SĂPTĂMÎNA ARHITECTURII ONE din Plovdiv – FORUM / ONE ARCHITECTURE WEEK, Plovdiv – FORUM, octombrie 8-9, 2016

14379739_10153952554228333_6713427981609244441_o

ONE ARCHITECTURE WEEK
Săptămîna Arhitecturii One din Plovdiv – Forum: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate / One Architecture Week Forum in Plovdiv: Zaikin Park – people’s park
8-9 octombrie 2016
Trakiya Hall, 4 Saedinenie St., Plovdiv, Bulgaria

– – – scroll down for English – – –

RO

SĂPTĂMÎNA ARHITECTURII ONE din Plovdiv
FORUM: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate
8-9 octombrie, 2016
Trakiya Hall, 4 Saedinenie St., Plovdiv, Bulgaria

ACȚIUNE! Către o practică a vecinătăţii” este manifestul ediţiei de anul acesta care se va concentra asupra mecanismelor participării publice, dar în acelaşi timp va explora şi va învăţa din experienţa locuirii colective acumulate în Trakyia – un cartier de blocuri, reprezentativ în contextul regional. Prin acţiuni concrete, ediţia 2016 îşi propune să depăşească modelul unui festival de arhitectură şi să acţioneze pe teren, dezvoltând instrumente înainte, în timpul şi după terminarea festivalului, într-o încercare de a coagula în comunitate o practică a vecininătăţii pe termen mediu şi lung.

Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

În ultimii cîțiva ani, Oberliht încearcă să transforme un scuar verde, semi-abandonat din centrul Chișinăului într-un spațiu comunitar vibrant. Scopul proiectului este pliat pe trei dimensiuni: să motiveze locuitorii din zona scuarului să se organizeze într-un actor colectiv activ, să reconstruiască împreună cu locuitorii spațiul parcului, și să promoveze participarea civică la politicile urbane (prin intermediul unor noi instituții, cum ar fi parteneriatele public-civice, instituțiile hibride, bugetarea participativă etc.)
Ca și organizație de artă, pentru a atinge acest scop, Oberliht folosește în primul rînd instrumente artistice: educaţie non-formală, ateliere, şcoli de vară, activităţi culturale.
Totuşi, Parcul Zaikin este atît o platformă de intervenţie în planificarea urbană – un instrument conceput pentru a cuprinde voci care sunt de regulă excluse, cît şi o platformă critică a planificării urbane de tip autoritar megalomană și a economiei birocratice.

Vitalie SPRÎNCEANĂ (1982) este sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică PLATZFORMA.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Interese în: sociologie urbană, sociologie a religiei, sociologie politică.

Vladimir US (1980) este un artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

programul detaliat:

14524956_10153989938918333_8746085772414227805_o

– – –

EN

ONE ARCHITECTURE WEEK, Plovdiv
FORUM: Zaikin Park – people’s park
October 8-9, 2016
Trakiya Hall, 4 Saedinenie St., Plovdiv, Bulgaria

ACTION! Towards a neighbourhood practice” is the manifest of this year edition which will focus on mechanism of citizen participation, and in the same time will explore and learn from the everyday experiences of living together accumulated in Trakyia – a socialist collective housing neighborhood, representative in the region. Trough actions on the ground, the festival aims to develop tools before, during and after the festival, in an attempt to crystallize a practice of the neighborhood.

Zaikin Park – people’s park

In the recent several years, Oberliht is attempting to transform an abandoned green area in the center of Chisinau, into a vibrant community space. The aim of the project is threefold: to organize the inhabitants of the area into an organized collective actor, to rebuild, together with the inhabitants, the space of the park and to promote civic participation in urban policies (through new institutions such as public-civic partnerships, hybrid institutions, participatory budgeting etc).
As an artistic organization, Oberliht is using primarily artistic tools to achieve this goals: informal education, workshops, summer schools, cultural activities.
But Zaikin Park is also a platform of intervention into urban planning, an instrument designed to include voices that are usually excluded, a platform for criticism of authoritarian megalomanic bureaucratic-economic urban planning.

Vitalie SPRINCEANA (1982) is a sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. License studies in Bulgaria (Political Sciences), Master in Philosophy in Chisinau (USM), in the present PhD at George Mason University, USA. Intersts in: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

Vladimir US (1980) is an artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

update: poze de la eveniment / photos from the event

Tags : , , , , , ,