Festivalul Voluntarilor ediţia a XI-a

Festivalul Voluntarilor, ediţia a XI-a
Festival of Volunteers, 11th edition
8 Decembrie 2013, 12:00

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Festivalul Voluntarilor ediţia a XI-a

8 decembrie 2013, ora 12:00
locaţie: Teatrul Eugen Ionesco

La data de 8 decembrie, în incinta Teatrului Eugen Ionesco s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Festivalului Voluntarilor. Evenimentul organizat anual cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarului are drept scop recunoaşterea muncii şi meritelor voluntarilor din republică. În cadrul festivalului, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor de valoare către voluntarii şi ONG-urile care participă şi sprijină cel mai activ iniţiativele de voluntariat în Republica Moldova, susţinută de un recital exclusiv live cu artişti îndrăgiţi şi personalităţi notorii.

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht a participat în acest an pentru prima dată la categoria “Cel mai bun proiect/ activitate/ acțiune de voluntariat în 2013”, în cadrul căreia a cîștigat Premiul Special pentru proiectul FLAT SPACE for community. Proiect în baza căruia din anul 2009, Asociația Oberliht găzduiește tineri voluntari internaționali interesați în artă și cultura contemporană.

Organizarea Festivalului Voluntarilor face parte din planul de acţiuni al Strategiei Naţionale pentru Tineret. La eveniment au participat un număr semnificativ de organizații non-gurvernamentale active la nivel local și național, Consilii Locale de Tineret, Companii, lideri de ONG, voluntari, coordonatori de voluntari, mass-media, interpreți și formații artistice, personalități publice.
Ediţia de anul acesta a Festivalului a fost organizată de către Asociația “Serviciu pentru Pace”, Ministerul Tineretului şi Sportului al R. Moldova și alte ONG-uri din cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat, în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău. Finanțatorul general al Festivalului este: Ministerul Tineretului și Sportului al R. Moldova.

Festivalul Voluntarilor a luat naștere în anul 2003 cu scopul de a recunoaște public munca și meritele voluntarilor, cît și pentru a promova activitățile de voluntariat și a încuraja voluntarii din țară.

Pentru mai multe informații: http://festivalulvoluntarilor.md/


sursa: link

EN
– – – – –

Festival of volunteers edition XI

December 8, 2013, 12 am
location: Eugen Ionesco Theater

On the 8th of December Eugene Ionesco Theater hosted the 11th edition of Volunteers Festival . The event held annually on the occasion of International Volunteer Day aims to promote and recognize volunteer work in our country. The festival , held the awards ceremony of value to volunteers and NGOs that actively participate and support the voluntary initiatives in Moldova, supported by an exclusive live concert with beloved artists and famous personalities.

Oberliht Young Artists Association participated this year for the first time in the category “Best Project / Activity / Volunteer Action in 2013”, in which won the Special Award for the project FLAT SPACE for community. Project in the base of which Oberliht Association hosts international volunteers interested in art and contemporary culture since 2009.

The organization of the Festival Volunteers is a part of the action plan of the National Strategy for Youth. The event was attended by a significant number of non – gurvernamentale organizations active at local and national level , local youth councils, companies, NGO leaders, volunteers, volunteer coordinators, media, artists and artistic groups, public figures.

This year the festival was organized by the Association “Service for Peace”, the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Moldova and other NGOs Coalition to promote law and voluntary activities, in partnership with the Directorate-General for Education, Youth and Sport of Chisinau. General sponsor of the Festival is the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Moldova.

The Festival of Volunteers first started in 2003 in order to recognize the merits of volunteer work , as well as to promote volunteering and encourage volunteers in our country.

More information at http://festivalulvoluntarilor.md/

Tags :