Tranzit.ro/ Iași: prezentare cu Vladimir US și Vitalie SPRÎNCEANĂ, 3 iulie 2015, ora 19.30

Imagine_prezentare-Vladimir-Us-&-Vitalie-Sprinceana_web

Tranzit.ro/ Iași
prezentare cu Vladimir US și Vitalie SPRÎNCEANĂ
3 iulie 2015, ora 19.30
str. Lăpușneanu, Nr. 7-9

RO
– – – – –

Tranzit.ro/ Iași: prezentare cu Vladimir US și Vitalie SPRÎNCEANĂ (Oberliht)
3 iulie 2015, ora 19.30
str. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

tranzit.ro/ Iași vă invită la prezentarea publică a artistului și curatorului Vladimir Us, co-fondator al Asociației Oberliht, Chișinău, și a sociologului Vitalie Sprînceană, co-fondator al platformei de gândire critică PLATZFORMA.md

Această întâlnire este pentru tranzit.ro/ Iași un prilej de reflecție asupra spațiului public și a condițiilor de producție a proiectelor de artă contemporană într-o situație urbană diferită de cea a Iașiului: orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova.

„Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistică, utilizînd spațiile publice.

Asociația are ca scop să ofere sprijin tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cât și a celor internaționale pledând pentru un sector cultural independent puternic în Republica Moldova și în regiune.

Problemele legate de mediul construit și dezvoltarea orașului sunt prezente în proiectele Oberliht, datorită rolului pe care planificarea urbană și arhitectura îl au în proiectarea spațiul public, astfel promovând sau diminuînd coeziunea socială, crescând sau scăzând oportunitățile și reprezentarea pentru majoritatea populației.

Activitatea Asociației Oberliht se conformează principilor de auto-organizare și non-profit.”

Dintre proiectele realizate: lista informativă [oberlist], Revista la Plic, proiectul CHIOȘC, Apartamentul Deschis

Despre invitați:

Vladimir Us este un artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

Vitalie Sprînceană este sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică PLATZFORMA.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Interese în: sociologie urbană, sociologie a religiei, sociologie politică.

Plimbări de propagandă
Un atelier cu și pentru Vladimir Us și Vitalie Sprînceană
Sâmbătă, 4 iulie și Duminică, 5 iulie 2015
Iași

Împreună cu: Dan Acostioaei, Luminița Apostu, Delia Bulgaru, Florin Bobu, Petronela Grigorescu, Cezar Lăzărescu, Sorana Lupu, Livia Pancu și Constantin Răileanu

tranzit. ro/ Iași va organiza pentru o zi jumătate un eveniment maraton, cu caracter semi-public, nedocumentat fotografic. Proiecția, alături de memorie vor fi principalele instrumente la care se va face apel pentru a concepe și, mai târziu, pentru a reconstitui tururile realizate în perechi de 1: 1. Ghizii vor oferi fiecare în parte câte un tur unuia sau altuia dintre cei doi invitați.

Concepute iniţial ca un serviciu de propagandă pe care tranzit. ro/ Iaşi îl poate oferi invitaţilor săi, această practică instituţională a făcut un pas mai departe şi s-a externalizat creând astfel posibilităţi infinite de imaginare a unui spaţiu urban atât pentru gazde cât şi pentru oaspeţi.

Plimbările de propagandă au fost concepute ca practică instituţională pentru prima dată de către Livia Pancu, cu ocazia întâlnirii ENPAP – European Network for Public Art Producers organizată de către Asociaţia Vector în 2011 la Iaşi.

Imagine_plimbari-de-propaganda_web

EN
– – – – –

Tranzit.ro/ Iasi: presentation with Vladimir US and Vitalie SPRÎNCEANĂ (Oberliht)
Friday, 3rd of July 2015, 7:30 p.m.
tranzit.ro/Iaşi, Lăpușneanu Street, No. 7-9

tranzit.ro/ Iași is inviting you for the public presentation of the artist and curator Vladimir Us, co-founder of Oberliht Association, Chișinău and of sociologist Vitalie Sprînceană, co-founder of platform of critical thinking PLATZFORMA.md

This encounter is for tranzit.ro/ Iași an opportunity to reflect upon the public space and the conditions for producing contemporary art within an urban situation other than Iași: Chișinău, the capital city of Republic of Moldova.

„Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces

The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.

Issues related to built environment and city development are often present in Oberliht projects due to the role which urban planning and architecture have in projecting public space, and thus fostering or diminishing social cohesion or increasing/decreasing opportunities and representation for most of the people.

The activity of Oberliht Association follows the principles of self-organization and non-profit activity.”

Among realised projects: [oberlist] mailing list, The POSTBOX magazine, KIOSK project, Flat Space.

About our guests:

Vladimir Us is an artist and curator based in Chișinău, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces for Chisinau.

Vitalie Sprînceană is a sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. License studies in Bulgaria (Political Sciences), Master in Philosophy in Chisinau (USM), in the present PhD at George Mason University, USA. Intersts in: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

Propaganda walks
A workshop with and for Vladimir Us & Vitalie Sprînceană

Saturday, July 4 and Sunday, July 5 2015
Iași

Together with: Dan Acostioaei, Luminița Apostu, Delia Bulgaru, Florin Bobu, Petronela Grigorescu, Cezar Lăzărescu, Sorana Lupu, Livia Pancu și Constantin Răileanu

tranzit. ro/ Iași will organise for two days a marathon event, with a semi-public character and no photographic documentation. Projection and memory will be the main instruments used in order to design and later to reconstitute the tours made in pairs, 1:1. The “guides” will be offering one tour each to one or the other of the two guests.

Originally designed as a propaganda service that tranzit. ro/ Iaşi could offer its guests, this institutional practice takes one step further and becomes externalised, thus creating infinite possibilities of imagining an urban space, both for the hosts and the guests.

The propaganda walks were designed for the first time as an institutional practice by Livia Pancu, on the occasion of the ENPAP – European Network for Public Art Producers meeting organised by the Vector Association in Iaşi in 2011.

Tags : , , ,