Edu-Art 2021: Взгляд на Периферию или Периферия Зрения / View of the Periphery or Peripheral Vision

2020-07-07-00.11.08-copy

Edu-Art 2021: „Взгляд на Периферию или Периферия Зрения” - презентация / „View of the Periphery or Peripheral Vision” - presentation

Tags : , , ,