INTERVENŢII2 / INTERVENTIONS2, 2-31 iulie 2007

INTERVENŢII2 / INTERVENTIONS2 proiect de instruire în domeniul fotografiei şi imaginii digitale / project for photography and digital image 2-31 iulie 2007