INTERVENȚII3 / INTERVENTIONS 3 (2008), prezentare de Vladimir US [MD], 13 iulie 2019, ora 18:00

interventii

INTERVENȚII3 - prezentarea proiectului și proiecția filmului / INTERVENTIONS3 -  presentation of the project and film screening 13 iulie 2019, ora 21:00 Zpațiu Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Tags : , , ,