Supliment Oberliht

Revista la PLIC

Prezentare
Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și experimental pronunțat, care își propune să reflecte tendințele artistice și literare ale tinerilor creatori.
La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor și experienței atît de semnificative pentru formarea unui discurs critic în sînul unui sistem corupt în plină expansiune.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.
Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un generator de evenimente în timp real capabile să producă schimbări semnificative în societate. Link

POSTBOX magazine

Presentation
The POSTBOX magazine is a new interdisciplinary and experimental publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ work and activity.
It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and experiences so much needed today for formation of a critical discourse inside of a corrupted system in expansion.
The POSTBOX magazine encourages communication between artists, writers, musicians, architects etc. but also sociologists, historians, economists and other various groups, emphasizing the important role that art & culture, as ‘active ingredient’, has in a multicultural society in a globalized world.
It is not just a printed publication, but real time event generator aiming to produce significant changes in society. Link

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 5, Nr. 10, mar 2013 [RO/EN/SE]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

NU ESTE AICI
Nu este aici
text de Vladimir US
Bjornhovda 36
text de Vladimir US
Proiectul CHIOȘC la SUPERMARKET 2011
text de Vladimir US
CHIOȘC: Bucătărie-Cantină, propunere de proiect (2012)
text de Stefan RUSU / Vladimir US
Când lipsa pereţilor iluminează calea spre artă
text de Cristina BRÎNZĂ
chestionar: nevoie de spațiu
Milan VRACAR / Rael ARTEL / Balázs KOVACS / Nini PALAVANDISHVILI / Daniel TUCKER / Mykola RIDNYI / Jean-Lorin STERIAN / Klaus SCHAFLER / Szilvia NAGY / Alexandru CORDUNEANU

 

<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 5, Nr. 10, Mar 2013 [RO/EN/SE]
supplement edited by Oberliht Association
NOT HERE
Not here
text by Vladimir US
Bjornhovda 36
text by Vladimir US
KIOSK project at SUPERMARKET 2011
text by Vladimr US
KIOSK: the Kitchen-Canteen project proposal (2012)
text by Vladimr US
When missing walls lit the way to art
text by Cristina BRINZA
questionnaire: the need for space
Milan VRACAR / Rael ARTEL / Balázs, KOVACS / Nini PALAVANDISHVILI / Daniel TUCKER / Mykola RIDNYI / Jean-Lorin STERIAN / Klaus SCHAFLER / Szilvia NAGY / Alexandru CORDUNEANU

 

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 3, Nr. 8, ian 2011 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIŞINEU – Voluntariat pentru Chişinău
Lacul Valea Morilor
text de Hanna SIRGE
Ghidul de supraviețuire în transportul public din Chisinău
text de Maud REVOL
(Im)Posibilitate: Chişinău fără gunoi?
text de Rosanna WEDEL

 

<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 3, Nr. 8, Jan 2011 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIŞINEU – Volunteering for Chisinau
Valea Morilor Lake
text by Hanna SIRGE
Chisinau public transport survival guide
text by Maud REVOL
(Im)Possibility: Trash-free Chisinau?
text by Rosanna WEDEL

 

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 6-7, oct – dec 2010 [RO/RU/FR/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Scena Culturii Independente
Introducere în Scena Culturii Independente din Moldova
text de Vladimir US
Prezent continuu. Implicarea socioculturală
text de Szilvia NAGY
Implicare, nonconsumerism, anarhie, autonomie la squat
text de Natalia GRAUR
Formularea în cuvinte a spațiului urban
text de Tamara ZLOBINA
Tîrg cultural de vechituri la APARTAMENT DESCHIS
text de Maud REVOL
Model de “squatting temporar prin artă” în Novi Sad, Serbia
text de Milan VRAČAR
Euforia existenţei comune are o durată de viaţă limitată… de aceea ar trebui să profităm de ea la maximum
text de Marko MILETIĆ
Mișcarea flashmob în Belorusia. Anul 2006.
text de Andrei KIM

Проговаривая городское пространство
aвтор текстa: Тамара ЗЛОБИНА
Флешмоб движение в Беларуси. 2006 год.
aвтор текстa: Андрей КИМ
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 6-7, Oct – Dec 2010 [RO/RU/FR/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC – Independent Culture Scene
Introduction to the Independent Culture Scene in Moldova
text by Vladimir US
Present continuous. Socio-cultural involvement and art practice
text by Szilvia NAGY
Involvement, anticonsumerism, anarchy, autonomy to squat
text by Natalia GRAUR
Model of “temporary art squatting” in Novi Sad, Serbia
text by Milan VRAČAR
The euphoria of common existence has a limited life span… and we should make the most of it
text by Marko MILETIĆ

Marchés aux Puces Culturels au FLAT SPACE
texte de Maud REVOL

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 5, aug 2010 [RO/RU/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Spații
Spații
text de Vladimir US
Codul Castelul Insterburg nu este un simplu spaţiu – e o casă
text de Vlada SMIRNOV
„Noi facem ceva din nimic, noi n-avem bani, noi squatăm” și Interviu
text de Natalia GRAUR și Anatolie JURAVELI

Замок Инстербург это не просто пространство – это дом.
aвтор текстa: Влада СМИРНОВА
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 5, Aug 2010 [RO/RU/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC – Spaces
Spaces
text by Vladimir US
“We build something from scratch, we are broke, so we squat” plus Interview
text by Natalia GRAUR și Anatolie JURAVELI

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 4, iul 2010 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – LA SUBSOL
Chișinău LA SUBSOL
text de Vladimir US
Codul Chișinău Underground
text de Vadim ȚÎGANAȘ
Muzica techno – made in Moldova
text de Marcel GHERMAN
Rock!
text de Mihail VAKULOVSKI
Lederă – grădina de plastic
text de Diana AROSIO
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 4, July 2010 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC – UNDER THE GROUND
Chișinău UNDER THE GROUND
text by Vladimir US
The Code of Chisinau Underground
text by Vadim ȚÎGANAȘ
Techno music – Made in Moldova
text by Marcel GHERMAN
Rock!
text by Mihail VAKULOVSKI
Ivy – plastic garden
text by Diana AROSIO

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 3, mai 2010 [RO/RU/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Obținerea autonomiei artistice și politice
Obținerea autonomiei artistice și politice prin asigurarea unui spațiu
text de Vladimir US
Oamenii acţionează pentru transformarea spaţiului
text de Nataša BODROŽIĆ
SOSka: problema supravieţuirii
text de Mykola RIDNYI
Klaus SCHAFLER, WUK
Interviu realizat de Nataša BODROŽIĆ şi Vladimir US
Centru comunitar pentru o nouă comunitate
text de Daniel TUCKER
Moara Roşie – ultima strigare
text de Vladimir BULAT

SOSка: вопрос выживания
aвтор текст: Николай РИДНЫЙ
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 3, May 2010 [RO/RU/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC – Acquiring artistic and political autonomy
Acquiring artistic and political autonomy by providing a space to it
text by Vladimir US
Peoples actions in transformation of space
text by Nataša BODROŽIĆ
Klaus SCHAFLER, WUK
Interview realized by Nataša BODROŽIĆ & Vladimir US
Community Center for a new Community
text by Daniel TUCKER
Moara Rosie – last call
text by Vladimir BULAT

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 2, Nr. 2, mart 2010 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Supa de Sîmbătă: Chișinău
Supa de Sîmbătă: Chișinău
Interviu cu Roman Petruniak, curator şi artist din Chicago
Welthaupstadt Mazedonia
text de Slobodan JAKOSKI
Lupta pentru stradă, plânsul pentru copaci
text de Nataša BODROŽIĆ
Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău
program
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 2, Nr. 2, Mar 2010 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC – Saturday Soup: Chisinau
Saturday Soup: Chisinau
Interview with Roman Petruniak, curator and artist from Chicago
Welthaupstadt Mazedonia
text by Slobodan JAKOSKI
Battle for the street, cry for the trees
text by Nataša BODROŽIĆ
Notes for a People‘s Atlas of Public Space in Chisinau
program

Descarcă fişierul / Click to download

Revista la PLIC, Anul 1, Nr. 1, noiem 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

APARTAMENT DESCHIS – ghid de utilizare
APARTAMENT DESCHIS- ghid de utilizare
text de Ștefan RUSU
<style=”color: #666;”> POSTBOX magazine, Year 1, Nr. 1, Nov 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
FLAT SPACE – usage guide
FLAT SPACE – usage guide
text by Ștefan RUSU

Stare de Urgenţă

Prezentare

Începînd cu decembrie 2007 Asociaţia Oberliht editează suplimentul Oberliht, un spaţiu de 4 pagini A3 dedicat artei şi culturii contemporane din Moldova, care apare împreună cu revista SdU (stare de urgenţă).
Revista SdU (stare de urgenţă) este o publicaţie lunară care promovează literatura şi arta cu caracter social. Fondată de scriitorii Marius IANUŞ şi Dumitru CRUDU revista cuprinde 32 de pagini, în format A3, şi dă dovadă de o ţinută grafică atractivă. Link

State of Emergency

 

Starting with december 2007 Oberliht Association edits the Oberliht supplement, a space of 4 pages A3 dedicated to contemporary art and culture from Moldova. It is released together with the SoE
magazine.
SoE magazine (State of Emergency) is a monthly publication that promotes socially engaged literature and art. It was founded by the writers Marius IANUŞ and Dumitru CRUDU, and has 32 pages, A3 format, qualitative graphics and atractive design. Link

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 20, dec 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

proiectul CHIOȘC în expoziție
Galeria VN, Zagreb | 17 noiembrie – 1 decembrie, 2009
curatori Vladimir US și Slobodne Veze
Revista la PLIC
text de Vladimir US
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 20, Dec 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOSC project exhibition
Gallery VN, Zagreb | November 17 – December 1, 2009
exhibition curated by Vladimir US and Loose Associations
Revista la PLIC (Postbox magazine)
text by Vladimir US

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 19, noiem 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

VIDEO CHIOȘC
Proteste, subversiuni, comunităţi, pieţe:
Spaţiul public în arta ucraineană contemporană

proiecție publică, curator Vladimir US
text de Nataša BODROŽIĆ și Vladimir US
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 19, Nov 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
VIDEO CHIOSC
Protests, subversions, communities, markets:
Public space in contemporary Ukrainian art

public screening curated by Vladimir US
text de Nataša BODROŽIĆ & Vladimir US

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 18, oct 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

VIDEO CHIOȘC – ceva comun?
film experimental și artă video din Croația
curator Nataša BODROŽIĆ
Lansare APARTAMENT DESCHIS
text de Ștefan RUSU
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 18, Oct 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
VIDEO CHIOSC – something in common?
experimental film and video art from Croatia
curated by Nataša BODROŽIĆ
Launch of the FLAT SPACE
text by Ștefan RUSU

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 17, sep 2009 [RO/RU/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

VIDEO CHIOȘC
program de proiecții de artă video și film experimental
text de Vladimir US
Monstraţia
curator Vadim LUNGUL

МОНСТРАЦИЯ
курaтор: Вадим ЛУНГУЛ
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 17, Sep 2009 [RO/RU/EN]
supplement edited by Oberliht Association
VIDEO CHIOSC
a program of video art & experimental film projections
text by Vladimir US

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 16, aug 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Posibilitatea orașului
Posibilitatea orașului – ghid de construire a orașelor
text de Nataša BODROŽIĆ
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 16, Aug 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOȘC – The possibility of the city
The possibility of the city – building cities guide
text by Nataša BODROŽIĆ

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 15, iul 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Posibilitatea (înțelegerii) orașului
Posibilitatea (înțelegerii) orașului
Jurnalul construirii de oraşe

text de Nataša BODROŽIĆ
curator în reședință în cadrul proiectului CHIOȘC
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 15, Jul 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOȘC – The possibility of (understanding) the city
The possibility of (understanding) the city
Journal of constructing cities

text by Nataša BODROŽIĆ
curator in residence in the frame of CHIOȘC project

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 14, iun 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOȘC – Interviu cu Tonka MALEKOVIĆ
interviu cu Tonka MALEKOVIĆ
artist în rezidență în cadrul proiectului CHIOȘC
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 14, Jun 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOȘC – Interview with Tonka MALEKOVIĆ
Interview with Tonka MALEKOVIĆ
artist in residence in the frame of CHIOȘC project

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 13, mai 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOŞC – interviu cu Ştefan RUSU
interviu cu Ştefan RUSU, autor al lucrării SPAŢIU DESCHIS pentru galeria
mObilă
, realizat de Vladimir US
Maratonul de Desen – MNAM, Chişinău
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 13, May 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOŞC – interview with Ştefan RUSU
interview with Ştefan RUSU, author of FLAT SPACE for mObile gallery
realized by Vladimir US
The Big Draw – NMAM, Chisinau

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 12, apr 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOŞC – monumentul invizibil
Monumentul invizibil
text de Vladimir US
ARThotel – în proces de reconstrucţie
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 12, Apr 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOŞC – the invisible monument
The invisible monument
text by Vladimir US
ARThotel – in the process of reconstruction

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 11, mart 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOŞC – în centrul atenţiei: Ucraina
întroducere de Vladimir US
În centrul atenţiei: Ucraina
text de Nataša BODROŽIĆ
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 11, Mar 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOŞC – Ukraine in focus
introduction by Vladimir US
Ukraine in focus
text by Nataša BODROŽIĆ

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 10, feb 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

CHIOŞC – platformă publică interdisciplinară
(spaţiu autonom de diseminare a informaţiei cu caracter cultural)
prezentare de Vladimir US – director de proiect, curator

SPAŢIU DESCHIS pentru galeria mObilă
text de Ştefan RUSU, artist vizual
Economie de CHIOŞC
text de Vladimir US
În vizită în Ucraina
întroducere de Nataša BODROŽIĆ, co-curator
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 10, Feb 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
CHIOŞC – interdisciplinary public platform
(autonomous space for dissemination of cultural information)
presentation by Vladimir US – project director, curator

OPEN SPACE for mObile gallery
text by Ştefan RUSU
KIOSK economy
text by Vladimir US
Visiting Ukraine
introduction by Nataša BODROŽIĆ

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 2, Nr. 9, ian 2009 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

INTERVENŢII3 – MONUMENTUL LUI PINOCCHIO
Monumentul lui Pinocchio – un proiect de Mark VERLAN
text de Nataša BODROŽIĆ
Monumentul lui Pinocchio – sondaj de opinii
ARThotel – în proces de reconstrucţie
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 2, Nr. 9, Jan 2009 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
INTERVENTIONS3 – PINOCCHIO MONUMENT
Pinocchio monument – a project by Mark VERLAN
text by Nataša BODROŽIĆ
Pinocchio Monument – public poll
ARThotel – in the process of reconstruction

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 7, sep 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

INTERVENŢII3
Performînd Oraşul
text de Nataša BODROŽIĆ
Este sau nu gardul din Ghidighici un produs de artă autentic?
text de Vadim ŢÎGANAŞ
ARThotel – prezentare
Nr. 7 al SdU este co-produs de Asociaţia Oberliht în cadrul proiectului INTERVENTIONS3
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 7, Jan 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
INTERVENTIONS3
Performing the city
text by Nataša BODROŽIĆ
Does the Ghidighici wall represent an authentic art work?
text by Vadim ŢÎGANAŞ
ARThotel – presentation
Nr. 7 of SoE is co-produced by Oberliht Association in the frame of INTERVENTIONS3 project

 

Descarcă fişierul / Click to download

Descarcă fişierul (anexă) / Click to download (annex)

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 6, aug 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

INTERVENŢII3
Dan PERJOVSCHI în reşedinţă la ARThotel
interviu exclusiv realizat pentru Suplimentul Oberliht
galeria mObilă – ALB
un proiect de Alina POPA
Dan PERJOVSCHI – expozitie la ARThotel
[Oberlist] prezentare
Nr. 6 al SdU este coprodus de Asociaţia Oberliht în cadrul proiectului
INTERVENTIONS3
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 6, Aug 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
INTERVENTIONS3
Dan PERJOVSCHI in residence at ARThotel
interview with Dan PERJOVSCHI
mObile gallery – WHITE
a project by Alina POPA
Dan PERJOVSCHI – exhibition in ARThotel
[Oberlist] mailing list presentation
Nr. 6 of SoE is co-produced by Oberliht Association in the frame of
INTERVENTIONS3 project

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 5, mai 2008 [RO/FR/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

Cronicile lui Popescu
Cronicile lui Popescu, fotografie
un proiect de Ghenadie POPESCU
text de Lore GABLIER
interviu cu Ghenadie POPESCU
DJ / VJ set
Marek BRANDT aka triPhaze
galeria mObilă – Jocul s-a terminat?
autor: Ivan TUDEK
Ion FISTICANU în paginile 8-9 SdU
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 5, May 2008 [RO/FR/EN]
supplement edited by Oberliht Association
The Popescu Chronicles
The Popescu Chronicles, photography
a project by Ghenadie POPESCU
text by Lore GABLIER
interview with Ghenadie POPESCU
DJ / VJ set
Marek BRANDT aka triPhaze
mObile gallery – Game over?
author: Ivan TUDEK
Ion FISTICANU, pages 8-9 SoE

Les Chroniques Popescu
texte de Lore GABLIER

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 4, mart/apr 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

Angela CANDU: (P)OMUL (de)codificare
(P)OMUL (de)codificare
text de Angela CANDU
interviu cu Angela CANDU
galeria mObilă – PISANO
un proiect de Dragana ZAREVSKA
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 4, Mar/Apr 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
Angela CANDU: (de)coding the FRUIT TREE
(de)coding the FRUIT TREE
text by Angela CANDU
interview with Angela CANDU
mObile gallery – PISANO
a project by Dragana ZAREVSKA

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 3, feb 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

tactici de rezistenţă X poliţia globală
l’Usine
text de Vladimir US
proiectul tactici de rezistenţă X poliţia global
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 3, Feb 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
tactics of resistance X global police
l’Usine
text by Vladimir US
tactics of resistance X global police project

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 2, ian 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

kitSChinĂu gRaFfiTi
Cînd nimeni nu te mai aude cuvintele ţi se lipesc pe pereţi
text de Vadim ŢÎGANAŞ
Cu var
text de Vladimir US
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 2, Jan 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
kitSChinĂu gRaFfiTi
When there are no ears to hear the words are coming out on the walls
text by Vadim ŢÎGANAŞ
Whitewash
text by Vladimir US

Descarcă fişierul / Click to download

Revista Stare de Urgenţă, Anul 1, Nr. 1, ian 2008 [RO/EN]
supliment editat de Asociaţia Oberliht

INTERVENŢII2 – proiect de instruire în domeniul imaginii digitale

invitaţi: Iosif KIRALY
artişti/participanţi: BOUROŞ Ludmila, BRUMA Mihai, CUZMENCO Victor, DRAGANOVA Dianav, FIODOROVA Tatiana, FRANCOVA Irina, GAMARŢ Andrei, GARŞTEA Victor, IURAŞCO Vitalie, KUZMENKO Max, RAEVSCHI Alexandru, SPRÎNCEANĂ Emanuela, US Vladimir
<style=”color: #666;”> State of Emergency, Year 1, Nr. 1, Jan 2008 [RO/EN]
supplement edited by Oberliht Association
INTERVENTIONS2 – project for photography and digital image

guests: Iosif KIRALY
artists/participants: BOUROŞ Ludmila, BRUMA Mihai, CUZMENCO Victor, DRAGANOVA Dianav, FIODOROVA Tatiana, FRANCOVA Irina, GAMARŢ Andrei, GARŞTEA Victor, IURAŞCO Vitalie, KUZMENKO Max, RAEVSCHI Alexandru, SPRÎNCEANĂ Emanuela, US Vladimir

Tags :