Asociației Oberliht i se decernează premiul Igor Zabel pentru Cultură și Teorie 2018 / Oberliht Association has been awarded The Igor Zabel Award for Culture and Theory 2018, 7 decembrie 2018, ora 18:00

46664447_10156245579179335_5699111715606626304_n

Asociației Oberliht i se decernează premiul Igor Zabel pentru Cultură și Teorie 2018 / Oberliht Association has been awarded The Igor Zabel Award for Culture and Theory 2018

Premiul Igor Zabel Award se oferă drept recunoștință pentru reușitele excepționale în domeniile Cultural și Teoretic ale actorilor culturali principali a căror muncă susține, dezvoltă și cercetează arta și cultura în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Granturile Igor Zabel 2018 sunt oferite Editei Jeřábková (Cehia), Asociației Oberliht (Moldova) și Centrului de Cercetare a Culturii Vizuale (Ucraina).

Începând cu ceremonia ediției din 2018, un juriu international de trei membri selectează laureatul și pe cei doi câștigători ai grantului, pe baza propunerilor care vin din partea a 10 persoane menite să vină cu nominalizări; al treilea grant este numit de către laureat. Juriul a premiat-o pe istoricul de artă și curatoarea Joanna Mytkowska (Polonia) cu premiul Igor Zabel 2018 pentru munca sa dedicată și excepțională în calitate de directoare a Muzeul de Artă Modernă din Varșovia.

Laureații premiului Igor Zabel 2018 pentru Cultură și Teorie :

Joanna Mytkowska, istoric de artă, curator și, din 2007, directoare a Muzeului de Artă Modernă din Varșovia. Juriul îi recunoaște reușitele extrordinare intelectuale, curatoriale și civice pe care le-a obținut de-a lungul ultimilor 15 ani, în special în calitate de directoare a Muzeului de Artă Modernă din Varșovia. Sunt remarcabile interesul ei pentru relația artelor cu societatea în perioade de transformări socio-politice radicale din Polonia și, de asemenea, expertiza sa excepțională în domeniul artei din Europa Centrală și de Est.

Câștigătorii Granturilor Igor Zabel conform selecției juriului sunt:
Edith Jeřábková, curatoare și scriitoare din Praga, pentru reziliența sa în ceea ce privește emanciparea formelor independendente de insituții de producție culturală și căutarea noilor expresii de muncă și teorie curatorială.
Asociația Oberliht din Chișinău, Moldova, recunoscând susținerea continuă a acesteia pentru comunitatea artistică locală și angajarea, în mod inovativ, în proiecte din spatiul public.
Premiul Igor Zabel conform selecției laureatului:
Centrul de Cercetare a Culturii Vizuale, din Kiev, care, analizând cultura vizuală, își propune ca scop să genereze reflexii asupra situațiilor politice și economice post-sovietice; de asemenea, i se oferă premiul pentru contribuția sa deosebită pentru acțiune, gândire critică și creativitate în contextul foarte dificil al Ucrainei de astăzi.

Câștigătorii vor fi prezentați în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor, pe 7 decembrie 2018, la Garia Modernă, Cankarjeva 15, Ljubljana.
________________________________________
Membrii juriului 2018: Adam Budak (curator șef, Galeria Națională din Praga), Ana Janevski (curatoare, MoMA, New York), Erzen Shkololli (director, Galeria Națională de Artă a Albaniei, Tirana)

Au făcut recomandările pentru 2018: Anna Daučíková, Branislav Dimitrijević, Maja and Reuben Fowkes, Christian Höller, Lívia Páldi, Dan Perjovschi, Magdalena Radomska, Barbara Steiner, Adam Szymczyk, Maria Vassileva

În numele curatorului și istoricului de artă sloven distins Igor Zabel (1958–2005), premiul este acordat biannual începând cu 2008, în colaborare cu Fundația ERSTE (Viena) și Asocșiația pentru Cultură și Teorie Igor Zabel (Ljubljana). Oferind premii în total de 76,000 EUR, este unul dintre cele mai înalte și prestigioase premii pentru activități culturale în legătură cu Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Organizator: Igor Zabel Association for Culture and Theory
Inițiator și partener principal: ERSTE Foundation
Partener: MG+MSUM
Partner media: TAM-TAM

IZA_2018_5-award_ENG

EN

The Igor Zabel Award for Culture and Theory acknowledges the exceptional achievements of cultural protagonists whose work supports, develops or investigates visual art and culture in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Igor Zabel Award Grants 2018 are given to Edith Jeřábková (Czech Republic), Oberliht Association (Moldova) and The Visual Culture Research Center (Ukraine).

Since 2018 award edition a three-member international jury selects the laureate and recipients of two grants based on the proposals given by 10 nominators; third grant is still named by the laureate.The jury has awarded art historian and curator Joanna Mytkowska (Poland) the Igor Zabel Award 2018 for her committed and outstanding work as the director of the Museum of Modern Art in Warsaw.

Igor Zabel Award for Culture and Theory 2018 laureate:
Joanna Mytkowska, art historian, curator and, since 2007, the director of the Museum of Modern Art in Warsaw. The jury acknowledges the extraordinary intellectual, curatorial and civic achievements that Joanna Mytkowska has developed over the last 15 years, especially as the director of MoMA in Warsaw. Notable are her exceptional commitment to reaffirming the relation of art to society in times of radical socio-political transformations in Poland and beyond as well as her outstanding expertise on art from Central and Eastern Europe.
Igor Zabel Award Grant recipients according to the jury’s selection:
Edith Jeřábková, curator, researcher, teacher and art writer from Prague, for her resilience regarding emancipating non-institutional forms of cultural production and searching for new articulations of curatorial practice and theory.
Oberliht Association from Chisinau, Moldova, in recognition of its ongoing support to the local artistic community and its innovative engagement with projects in the public space.
Igor Zabel Award Grant recipient according to the laureate’s selection:
The Visual Culture Research Center (VCRC) from Kyiv, which, through the analysis of visual culture, aims to foster reflection on the post-Soviet political and economic situation, for its unique contribution to acting, critical thinking and creativity in the highly difficult context of Ukraine in the state of war today.

The 2018 winners will be presented at an award ceremony: 7 December, Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana
________________________________________

2018 jury members: Adam Budak (chief curator, National Gallery, Prague), Ana Janevski (curator, MoMA, New York), Erzen Shkololli (director, National Art Gallery of Albania, Tirana)

2018 nominators: Anna Daučíková, Branislav Dimitrijević, Maja and Reuben Fowkes, Christian Höller, Lívia Páldi, Dan Perjovschi, Magdalena Radomska, Barbara Steiner, Adam Szymczyk, Maria Vassileva

Named in honour of the distinguished Slovenian curator and art historian Igor Zabel (1958–2005), the award has been conferred biennially since 2008 in cooperation with ERSTE Foundation (Vienna) and the Igor Zabel Association for Culture and Theory (Ljubljana). With prize money totalling 76,000 EUR, it is one of the highest and most prestigious prizes for cultural activities related to Central, Eastern and South-Eastern Europe.

Organizer: Igor Zabel Association for Culture and Theory
Initiator of the award and main partner: ERSTE Foundation
Partner: MG+MSUM
Media partner: TAM-TAM

Tags : , , ,