SPACES: prezentare de Paula DURINOVA [SK] / artist talk

Prezentare oferită de Paula Durinova, participant la K.A.I.R/CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști în cadrul proiectului SPACES / Presentation by Paula Durinova, K.A.I.R/KIOSK artist in residency program participant in the frame of SPACES project
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
sala 114, catedra Multimedia
str. Al. Mateevici 111, Chișinău
25.04.2012, ora 16:00

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Prezentare oferită de Paula Durinova, participant la K.A.I.R/CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști în cadrul proiectului SPACES

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
sala 114 / catedra Multimedia
str. Al Mateevici 111, Chisinau
Miercuri, 25 aprilie 2012, ora: 16:00

Vă invităm la o prezentare a Paulei Durinova în cadrul căreia vor fi puse în discuție rolul filmului documentar și multiplele sale abordări, precum și modalitatea de a pune în evidență cu ajutorul mijloacelor vizuale subiecte sociale importante și în același timp problematice pentru cei din jur. Vor fi proiectate filme documentare de scurt metraj despre viața intimă a oamenilor bazate pe cercetările făcute de Paula alături de filme care relatează despre viața minorității rome din Slovacia realizate de ea în cooperare cu Organizațiile Neguvernamentale. Vom dedica spațiu și pentru a discuta cum se lucrează în echipă, cum se poate colabora cu oameni diferiți și cum se poate oferi mai multă vizibilitate proiectelor realizate.

Prezentarea are drept scop promovarea noilor medii (new media) în rîndul studenților și tinerilor artiști care își fac studiile în cadrul unor instituții de tip academic. Totodată evenimentul servește drept cadru de discuție în jurul practicilor de artă contemporană.

– – –

Paula Durinova (1987) este un regizor independent de filme documentare stabilită în Bratislava, Slovacia. Ea și-a făcut studiile la Academia de Arte în Banská Bystrica, Slovacia și la Academia de Teatru, Radio, Film și Televiziune din Ljulbljana, Slovenia. Este fondatoarea Asociatiei Living documentary.

“Realizarea unor filme documentare mă ajută să-mi exprim gîndurile și să analizez subiecte în care sînt interesată. Oamenii și locurile din jur, spațiile post-sovietice, subiecte de ordin social și religia se regăsesc în lucrările mele de creație. În fiecare film încerc să-mi exprim dorințele și sentimentele personale.”

http://vimeo.com/pauladurinova

– – –

Proiectul SPACES (Arii Publice Sustenabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

Cuvîntul cheie este dezvoltarea capacității – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agenții guvernamentali pînă la procese de autoinstruire, îmbunătățire a contactului cu societatea civilă și publicul, și identificarea unor noi spații unde arta și cultura pot avea loc. Întrebarea principală este: Cum prin artă și cultură să recîștigăm noi spații pentru cetățeni, în special pentru tineri? În cadrul proiectului SPACES vor fi organizate și desfășurate evenimente artistice participative în spațiul public din cele patru țări. Procese de lucru în rețea, cercetare sociologică și dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O înțelegere mai bună a rolului pe care îl poate avea arta și cultura vizavi de spațiul public în spațiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturală în regiune vor fi cîteva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.teh.net/news.aspx?itemid=315

K.A.I.R. Program de Rezidență pentru Artiști în Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidență organizat de Kosice 2013 – Capitala Culturală Europeană prin intermediul căruia artiști din diferite țări pot petrece 3 luni lucrînd și locuind în Kosice, iar artiștii din Slovacia de Est pot călători în alte țări.

http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

CHIOȘC – program de rezidență pentru artişti şi curatori
Programul CHIOŞC de reşedinţă pentru artişti încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul şi realităţile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situaţia Moldovei în general şi de a analiza procesele care modelează astăzi spaţiul public al Chişinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

EN
– – –

Presentation by Paula Durinova, K.A.I.R/KIOSK artist in residency program participant in the frame of SPACES project

Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau
Multimedia Department, room 114
str. Al Mateevici 111, Chisinau
Wednesday, April 25, 2012, 4 pm

You are invited to attend the presentation by Paula Durinova, during which the role of documentary film and different approaches to it as well as the way to point at important, although disturbing issues for the society by visual means will be discussed. Short documentaries that are showing the people’s intimate life and that are based on Paula’s personal research will be screened along with films about the gypsy minority in Slovakia, produced by her in cooperation with NGO’s. There will also be space for discussing how to work in a team, cooperate with different kind of people and make the projects more visible.

The presentation aims to promote the new media among the students and young artists studying in the academic milieu. It also serves as a frame for discussions about contemporary art practices.

– – –

Paula Durinova (1987) is an independent documentary filmmaker based in Bratislava, Slovakia. She has been studying at the Academy of Arts in Banská Bystrica, Slovakia and at the Academy for Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana, Slovenia. She is founder of the Living documentary association.

“Making documentary films helps me to express my thoughts and reflect on the topics that I’m curious about. The people and places that surround me, post-soviet spaces, social issues and religion influence my artistic creation. In each film I try to express my appeal and personal feelings.”

http://vimeo.com/pauladurinova

– – –

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.teh.net/news.aspx?itemid=315

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 – European Capital of Culture to invite international artists to work and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak artists to international residencies.

http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 – European Capital of Culture and further supported by the Slovak Ministry of Culture.

Tags : , , ,