CHIOȘC – punct de informare cultural / platformă publică de participare: https://bucuresti68.wordpress.com/

B68, astfel, este declarată o zonă liberă de economie și de control unde probleme de importanță publică pot fi puse în discuție și analizate, iar arta și activitățile culturale devin un mecanism care să dea vizibilitate acestora.

B68 este și o invitație pentru cei care vor să se manifeste în plan artistic sau să contribuie cu idei la transformarea scuarului din str. București 68 din Chișinău într-un loc cu adevărat public.

 

EN
– – –

B68: free zone – art space

The existence of spaces free of commerce and control, where matters of public importance are discussed by citizens still represent a prerequisite to the democratisation of society. Therefore, our role should may be that of encouraging civic initiatives with view to preserving public spaces and maintaining them available for the community, by reconfiguring them into platforms which may answer to educational purposes, of social action, which may interrelate people and contribute to the formation of networks, and encourage public debates, and identify solutions for existing conflicts.

B68 – free zone / art space is an initiative by Oberliht Association, conceived in relation to KIOSK project – cultural info point / public platform for participation: https://bucuresti68.wordpress.com/

B68 is declared a zone free from economy and control where issues of public importance can be discussed and analyzed and art along with cultural activities are there to give visibility to these issues.

B68 is also an invitation for those who want to participate with artistic works or to contribute to the transformation of the square on Bucuresti Street 68 in Chisinau truly into a public space.

Tags :