Oraş de vînzare – proiect de fotografie documentară / City for sale – documentary photography project, 7-11 septembrie 2015, Chișinău

Ion-Chibzii_armeneasca-str_web

Oraş de vînzare – proiect de fotografie documentară / City for sale – documentary photography project
7-11 septembrie 2015, Chișinău

Tags :