download

2015

Zeon kid _ Muzică în scuar (live DJ set), 22 mai 2015
La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur, Laura PANAIT și Diana GALOS, 3 mai 2015 [RO]


Orașul și culturile lui cu Virgiliu PÂSLARIUC, May 3, 2015 [RO]


Casa Ecce: Hajnalka TULISZ în rezidență


Orașul și culturile lui cu Natalia YEROMENKO, 23 aprilie 2015 [RU]


Hajnalka TULISZ [HU] – prezentare publică și proiecție, 15 aprilie 2015 [EN/RO]


Lilia DRAGNEVA: Arta Comunitară, 12 martie 2015 [RO]


Colectiv A – La Terenuri, Cluj – Arhitectura temporară participativă, prezentare, 4 martie 2015 [RO]


Vitalie SPRÎNCEANĂ: Sfera culturala publică și transformările ei, 26 februarie 2015 [RO]


Ovidiu ȚICHINDELEANU: Scurtă istorie a privirii, 19 februarie 2015 [RO]


Vladimir US: Revendicarea spatiului public prin practici artistice , 12 februarie 2015 [RO]


Ovidiu ȚICHINDELEANU: „Spaţiul public Bucureşti” 2007, 5 februarie 2015 [RO]


Lilia DRAGNEVA: Arta de subsol (Spații Artistice Alternative), 29 ianuarie 2015 [RO]


Orasul si culturile lui: Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD] și Samir KHEBIZI [FR], conferință, 28 ianuarie 2015 [RO]


Zeon kid _ music on the square (live DJ set), May 22, 2015
La Terenuri – Common space in Manastur, Laura PANAIT and Diana GALOS, 3 mai 2015 [RO]


The city and its cultures with Virgiliu PASLARIUC, May 3, 2015 [RO]


Casa Ecce: Hajnalka TULISZ in residency


The city and its cultures with Natalia YEROMENKO, April 23, 2015 [RU]


Hajnalka TULISZ [HU] – public presentation and projection, April 15, 2015 [EN/RO]


Lilia DRAGNEVA: Art Community, March 12, 2015 [RO]


Colectiv A – La Terenuri, Cluj – Temporary participative architecture – conference, March 4, 2015 [RO]


Vitalie SPRINCEANA: Public cultural sphere and its transformations, February 26, 2015 [RO]


Ovidiu TICHINDELEANU: Brief history of the gaze, Febrary 19, 2015 [RO]


Vladimir US: Claiming public space by artistic practices , Febrary 12, 2015 [RO]


Ovidiu TICHINDELEANU: „Public Space Bucuresti” 2007, February 5, 2015 [RO]


Lilia DRAGNEVA: Art footer (Alternative art spaces), January 29, 2015 [RO]


The city and its culture: Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD] și Samir KHEBIZI [FR], conference, January 28, 2015 [RO]

2014

Angela Candu, pOm defensiv, 23 august 2014
Aqua Park, 2 august 2014


Corina Bucea – atelier Zpatiu #3, 10 iunie 2014 [RO / EN]


Dan Perjovschi- Arta stradală nu e vandalis – Jurnal TV, 29 mai 2014 [RO]


Dan Perjovschi- Câteodată cineva trebuie să încalce legea pentru ca legea să se schimbe – Curaj TV, 28 mai 2014 [RO]

Apartamentul Deschis cu atitudine – Jurnal TV, 2 aprilie 2014 [RO]


Un Parc pentru Comunitate: Acțiune de salubrizare a parcului – 29 marție 2014 [RO]


Acțiune de salubrizare a parcului – Mesager, Moldova 1, 29 marție 2014 [RO]


Zpațiu #3 – prezentarea activității organizațiilor și inițiativelor independente din afara Chișinăului, 6 marție 2014 [RO/RU]


Angela Candu, Defensiv pOm, August 23, 2014
Aqua Park, August 2, 2014


Corina Bucea – workshop Zpatiu #3, 10 June 2014 [RO / EN]


Dan Perjovschi- Street art is not vandalism – Jurnal TV, 29 May 2014 [RO]


Dan Perjovschi- Sometimes someone has to break the law for the law to change – Curaj TV, 28 May 2014 [RO]


Flat Space with attitude – Jurnal TV, 2 April 2014 [RO]


A park for the community: Cleaning of the park – 29 March 2014 [RO]


Cleaning of the park – Mesager, Moldova 1, 29 March 2014 [RO]


Zpațiu #3 – presentation of organizations’ activities and independent initiatives from outside of Chisinau, 6 March 2014 [RO/RU]

2013

Crearea Spațiului Public prin Acțiune Culturală, Cernivtsi, 14 decembrie 2013 [RU]
Ostalgie – expoziţie de fotografie la Chişinău, Radio France International 17 ianuarie 2013 [RO]


Dacă nu aveți nevoie?, de Jana KAPELOVA și Michal MORAVĆIK (Public Pedestal), septembrie 2013 [RO/EN]


FILMCHIOȘC, seri cu aromă de cinema, de Cristina BRÎNZĂ, Revista 21 ART Emotion nr. 11, august-septembrie 2013 [RO]


Ana Nobre, De la Abis — Spre Deschidere, catalog, 9 iulie 2013 [RO/PT/EN]


Revista Zeppelin nr. 114 – Urban Report: Oberliht, Chișinău, mai 2013 [RO/EN]


Suplimentul Oberliht – NU ESTE AICI – Revista La PLIC, anul 5, nr. 10, marție 2013 [RO/EN/SE]


Moldova, ţară de minune – grafiti în Chișinău, Publika TV, emisiunea din 1 decembrie 2013 [RO/RU]


Zpațiu #2 – prezentarea activității organizațiilor și inițiativelor independente din Chișinău, 6 noiembrie 2013 [RO]

Monumentul lui Ivan Zaikin – intervenție de Jan SVOBODA, 22 septembrie 2013 [RU/EN]


Claximphonie – peformance muzical de Valeria BARBAS, editat de Gaëlle MEGE, 20 septembrie 2013 [EN]


Circus walk – intervenție de Tom RUSSOTTI și Karl HALBERG, 19 septembrie 2013 [EN]


Apartament Deschis, 15-22 septembrie 2013 [RO]


Spațiul public și identitar – la Publika, 15 septembrie 2013 [RO]


Spații recuperate – prezentarea rezultatelor atelierului de studioBASAR, 11 septembrie 2013 [RO/EN]


Arhitecţi din Moldova şi România încearcă să salveze o zonă verde din Chişinău – la Publika, 11 septembrie 2013 [RO]


Spațile verzi vor fi restabilite – la jurnal TV, 10 septembrie 2013 [RO]


Spații recuperate – atelier de Intervenții Urbane cu studioBASAR, 9 septembrie 2013 [RO]


Zpațiu #1 – prezentarea activității organizațiilor și inițiativelor independente din Chișinău, 8 august 2013 [RO]


Если вам не нужны | красная линия – Proiectul Janei Kapelová și a lui Michal Moravčík, 29 iulie 2013 [RU/EN]


Ronin Terente – MUZICĂ în SCUAR, 5-12 mai 2013 [RO]


Revendicări Tipărite – la TV7, 22 februarie 2013 [RO]


EE-LAB, Activări Urbane – interviu pentru Cultura Azi / TVM 1, 15 februarie 2013 [RO/EN]


творення публічного простору через мистецькі акції, Чернівці, 14 december 2013 [RU]
Ostalgie – photography exposition in Chişinău, Radio France International 17 january 2013 [RO]


Если вам не нужен? / If You Don’t Need It?, by Jana KAPELOVA and Michal MORAVĆIK (Public Pedestal), september 2013 [RO/EN]


FILMKIOSK, evenings with flavor of cinema, by Cristina BRÎNZĂ, Review 21 ART Emotion nr. 11, august-september 2013 [RO]


Ana Nobre, From the Abyss — To the Wide Open, catalog, 9 July 2013 [RO/PT/EN]


Zeppelin Magazine nr. 114 – Urban Report: Oberliht, Chisinau, May 2013 [RO/EN]


Oberliht supplement – NOT HERE – POSTBOX Magazine, year 5, nr. 10, March 2013 [RO/EN/SE]


Moldova, country of wonder -graffiti in Chisinau, Publika TV, program of 1st of December 2013 [RO/RU]


Zpațiu #2 – presentation of organizations’ activities and independent initiatives from Chisinau, 6 november 2013 [RO]


The monument of Ivan Zaikin – intervention by Jan SVOBODA, 22 septembrie 2013 [RU/EN]


Claxsimphony – music peformance by Valeria BARBAS, 20 september 2013 [EN]


Circus walk – intervention by Tom RUSSOTTI and Karl HALBERG, 19 september 2013 [EN]


Flat Space , 15-22 september 2013 [RO]


Identity and public space – at Publika, 15 september 2013 [RO]


Recovered spaces – presentation of the workshop results by studioBASAR, 11 september 2013 [RO/EN]


Architects from Modova and Romania try to save a green area in Chisinau – at Publika, 11 september 2013 [RO]


Green spaces are going to be restored – at jurnal TV, 10 september 2013 [RO]


Recovered spaces – workshop with studioBASAR, 9 september 2013 [RO]


Zpațiu #1 – presentation of organizations’ activities and independent initiatives from Chisinau, 8 august 2013 [RO]


Если вам не нужны | красная линия – The project by Jana Kapelová and Michal Moravčík, 29 july 2013 [RU/EN]


Ronin Terente – MUSIC in the SQUARE, 5-12 may 2013 [RO]


Flying Claims – at TVC21, 22 February 2013 [RO]


EE-LAB, Urban Activation – interview for Cultura Azi / TVM 1, 15 February 2013 [RO/EN]

2012

Marșul de Vladimir Us, 2012
Darmarka – un târg de obiecte gratuit, 2 septembrie 2012 [RO/RU]


Tennis cu Piciorul – la stradă București 68, 26 august 2012


Kompot – discoteca PARKOVKA, 23 august 2012


Un Oraș Mai Curat – curatarea havuzului abandonat din fata Teatrului Cehov, 20 august 2012


Havuzul abandonat din fata Teatrului Cehov Publika TV, 20 august 2012


Vara în oraș – Kompot la Apartament Deschis, emisiune Publika TV, 7 iulie 2012 [RO]


Kompot – discoteca PARKOVKA, 7 iulie 2012


Jocul etern – un proiect documentar de Paula DURINOVA, iunie 2012 [RU/EN]


Str. Universității – aprilie 2012


Contrastele – eseu video de Isabel Sanchez VILLENA, martie 2012 [EN]


În dialog cu Anatolie Juraveli despre squat-urile din Chișinău – interviu, martie 2012


Eugen Pănescu, prezentare, 3 iulie 2012 [RO]


The march by Vladimir Us, 2012
Darmarka – a free market, 2 September 2012 [RO/RU]


Foot tennis – at Bucuresti 68 street, 26 August 2012


Kompot – disco PARKOVKA, 23 August 2012


A cleaner city – cleaning of the abandoned pool in front of the Chekhov Theatre, 20 August 2012


Abandoned pool in front of the Chekhov Teatre, Publika TV, 20 August 2012


Summer in the City – Kompot at Flat Space, emission at Publika TV, 7 July 2012 [RO]


Kompot – disco PARKOVKA, 7 July 2012


Eternal Play – a documentary project by Paula DURINOVA, June 2012 [RU/EN]


University street – April 2012


Contrasts – video essay by Isabel Sanchez VILLENA, March 2012 [EN]


Discussing about Chisinau squats with Anatolie Juraveli – interview, March 2012


Eugen Pănescu, presentation, 3 July 2012 [RO]

2011

TESTARE NEDISTRUCTIBILĂ – video, Chișinău, noiembrie 2011
bd. Stefan cel Mare si Sfint – intervenție, Chișinău, noiembrie 2011


Fluturașe albe – performance de Michal Holy, Chișinău, noiembrie 2011


Driving through the public space on Öland – discussing with Jörgen Platzer, noiembrie 2011


Oraș înseamnă viață în comun – emisiune Publika TV, 14 august 2011 [RO]


Putere Florilor – reportaj de Arena MD, 10 mai 2011 [RO]


Supermarket – la Kulturhuset , februarie 2011 [EN/SE]


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 3, nr. 8, Jan 2011 [RO/EN]
CHIŞINEU – Voluntariat pentru Chişinău


Noi Topologii Urbane: Experienţa din Chișinău și Minsk – februarie 2011 [EN]


NONDESTRUCTIVE TESTING – video, Chisinau, November 2011
bd. Stefan cel Mare si Sfint – intervention, Chisinau, November 2011


Blank Flyers – performance by Michal Holy, Chisinau, November 2011


Driving through the public space on Öland, discussing with Jörgen Platzer, November 2011


City means common live – emission at Publika TV, 14 August 2011 [RO]


Flower power – Arena MD report, 10 May 2011 [RO]


Supermarket – at Kulturhuset , February 2011 [EN/SE]


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 3, nr. 8, Jan 2011 [RO/EN]
CHIŞINEU – Volunteering for Chisinau


New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience – February 2011 [EN]

2010

Peștele – Pește – un film de Ghenadie POPESCU, 2000 – 2010
Formularea în Cuvinte a Spațiului Urban – documentarea performance-ului, octombrie 2010


Formularea în Cuvinte a Spațiului Urban – performance, octombrie 2010


Cu BUZU spre Mare – video de Ghenadie POPESCU, 26 august 2010


Sa Facem din Arme Tractoare si Republicii Moldova Iesire la Mare – interviu cu Ion BUZU, 22 august 2010


Spațiul public din Chișinău – emisiune la Publika TV, 16 mai 2010 [RO]


Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public în Chișinău – emisiune TV, mai 2010


Intervenții poetice – Jurnal TV report, 25 aprilie 2010 [RO]


Protest în Vînt – Jurnal TV, 7 aprilie 2010


ChișinEU cu Răzvan ȚUPA – reportaj TV la Moldova 1, aprilie 2010 [RO]


Supă pentru Cultură – Jurnal TV report, 28 martie 010


My Home Este Casa Ta – un proiect de Asociaţia Oberliht in colaborare cu AROSIO Diana, BRANDT Helen, REISBECK Felix and US Vladimir, martie 2010


Oberlist – fluturaș, decembrie 2010


Tokmag – supliment, decembrie 2010


Noi Topologii Urbane: Chişinău – harta, noiembrie 2010


Chișinului subteran – harta, noiembrie 2010


Chișinău Ecologic – harta, august 2010


Chișinău UNDERGROUND – spații și initiative definitorii pentru cultura alternativă, iulie 2010


Desenează o hartă a orașului tău – harta, iulie 2010


Însemnările Cetățenilor pentru un Atlas al Spațiului Public – harta, text de Nataša BODROŽIĆ, un proiect de AREA Chicago și Asociaţia Oberliht, mai 2010


ChişinEU – amoros, economic, gastronomic – harta poetică, 23 aprilie 2010


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 2, nr. 6-7, oct – dec 2010 [RO/RU/FR/EN]
CHIOȘC – Scena Culturii Independente


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 2, nr. 5, aug 2010 [RO/RU/EN]
CHIOȘC – Spații


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 2, nr. 4, iul 2010 [RO/EN]
CHIOȘC – LA SUBSOL


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 2, nr. 3, mai 2010 [RO/RU/EN]
CHIOȘC – Obținerea autonomiei artistice și politice


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 2, nr. 2, mart 2010 [RO/EN]
CHIOȘC – Supa de Sîmbătă: Chișinău


The fish – Fish – a film by Ghenadie POPESCU, 2000 – 2010
Wording a City Space – documentation of the performance, October 2010


Wording a City Space – performance, October 2010


With BUZU to the Sea – video by Ghenadie POPESCU, 26th August 2010


Let’s make Tractors from Armament and create an Exit to the Sea to Republic of Moldova – interview with Ion BUZU, 22nd August 2010


The Public Space of Chisinau – emission at Publika TV, 16 May 2010 [RO]


Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chisinau – TV program, May 2010


Poetic interventions – Jurnal TV, 25 April 2010 [RO]


Wind Protest – Jurnal TV report, 7th April 2010


ChișinEU with Răzvan ȚUPA – TV Moldova 1 report, April 2010 [RO]


Soup for Culture – Jurnal TV report, 28th March 2010


My Home is Your Home – a project by Oberliht Association in collaboration with Diana AROSIO, Helen BRANDT, Felix REISBECK and Vladimir US, March 2010


Oberlist – flyer, December 2010


Tokmag – supplement, December 2010


New Urban Topologies: Chisinau – map, November 2010


Chisinau subterranean – map, November 2010


Ecological Chisinau – map, August 2010


Chisinau UNDERGROUND map – spaces defined by alternative cultures and initiatives, July 2010


Make a map of your city – map, July 2010


Notes for a People’s Atlas (of Public Space) of Chisinau – map, text by Nataša BODROŽIĆ, project by AREA Chicago & Oberliht Association, May 2010


ChişinEU – in love, economic, gastronomic – poetic map, 23rd April 2010


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 2, nr. 6-7, Oct – Dec 2010 [RO/RU/FR/EN]
KIOSK – Independent Culture Scene


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 2, nr. 5, Aug 2010 [RO/RU/EN]
KIOSK – Spaces


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 2, nr. 4, Jul 2010 [RO/EN]
KIOSK – UNDER THE GROUND


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 2, nr. 3, May 2010 [RO/RU/EN]
KIOSK – Acquiring artistic and political autonomy


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 2, nr. 2, Mar 2010 [RO/EN]
KIOSK – Saturday Soup: Chisinau

2009

Posibilitatea Orașului – un proiect de Tonka MALEKOVIC , la PRO TV, iulie 2009 [RU]
Inaugurarea APARTAMENT-ului DESCHIS – Jurnal TV report, 31 octombrie 2009


Monstratia – Jurnal TV report, octombrie 2009


proiectul CHIOSC – lansare, octombrie 2009


Posibilitatea Orașului – un proiect de Tonka MALEKOVIC, iulie 2009


Suplimentul Oberliht – Revista La PLIC, anul 1, nr. 1, noiem 2009 [RO/EN]
APARTAMENT DESCHIS – ghid de utilizare


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 20, dec 2009 [RO/EN]
proiectul CHIOȘC în expoziție


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 19, noiem 2009 [RO/EN]
VIDEO CHIOȘC


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 18, oct 2009 [RO/EN]
VIDEO CHIOȘC – ceva comun?


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 17, sep 2009 [RO/RU/EN]
VIDEO CHIOȘC


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 16, aug 2009 [RO/EN]
CHIOȘC – Posibilitatea orașului


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 15, iul 2009 [RO/EN]
CHIOȘC – Posibilitatea (înțelegerii) orașului


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 14, iun 2009 [RO/EN]
CHIOȘC – Interviu cu Tonka MALEKOVIĆ


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 13, mai 2009 [RO/EN]
CHIOŞC – interviu cu Ştefan RUSU


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 12, apr 2009 [RO/EN]
CHIOŞC – monumentul invizibil


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 11, mart 2009 [RO/EN]
CHIOŞC – în centrul atenţiei: Ucraina


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 10, febr 2009 [RO/EN]
CHIOŞC – platformă publică interdisciplinară


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 10, febr 2009 [RU]
Vladimir Us (Moldova) și Nataša BODROŽIĆ (Croația), curatori


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 2, nr. 9, ian 2009 [RO/EN] INTERVENŢII3 – MONUMENTUL LUI PINOCCHIO


The possibility of the city – a project by Tonka MALEKOVIC , at PRO TV, July 2009 [RU]
Inauguration of FLAT SPACE – Jurnal TV report, 31st October 2009


Monstration – Jurnal TV report, October 2009


KIOSK project – launch, October 2009


Possibility of the City – a project by Tonka MALEKOVIC, July 2009


Oberliht supplement – POSTBOX magazine, year 1, nr. 1, Nov 2009 [RO/EN]
FLAT SPACE – usage guide


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 20, Dec 2009 [RO/EN]
KIOSK project exhibition


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 19, Nov 2009 [RO/EN]
VIDEO KIOSK


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 18, Oct 2009 [RO/EN]
VIDEO KIOSK – something in common?


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 17, Sep 2009 [RO/RU/EN]
VIDEO KIOSK


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 16, Aug 2009 [RO/EN]
KIOSK – The possibility of the city


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 15, Jul 2009 [RO/EN]
KIOSK – The possibility of (understanding) the city


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 14, Jun 2009 [RO/EN]
KIOSK – Interview with Tonka MALEKOVIĆ


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 13, May 2009 [RO/EN]
KIOSK – interview with Ştefan RUSU


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 12, Apr 2009 [RO/EN]
KIOSK – the invisible monument


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 11, Mar 2009 [RO/EN]
KIOSK – Ukraine in focus


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 10, Feb 2009 [RO/EN]
KIOSK – interdisciplinary public platform


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 10, Feb 2009 [RU]
Vladimir Us (Moldova) and Nataša BODROŽIĆ (Croatia), curators


Oberliht supplement – SoE, year 2, nr. 9, Jan 2009 [RO/EN]
INTERVENTIONS3 – PINOCCHIO MONUMENT

2008

kitSChinĂu gRaFfITi – plimbare / tour, 26 ianuarie, 2008 [RO/EN]
INTERVENTII3 – intervenții artistice în spațiul public, proiect, octombrie 2008


kitSChinĂu gRaFfITi – plimbare, harta oraşului, 2008


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 7, sep 2008 [RO/EN]
INTERVENŢII3


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 6, aug 2008 [RO/EN]
INTERVENŢII3


anexă la supliment


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 5, mai 2008 [RO/FR/EN]
Cronicile lui Popescu


Suplimentul Oberliht – Revista SdU>, anul 1, nr. 4, mar 2008 [RO/EN]
Angela CANDU: (P)OMUL (de)codificare


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 3, febr 2008 [RO/EN]
tactici de rezistenţă X poliţia globală


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 2, ian 2008 [RO/EN]
kitSChinĂu gRaFfiTi


Suplimentul Oberliht – Revista SdU, anul 1, nr. 1, ian 2008 [RO/EN]
INTERVENŢII2 – proiect de instruire în domeniul imaginii digitale


INTERVENȚII3 – intervenții artistice în spațiul public, catalog, 24 septembrie 2008


kitSChinĂu gRaFfITi – walking tour, 26 january, 2008 [RO/EN]
INTERVENTIONS3 -artistic interventions in public space,project, October 2008


kitSChinĂu gRaFfITi – walking tour, city map, 2008


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 7, Sep 2008 [RO/EN]
INTERVENTIONS3


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 6, Aug 2008 [RO/EN]
INTERVENTIONS3annex to the supplement


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 5, May 2008 [RO/FR/EN]
The Popescu Chronicles


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 4, Mar 2008 [RO/EN]
Angela CANDU: (de)coding the FRUIT TREE


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 3, Feb 2008 [RO/EN]
tactics of resistance X global police


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 2, Jan 2008 [RO/EN]
kitSChinĂu gRaFfiTi


Oberliht supplement – SoE, year 1, nr. 1, Jan 2008 [RO/EN]
INTERVENTIONS2 – project for photography and digital image


INTERVENTIONS3 – artistic interventions in public space, catalogue, 24th September 2008

2007

Cronicile lui Popescu – un proiect de Ghenadie POPESCU, publicaţia, 2007 [RO/FR/EN]
Pozdrav Iz Moldavije (Salutări Din Moldova) – autor: Nataša BODROŽIĆ, 18 iulie 2007 [HR]

The Popescu Chronicles – a project by Ghenadie POPESCU, publication, 2007 [RO/FR/EN]
Pozdrav Iz Moldavije (Greetings From Moldova) – author: Nataša BODROŽIĆ, 18th July 2007 [HR]

Tags :