INTERVENŢII2 / INTERVENTIONS2, 2-31 iulie 2007

INTERVENŢII2 / INTERVENTIONS2
proiect de instruire în domeniul fotografiei şi imaginii digitale / project for photography and digital image
2-31 iulie 2007

Tags : , , ,