Școală Internațională de Vară „Istorii din Cartierul Meu / Stories from my Neighborhood” – apel de participare, data limită: 15 iulie 2018

unnamed

FAȚADE PUBLICE / EDU-ART
Școală Internațională de Vară „Istorii din Cartierul Meu / Stories from my Neighborhood” – apel de participare
10-18 August 2018
data limită: 15 iulie 2018
cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana, Chișinău


— прокрутите вниз для русской версии —

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ „ISTORII DIN CARTIERUL MEUL / STORIES FROM MY NEIGHBORHOOD” – APEL DE PARTICIPARE

perioada programului: 10-18 August 2017
locul desfășurării: cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana, Chișinău (Moldova)
numărul participanților: 5 persoane
organizator: Asociația Tinerilor Artiști Oberliht
coordonator: Asociația Demetra, Italia

DESPRE PROGRAM

În cadrul școlii de vară „Istorii din cartierul meu” vor participa cîte 6 tineri/re (5 + 1 lider/ă de grup) din cele 5 tări: Italia, Polonia, România, Ucraina, Moldova.

Ideea principală a școlii de vară „Istorii din Cartierul Meu” este de a crea un mediu oportun și de creație pentru 30 tineri din 5 țări Italia, Polonia, România, Ucraina și Moldova. Din fiecare țară vor participa 6 tineri (5 + 1 lider de echipă). Timp de 9 zile tinerii vor fi încadrați în patru ateliere unde o să învețe despre conceptul de Justiție Spațială, o să fie antrenați în discuții despre observarea și semnalarea diverselor cazuri de nedreptate socială. Participanții vor fi invitați să descopere contextul general de trai și de lucru, să comunice direct cu locuitorii cartierului Maria Drăgan din sectorul Ciocana, urmând să producă un ziar de cartier în baza materialelor colectate.

Atelierele propuse:
– atelier de scriere critică;
– atelier de paginare și lucru grafic;
– atelier de lucru artistic cu implicarea comunității de locuitori;
– atelier de fotografie documentară.

Obiectivele Schimbului de Tinerii sunt:
* Înțelegerea conceptului de “egalitate spațială” și “dreptul la oraș” – ca unul dintre drepturile colective ale omului, alături de valori precum diversitatea și acceptarea celuilalt;
* Dezvoltarea de noi competențe și îmbunătățirea competențelor critice referitor la mass-media (abilitatea de a se exprima prin texte (jurnalism), fotografie, artă comunitară și design grafic împreună cu posibilitatea organizării de activități comunitare;
* Intensificarea interacțiunii cu comunitatea locală și încurajarea tinerilor la participarea în viața culturală a orașului;
* Schimbul intercultural între participanți (întâlniri cu oameni din medii culturale diferite).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații trebuie să fie rezidenți din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani, și să prezinte interes si motivație de a lua parte la program. Se va acorda prioritate tinerilor activi în domeniul culturii și artei, la fel sunt încurajați să aplice tinerii ce nu au mai participat la așa gen de proiecte și tineri care locuiesc în afara centrelor mari. Candidații trebuie să posede limba engleză la nivel de comunicare, astfel încât să poată consulta documentația de proiect și să comunice cu ceilalți participanți la program.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Va fi asigurată cazarea și vor fi rambursați banii pentru transport participanților din afara Chișinăului. De asemenea se va asigura alimentarea pentru toți participanții pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului.
Doritorii sunt rugați să completeze formularul de participare.
Termen-limită: 15 iulie 2018

Proiectul „Istorii din Cartierul Meu” este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Centro di Palmetta (l’Associazione Demetra) (IT), Tarnobrzeski Dom Kultury (PL), Centrul pentru Dialog și Reconciliere „Iskra” (UA) și Asociația Synergy (RO) și este susținut de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+ și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

— РУ —

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ИСТОРИИ МОЕГО ДВОРА» — ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Школа проводится с 10 по 18 августа в Кишинёве. Всего будет отобрано 5 участников.
Организатор:Ассоциация молодых художников «Оберлихт»
Координатор:Ассоциация «Деметра»

О ПРОГРАММЕ

В летней школе примут участие по 6 человек от каждой страны (5 участников + 1 лидер группы) из 5 стран: Италия, Польша, Румыния, Украина, Молдова. Ключевая идея школы «Истории моего двора» — создать среду для творчества для 30 молодых людей из пяти стран. На протяжении 9 дней ребята будут работать в четырёх лабораториях, в которых у них будет возможность изучить концепцию
пространственной юстиции, участвовать в дискуссиях и научиться наблюдать и реагировать на сигналы социальной несправедливости. Участники пообщаются с жителями микрорайона по ул. Марии Драган (сектор Чеканы, Кишинёв), исследуют контекст жизни и работы, а также на основе собранного материала выпустят местную газету.

Предложенные лаборатории:

— по критическому письму;
— по вёрстке и графической работе;
— по художественной работе с вовлечением местных жителей;
— по документальной фотографии.

Цели обмена молодёжи:
— Осмысление концепта «пространственного равенства» и «права на город», как составляющей прав человека;
— Развитие новых навыков, в том числе критического мышления (возможность самовыражения через тексты, фотографию, искусство и графический дизайн);
— Взаимодействие с местным сообществом и призвать молодёжь к участию в культурной жизни города;
— Межкультурный обмен

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
Кандидат должен проживать на территории Молдавии. Возраст участников: от 18 до 30 лет. Кандидат должен быть заинтересован в участии в программе. Приоритет отдаётся активной молодёжи в сфере культуры, искусства, а так же тем, кто не принимал участие в подобных проектах и участникам из отдалённых регионов. Кандидаты должны уметь общаться по-английски, чтобы взаимодействовать с другими участниками проекта.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организация обеспечивает проживание и транспортные расходы участников не из Кишинёва. Также организация обеспечивает питание всем участникам на протяжении всего проекта. Желающих просим заполнить заявку до 15 июля 2018 года.

Проект «Истории моего двора» организован ассоциацией «Оберлихт» в партнёрстве с Centro di Palmetta (l’Associazione Demetra) (Италия), Tarnobrzeski Dom Kultury(Польша), Centrul pentru Dialog și Reconciliere „Iskra” (Украина) și Asociația Synergy (Румыния) и поддержан Еврокомиссией в рамках программы «Эрасмус+» и Министерством образования, культуры и науки РМ.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

MECC-LOGO-new

Tags : ,