TANDEM: Atelierul Acțiunii Interdisciplinare – prezentare la AMTAP

Atelierul Acțiunii Interdisciplinare cu participarea lui Leslaw TETLA, Johanna ZDZIENICKA și Pawel MENDREK, în cadrul proiectului “Spaces as a Tool for Shaping Social Attitudes” – prezentare
15 februarie 2011, ora 16.00
Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice, blocul 3, atelierul 101
(str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

afiș

În cadrul proiectului de colaborare Tandem – program de schimb între managerii culturii vă invităm la o întîlnire cu Leslaw Tetla, Johanna Zdzienicka și Pawel Mendrek, care vor prezenta activitatea Atelierului Acțiunii Interdisciplinare din cadrul Academiei de Arte din Katowice, Polonia.

Atelierul Acțiunii Interdisciplinare
http://asp.katowice.pl/

Atelierul Acțiunii Interdisciplinare fondat acum cîțiva ani în cadrul Academiei de Arte din Katowice, Polonia se evidențiază prin abordarea unică a dimensiunii educative în comparație cu alte programe de acest tip. Inițiatorii săi manifestă un interes particular pentru metodologia experimentală de predare a artei.

Limbajul vizual este pe larg utilizat în acest Atelier, iar punctul de plecare îl constituie ideea pentru care se alege mediumul cel mai potrivit. În calitate de un laborator conceptual aici se încurajează o atitudine necompromițătoare, clară și deschisă. Este un loc pentru afirmarea poziției artistice, căutarea identității și definirii ariei de interes în cîmpul artei.

Curriculumul Atelierului reflectă caracterul complex și interdisciplinar al artei contemporane. Pornind de la cele mai tradiționale tehnici ale picturii și desenului clasic, ulterior se ajunge la tehnologiile digitale și imaginea în mișcare (fotografie și video). Aici se studiază medii specifice contextului și spațiului (obiecte, instalații), se abordează probleme ale peisajului urban și arhitecturii.

= = =

Acțiunea face parte din proiectul “Spaces as a Tool for Shaping Social Attitudes” – o activitate de cercetare în comun prin care se intenționează a se produce o reflecție asupra factorilor de ordin politic și social ce au influențat procesul de planificare urbană din Europa Centrală și de Est. În procesul explorării spațiului public și celui privat din punct de vedere interdisciplinar și a relației existente între aceste două entități o atenție deosebită va fi acordată punctelor de întîlnire sau frontierei între public și privat.

http://www.ecflabs.org/content/tandem/spaces-shaping-social-attitudes

partenerii proiectului
Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Chișinău (MD)
Centrul de Artă Le Generateur, Gentilly (FR)
Academia de Artă din Katowice (PL)
Scoala de Arte pentru Copii A. Sciusev, Chișinău (MD)

EN
– – – – –

poster

In the frame of Tandem Cultural Managers Exchange Programme you are invited to meet with Leslaw Tetla, Johanna Zdzenicka and Pawel Mendrek, who will present the activity of the Interdisciplinary Actions Studio from Katowice Art Academy in Poland.

Interdisciplinary Actions Studio
http://asp.katowice.pl/

The Interdisciplinary Actions Studio founded a few years ago at the Academy of Art in Katowice, Poland (FAA) is unique in its educative approach if compared to other educational programs. Its initiators are particularly interested in experimental methodology of teaching arts.

The Studio teaches to use a broadly defined visual language, on the assumption that the starting point is an idea, and the most adequate medium is chosen during the elaboration of this idea. As a conceptual laboratory it encourages an open-minded, bold and uncompromising attitude. It is a place for defining artistic stance, looking for one’s identity and delineating the area of interest in the field of art.

The curriculum at the Studio reflects the complex and interdisciplinary character of contemporary art. Starting with the most traditional, classic techniques of painting and drawing, it then reaches for digital tools and moving image (photography and video). It includes also media dependent on context and space (objects, installations), addresses problems of cityscape and architecture.

= = =

This activity is part of “Spaces as a Tool for Shaping Social Attitudes” project – a joint research that seeks to reflect on political and social issues related to urban planning in Central and Eastern Europe. As an interdisciplinary exploration of private and public space, exploring the mutual relations of the two, particular attention will be paid to the meeting point or the border between these two spaces.

http://www.ecflabs.org/content/tandem/spaces-shaping-social-attitudes

proiect partners
Oberliht Young Artists Association, Chisinau (MD)
Le Generateur Art Center, Gentilly (FR)
Academy of Art in Katowice (PL)
Art School for Children A. Sciusev, Chisinau (MD)

* * *

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Tags : , , , , ,