oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

LA MULȚI ANI ! HAPPY NEW YEAR !

#7 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  Biblioteca Spațiului Public #7 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (noiembrie-decembrie 2015)

Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe la AMTAP / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences at AMTFA, 9 decembrie 2015 – 23 martie 2016

Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe la AMTAP / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences at AMTFA, 9 decembrie 2015 – 23 martie 2016 Galeria BUNCHER (Facultatea Arte Plastice, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice) str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

 
© oberliht.org