DEVOUR! Discuții și prezentări de film | Mini-expoziție deschisă, 25-27 martie 2015 / Discussions & Filmpresentations | Mini-exhibition, 25-27th of March 2015, ZK/U, Berlin

2f407b900a

DEVOUR!
Discuții și prezentări de film | Mini-expoziție deschisă, 25-27 martie 2015 / Discussions & Filmpresentations | Mini-exhibition, 25-27th of March 2015
ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik
Siemensstrasse 27, Berlin

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

25 martie 2015
Discuții și prezentări de film

Mini-expoziție deschisă pe 26 și 27 martie 2015

artiști: Jordi Colomer, Arhitecții Muresanu, Matias Machado, Vladimir US, Andrej Mircev, Srdjan Jovanovic Weiss cu Philip Plowright, Arhitectură Eșuată, Patrick Jambon, Arno Brandlhuber + Christopher Roth und Caroline Hobkinson

dramaturgie și moderație: Andrej Mircev

curator: Marta Jecu

muzică 20:00 – Mietzsche

Pornind de la importanța istorică a termenului antropofagie, prin aceste discuții și prezentări la ZK/U, atenția va viza fenomenul global recent răspîndit pe axa Est-Vest. Deficiența asimilării politice a consecințelor pe care Cortina de Fier le-a lăsat în spatele Europei de Est și Balcanilor se află sub atenția cercetărilor și arhitecților și a activității lor. Experții locali cercetează concret studii de caz în care factorii economici dictează actele recente ale antropofagiei, întrucît individualul devine instrumentalizat și anihilat de structurile macro-economice toxice la nivel global, care modifică identitatea sa. Prezentările cercetează concret cazurile în care disproporțiile și ipocrizia discursului politic după căderea comunismului potențiază mutațiile pe care dictaturile comuniste le produc în orașele României, Serbiei sau Croației.

pentru mai multe informații mergeți aici:
http://www.zku-berlin.org/event/devour-at-zku-social-cannibalism-political-redefinition-and-architecture/
.

EN
– – – – –

25th of March 2015
Discussions & Filmpresentations

Mini-exhibition open on 26th and 27th of March 2015

artists: Jordi Colomer, Architects duo Muresanu, Matias Machado, Vladimir US, Andrej Mircev, Srdjan Jovanovic Weiss with Philip Plowright, Failed Architecture, Patrick Jambon, Arno Brandlhuber + Christopher Roth und Caroline Hobkinson

dramaturgy and moderation: Andrej Mircev

curator: Marta Jecu

Music 8.00 pm: Mietzsche

Departing from the historic relevance of the term anthropophagy, in these talks and presentations at ZKU the focus will stay on recent global phenomena on the former East-West axis. The deficient political assimilation of the consequences that the Iron Curtain left behind in Eastern Europe and the Balkans are under scrutiny in visual presentations of researches’, scholars’ and architects’ work. Local experts explore concrete case studies in which economic factors dictate recent anthropophagic acts, whereas the individual becomes instrumentalised and annihilated by global macro-economic toxic structures that alter his identity. The presentations explore concrete cases in which the disproportions and hypocrisia of political discourse after the fall of communism have potentiated the mutations that communist dictatorships have produced in cities in Romania, Serbia or Kroatia.

for more information click here:
http://www.zku-berlin.org/event/devour-at-zku-social-cannibalism-political-redefinition-and-architecture/

Tags : , , , , , , , , , ,