galeria mObilă: ELLE, desene de Mihai GÎŢU

galeria mObilă ELLE desene de Mihai GÎŢU / drawings by Mihai GÎŢU 1 – 30 aprilie  2009