oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

PROTEST ÎN VÎNT: Wash Your Dirty Art With My Money, Janos SUGAR, 28 septembrie – 5 octombrie 2011

PROTEST ÎN VÎNT 28 septembrie – 5 octombrie 2011 Wash Your Dirty Money With My Art Janos SUGAR

Rencontre avec Vladimir Us, artiste et curateur moldave

RENCONTRE avec VLADIMIR US, artiste et curateur moldave, co-fondateur de la YOUNG ARTISTS ASSOCIATION OBERLIHT 26 septembrie 2011, ora 19:00 LE GENERATEUR, 16, rue Charles Frérot 94250 Gentilly

A Complicated Relation, part II – conference

A COMPLICATED RELATION, PART II – conference 19 septembrie, 2011, Kalmar, Suedia

Chişinău – one day free of cars!

O zi fără maşini / one car-free day – întâlnire-discuţie-picnic-muzică la APARTAMENT DESCHIS, 17 septembrie 2011, ora 15:00-18:00

PROTEST ÎN VÎNT: ORICE ARTĂ A FOST ODATĂ CONTEMPORANĂ, Dan PERJOVSCHI, 13 – 20 septembrie, 2011

PROTEST ÎN VÎNT ORICE ARTĂ A FOST ODATĂ CONTEMPORANĂ 13-20 septembrie 2011 Dan PERJOVSCHI

Conferința Internațională “Identitățile Chișinăulul”, 12-13 septembrie 2011

12-13 septembrie 2011, luni (orele 9–18:00), marți (orele 9–13:00) Hotelul VisPas, str. Alexandru Lăpușneanu 26, Chișinău Conferința Internațională IDENTITĂȚILE CHIȘINĂULUI

ARTCHIOȘC: Shaping the NEW @ APARTAMENT DESCHIS, 8 septembrie 2011, ora 14:00-19:00

ARTCHIOȘC: Shaping the NEW 8 septembrie, 2011, ora 14:00-19:00 APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE, str. București 68/1, Chișinău expoziție de o zi / one day exhibition

PROTEST ÎN VÎNT: Академия де Музикэ, Театру ши Арте Пластиче анунцэ конкурс репетат

PROTEST ÎN VÎNT 6 septembrie, 2011 Академия де Музикэ, Театру ши Арте Пластиче анунцэ конкурс репетат ла локуриле рэмасе ын урма конкурсулуй де адмитере. Черериле пот фи депусе ла комисия де адмитере пынэ пе 6 септембрие 2011. Vladimir US

Monument 2

Monument 2 data: 2 februarie 2011 foto: Vladimir Us

 
© oberliht.org