ZPAȚIU/ ZPACE Tokyoșinău: desenează orașul – atelier de lucru artistic/Workshop Tokyoșinău: draw the city

tokyosinau

ZPAȚIU / ZPACE
Tokyoșinău: desenează orașul – workshop / Tokyoșinău: draw the city
9 decembrie 2017, ora 14:00
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Tags :