Supliment Oberliht

Revista la PLIC Prezentare Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și experimental pronunțat, care își propune să reflecte tendințele artistice și literare ale tinerilor creatori. La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor și experienței atît de semnificative pentru formarea unui discurs critic în sînul unui sistem corupt în plină expansiune. Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate. Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un generator de evenimente în timp real capabile să producă schimbări semnificative în societate. Link
POSTBOX magazine Presentation The POSTBOX magazine is a new interdisciplinary and experimental publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ work and activity. It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and experiences so much needed today for formation of a critical discourse inside of a corrupted system in expansion. The POSTBOX magazine encourages communication between artists, writers, musicians, architects etc. but also sociologists, historians, economists and other various groups, emphasizing the important role that art & culture, as ‘active ingredient’, has in a multicultural society in a globalized world. It is not just a printed publication, but real time event generator aiming to produce significant changes in society. Link
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 5, Nr. 10, mar 2013 [RO/EN/SE] supliment editat de Asociaţia Oberliht NU ESTE AICI Nu este aici text de Vladimir US Bjornhovda 36 text de Vladimir US Proiectul CHIOȘC la SUPERMARKET 2011 text de Vladimir US CHIOȘC: Bucătărie-Cantină, propunere de proiect (2012) text de Stefan RUSU / Vladimir US Când lipsa pereţilor iluminează calea spre artă text de Cristina BRÎNZĂ chestionar: nevoie de spațiu Milan VRACAR / Rael ARTEL / Balázs KOVACS / Nini PALAVANDISHVILI / Daniel TUCKER / Mykola RIDNYI / Jean-Lorin STERIAN / Klaus SCHAFLER / Szilvia NAGY / Alexandru CORDUNEANU   <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 5, Nr. 10, Mar 2013 [RO/EN/SE] supplement edited by Oberliht AssociationNOT HERE Not here text by Vladimir US Bjornhovda 36 text by Vladimir US KIOSK project at SUPERMARKET 2011 text by Vladimr US KIOSK: the Kitchen-Canteen project proposal (2012) text by Vladimr US When missing walls lit the way to art text by Cristina BRINZA questionnaire: the need for space Milan VRACAR / Rael ARTEL / Balázs, KOVACS / Nini PALAVANDISHVILI / Daniel TUCKER / Mykola RIDNYI / Jean-Lorin STERIAN / Klaus SCHAFLER / Szilvia NAGY / Alexandru CORDUNEANU  
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 3, Nr. 8, ian 2011 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIŞINEU - Voluntariat pentru Chişinău Lacul Valea Morilor text de Hanna SIRGE Ghidul de supraviețuire în transportul public din Chisinău text de Maud REVOL (Im)Posibilitate: Chişinău fără gunoi? text de Rosanna WEDEL   <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 3, Nr. 8, Jan 2011 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIŞINEU - Volunteering for Chisinau Valea Morilor Lake text by Hanna SIRGE Chisinau public transport survival guide text by Maud REVOL (Im)Possibility: Trash-free Chisinau? text by Rosanna WEDEL  
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 6-7, oct - dec 2010 [RO/RU/FR/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Scena Culturii Independente Introducere în Scena Culturii Independente din Moldova text de Vladimir US Prezent continuu. Implicarea socioculturală text de Szilvia NAGY Implicare, nonconsumerism, anarhie, autonomie la squat text de Natalia GRAUR Formularea în cuvinte a spațiului urban text de Tamara ZLOBINA Tîrg cultural de vechituri la APARTAMENT DESCHIS text de Maud REVOL Model de “squatting temporar prin artă” în Novi Sad, Serbia text de Milan VRAČAR Euforia existenţei comune are o durată de viaţă limitată... de aceea ar trebui să profităm de ea la maximum text de Marko MILETIĆ Mișcarea flashmob în Belorusia. Anul 2006. text de Andrei KIM Проговаривая городское пространство aвтор текстa: Тамара ЗЛОБИНА Флешмоб движение в Беларуси. 2006 год. aвтор текстa: Андрей КИМ <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 6-7, Oct - Dec 2010 [RO/RU/FR/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOSC - Independent Culture Scene Introduction to the Independent Culture Scene in Moldova text by Vladimir US Present continuous. Socio-cultural involvement and art practice text by Szilvia NAGY Involvement, anticonsumerism, anarchy, autonomy to squat text by Natalia GRAUR Model of “temporary art squatting” in Novi Sad, Serbia text by Milan VRAČAR The euphoria of common existence has a limited life span... and we should make the most of it text by Marko MILETIĆ Marchés aux Puces Culturels au FLAT SPACE texte de Maud REVOL
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 5, aug 2010 [RO/RU/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Spații Spații text de Vladimir US Codul Castelul Insterburg nu este un simplu spaţiu – e o casă text de Vlada SMIRNOV „Noi facem ceva din nimic, noi n-avem bani, noi squatăm” și Interviu text de Natalia GRAUR și Anatolie JURAVELI Замок Инстербург это не просто пространство - это дом. aвтор текстa: Влада СМИРНОВА <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 5, Aug 2010 [RO/RU/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOSC - Spaces Spaces text by Vladimir US “We build something from scratch, we are broke, so we squat” plus Interview text by Natalia GRAUR și Anatolie JURAVELI
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 4, iul 2010 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - LA SUBSOL Chișinău LA SUBSOL text de Vladimir US Codul Chișinău Underground text de Vadim ȚÎGANAȘ Muzica techno - made in Moldova text de Marcel GHERMAN Rock! text de Mihail VAKULOVSKI Lederă - grădina de plastic text de Diana AROSIO <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 4, July 2010 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOSC - UNDER THE GROUND Chișinău UNDER THE GROUND text by Vladimir US The Code of Chisinau Underground text by Vadim ȚÎGANAȘ Techno music – Made in Moldova text by Marcel GHERMAN Rock! text by Mihail VAKULOVSKI Ivy - plastic garden text by Diana AROSIO
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 3, mai 2010 [RO/RU/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Obținerea autonomiei artistice și politice Obținerea autonomiei artistice și politice prin asigurarea unui spațiu text de Vladimir US Oamenii acţionează pentru transformarea spaţiului text de Nataša BODROŽIĆ SOSka: problema supravieţuirii text de Mykola RIDNYI Klaus SCHAFLER, WUK Interviu realizat de Nataša BODROŽIĆ şi Vladimir US Centru comunitar pentru o nouă comunitate text de Daniel TUCKER Moara Roşie – ultima strigare text de Vladimir BULAT SOSка: вопрос выживания aвтор текст: Николай РИДНЫЙ <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 3, May 2010 [RO/RU/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOSC - Acquiring artistic and political autonomy Acquiring artistic and political autonomy by providing a space to it text by Vladimir US Peoples actions in transformation of space text by Nataša BODROŽIĆ Klaus SCHAFLER, WUK Interview realized by Nataša BODROŽIĆ & Vladimir US Community Center for a new Community text by Daniel TUCKER Moara Rosie – last call text by Vladimir BULAT
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 2, mart 2010 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Supa de Sîmbătă: Chișinău Supa de Sîmbătă: Chișinău Interviu cu Roman Petruniak, curator şi artist din Chicago Welthaupstadt Mazedonia text de Slobodan JAKOSKI Lupta pentru stradă, plânsul pentru copaci text de Nataša BODROŽIĆ Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău program <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 2, Mar 2010 [RO/EN] supplement edited by Oberliht Association CHIOSC - Saturday Soup: Chisinau Saturday Soup: Chisinau Interview with Roman Petruniak, curator and artist from Chicago Welthaupstadt Mazedonia text by Slobodan JAKOSKI Battle for the street, cry for the trees text by Nataša BODROŽIĆ Notes for a People‘s Atlas of Public Space in Chisinau program
Descarcă fişierul / Click to download Revista la PLIC, Anul 1, Nr. 1, noiem 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht APARTAMENT DESCHIS - ghid de utilizare APARTAMENT DESCHIS- ghid de utilizare text de Ștefan RUSU <style="color: #666;"> POSTBOX magazine, Year 1, Nr. 1, Nov 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht Association FLAT SPACE - usage guide FLAT SPACE - usage guide text by Ștefan RUSU
Stare de Urgenţă Prezentare Începînd cu decembrie 2007 Asociaţia Oberliht editează suplimentul Oberliht, un spaţiu de 4 pagini A3 dedicat artei şi culturii contemporane din Moldova, care apare împreună cu revista SdU (stare de urgenţă). Revista SdU (stare de urgenţă) este o publicaţie lunară care promovează literatura şi arta cu caracter social. Fondată de scriitorii Marius IANUŞ şi Dumitru CRUDU revista cuprinde 32 de pagini, în format A3, şi dă dovadă de o ţinută grafică atractivă. Link
State of Emergency   Starting with december 2007 Oberliht Association edits the Oberliht supplement, a space of 4 pages A3 dedicated to contemporary art and culture from Moldova. It is released together with the SoE magazine. SoE magazine (State of Emergency) is a monthly publication that promotes socially engaged literature and art. It was founded by the writers Marius IANUŞ and Dumitru CRUDU, and has 32 pages, A3 format, qualitative graphics and atractive design. Link
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 20, dec 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht proiectul CHIOȘC în expoziție Galeria VN, Zagreb | 17 noiembrie - 1 decembrie, 2009 curatori Vladimir US și Slobodne Veze Revista la PLIC text de Vladimir US <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 20, Dec 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht Association CHIOSC project exhibition Gallery VN, Zagreb | November 17 - December 1, 2009 exhibition curated by Vladimir US and Loose Associations Revista la PLIC (Postbox magazine) text by Vladimir US
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 19, noiem 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht VIDEO CHIOȘC Proteste, subversiuni, comunităţi, pieţe: Spaţiul public în arta ucraineană contemporană proiecție publică, curator Vladimir US text de Nataša BODROŽIĆ și Vladimir US <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 19, Nov 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationVIDEO CHIOSC Protests, subversions, communities, markets: Public space in contemporary Ukrainian art public screening curated by Vladimir US text de Nataša BODROŽIĆ & Vladimir US
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 18, oct 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht VIDEO CHIOȘC - ceva comun? film experimental și artă video din Croația curator Nataša BODROŽIĆ Lansare APARTAMENT DESCHIS text de Ștefan RUSU <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 18, Oct 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationVIDEO CHIOSC - something in common? experimental film and video art from Croatia curated by Nataša BODROŽIĆ Launch of the FLAT SPACE text by Ștefan RUSU
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 17, sep 2009 [RO/RU/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht VIDEO CHIOȘC program de proiecții de artă video și film experimental text de Vladimir US Monstraţia curator Vadim LUNGUL МОНСТРАЦИЯ курaтор: Вадим ЛУНГУЛ <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 17, Sep 2009 [RO/RU/EN] supplement edited by Oberliht AssociationVIDEO CHIOSC a program of video art & experimental film projections text by Vladimir US
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 16, aug 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Posibilitatea orașului Posibilitatea orașului - ghid de construire a orașelor text de Nataša BODROŽIĆ <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 16, Aug 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOȘC - The possibility of the city The possibility of the city - building cities guide text by Nataša BODROŽIĆ
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 15, iul 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Posibilitatea (înțelegerii) orașului Posibilitatea (înțelegerii) orașului Jurnalul construirii de oraşe text de Nataša BODROŽIĆ curator în reședință în cadrul proiectului CHIOȘC <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 15, Jul 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOȘC - The possibility of (understanding) the city The possibility of (understanding) the city Journal of constructing cities text by Nataša BODROŽIĆ curator in residence in the frame of CHIOȘC project
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 14, iun 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOȘC - Interviu cu Tonka MALEKOVIĆ interviu cu Tonka MALEKOVIĆ artist în rezidență în cadrul proiectului CHIOȘC <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 14, Jun 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOȘC - Interview with Tonka MALEKOVIĆ Interview with Tonka MALEKOVIĆ artist in residence in the frame of CHIOȘC project
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 13, mai 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOŞC - interviu cu Ştefan RUSU interviu cu Ştefan RUSU, autor al lucrării SPAŢIU DESCHIS pentru galeria mObilă, realizat de Vladimir US Maratonul de Desen – MNAM, Chişinău <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 13, May 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOŞC - interview with Ştefan RUSU interview with Ştefan RUSU, author of FLAT SPACE for mObile gallery realized by Vladimir US The Big Draw – NMAM, Chisinau
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 12, apr 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOŞC - monumentul invizibil Monumentul invizibil text de Vladimir US ARThotel - în proces de reconstrucţie <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 12, Apr 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOŞC - the invisible monument The invisible monument text by Vladimir US ARThotel - in the process of reconstruction
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 11, mart 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOŞC - în centrul atenţiei: Ucraina întroducere de Vladimir US În centrul atenţiei: Ucraina text de Nataša BODROŽIĆ <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 11, Mar 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOŞC - Ukraine in focus introduction by Vladimir US Ukraine in focus text by Nataša BODROŽIĆ
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 10, feb 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht CHIOŞC - platformă publică interdisciplinară (spaţiu autonom de diseminare a informaţiei cu caracter cultural) prezentare de Vladimir US - director de proiect, curator SPAŢIU DESCHIS pentru galeria mObilă text de Ştefan RUSU, artist vizual Economie de CHIOŞC text de Vladimir US În vizită în Ucraina întroducere de Nataša BODROŽIĆ, co-curator <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 10, Feb 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationCHIOŞC - interdisciplinary public platform (autonomous space for dissemination of cultural information) presentation by Vladimir US - project director, curator OPEN SPACE for mObile gallery text by Ştefan RUSU KIOSK economy text by Vladimir US Visiting Ukraine introduction by Nataša BODROŽIĆ
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 9, ian 2009 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht INTERVENŢII3 - MONUMENTUL LUI PINOCCHIO Monumentul lui Pinocchio - un proiect de Mark VERLAN text de Nataša BODROŽIĆ Monumentul lui Pinocchio - sondaj de opinii ARThotel - în proces de reconstrucţie <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 2, Nr. 9, Jan 2009 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationINTERVENTIONS3 - PINOCCHIO MONUMENT Pinocchio monument - a project by Mark VERLAN text by Nataša BODROŽIĆ Pinocchio Monument - public poll ARThotel - in the process of reconstruction
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 7, sep 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht INTERVENŢII3 Performînd Oraşul text de Nataša BODROŽIĆ Este sau nu gardul din Ghidighici un produs de artă autentic? text de Vadim ŢÎGANAŞ ARThotel - prezentare Nr. 7 al SdU este co-produs de Asociaţia Oberliht în cadrul proiectului INTERVENTIONS3 <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 7, Jan 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationINTERVENTIONS3 Performing the city text by Nataša BODROŽIĆ Does the Ghidighici wall represent an authentic art work? text by Vadim ŢÎGANAŞ ARThotel - presentation Nr. 7 of SoE is co-produced by Oberliht Association in the frame of INTERVENTIONS3 project  
Descarcă fişierul / Click to download Descarcă fişierul (anexă) / Click to download (annex) Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 6, aug 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht INTERVENŢII3 Dan PERJOVSCHI în reşedinţă la ARThotel interviu exclusiv realizat pentru Suplimentul Oberliht galeria mObilă - ALB un proiect de Alina POPA Dan PERJOVSCHI - expozitie la ARThotel [Oberlist] prezentare Nr. 6 al SdU este coprodus de Asociaţia Oberliht în cadrul proiectului INTERVENTIONS3 <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 6, Aug 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationINTERVENTIONS3 Dan PERJOVSCHI in residence at ARThotel interview with Dan PERJOVSCHI mObile gallery - WHITE a project by Alina POPA Dan PERJOVSCHI - exhibition in ARThotel [Oberlist] mailing list presentation Nr. 6 of SoE is co-produced by Oberliht Association in the frame of INTERVENTIONS3 project
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 5, mai 2008 [RO/FR/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht Cronicile lui Popescu Cronicile lui Popescu, fotografie un proiect de Ghenadie POPESCU text de Lore GABLIER interviu cu Ghenadie POPESCU DJ / VJ set Marek BRANDT aka triPhaze galeria mObilă - Jocul s-a terminat? autor: Ivan TUDEK Ion FISTICANU în paginile 8-9 SdU <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 5, May 2008 [RO/FR/EN] supplement edited by Oberliht Association The Popescu Chronicles The Popescu Chronicles, photography a project by Ghenadie POPESCU text by Lore GABLIER interview with Ghenadie POPESCU DJ / VJ set Marek BRANDT aka triPhaze mObile gallery - Game over? author: Ivan TUDEK Ion FISTICANU, pages 8-9 SoE Les Chroniques Popescu texte de Lore GABLIER
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 4, mart/apr 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht Angela CANDU: (P)OMUL (de)codificare (P)OMUL (de)codificare text de Angela CANDU interviu cu Angela CANDU galeria mObilă - PISANO un proiect de Dragana ZAREVSKA <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 4, Mar/Apr 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationAngela CANDU: (de)coding the FRUIT TREE (de)coding the FRUIT TREE text by Angela CANDU interview with Angela CANDU mObile gallery - PISANO a project by Dragana ZAREVSKA
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 3, feb 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht tactici de rezistenţă X poliţia globală l'Usine text de Vladimir US proiectul tactici de rezistenţă X poliţia global <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 3, Feb 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht Associationtactics of resistance X global police l'Usine text by Vladimir US tactics of resistance X global police project
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 2, ian 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht kitSChinĂu gRaFfiTi Cînd nimeni nu te mai aude cuvintele ţi se lipesc pe pereţi text de Vadim ŢÎGANAŞ Cu var text de Vladimir US <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 2, Jan 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationkitSChinĂu gRaFfiTi When there are no ears to hear the words are coming out on the walls text by Vadim ŢÎGANAŞ Whitewash text by Vladimir US
Descarcă fişierul / Click to download Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 1, ian 2008 [RO/EN] supliment editat de Asociaţia Oberliht INTERVENŢII2 - proiect de instruire în domeniul imaginii digitale invitaţi: Iosif KIRALY artişti/participanţi: BOUROŞ Ludmila, BRUMA Mihai, CUZMENCO Victor, DRAGANOVA Dianav, FIODOROVA Tatiana, FRANCOVA Irina, GAMARŢ Andrei, GARŞTEA Victor, IURAŞCO Vitalie, KUZMENKO Max, RAEVSCHI Alexandru, SPRÎNCEANĂ Emanuela, US Vladimir <style="color: #666;"> State of Emergency, Year 1, Nr. 1, Jan 2008 [RO/EN] supplement edited by Oberliht AssociationINTERVENTIONS2 - project for photography and digital image guests: Iosif KIRALY artists/participants: BOUROŞ Ludmila, BRUMA Mihai, CUZMENCO Victor, DRAGANOVA Dianav, FIODOROVA Tatiana, FRANCOVA Irina, GAMARŢ Andrei, GARŞTEA Victor, IURAŞCO Vitalie, KUZMENKO Max, RAEVSCHI Alexandru, SPRÎNCEANĂ Emanuela, US Vladimir

Tags :