FAȚADE PUBLICE – evenimentul de încheiere / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ – заключаещее мероприятие, 1 iulie 2017, ora 18:00

fp-4_ro_web

FAȚADE PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ / PUBLIC FACADES
evenimentul de încheiere / заключаещее мероприятие
1 iulie 2017, ora 18:00-22:30
str. Teilor nr. 9/2, Chișinău

– – – читай ниже на русском – – –

RO

FAȚADE PUBLICE – evenimentul de încheiere
Sîmbătă, 1 iulie 2017

locație: str. Teilor 9/2, Botanica

18:00 picnic comunitar
18:00-20:00 interfața de comunicare:
– Biroul de Inovație Urbană
– intervenții artistice și prezentări
21:30 BLOCUL de Maria Șalaru [RO] – proiecție de film

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

Print

РУ

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ – заключаещее мероприятие
Суббота, 1 июля 2017

место проведения: ул. Теилор 9/2, Ботаника

18:00 пикник
18:00-20:00 интерфейс для общения:
– Бюро Городских Инноваций
– художественные мероприятия и презентации
21:30 проекция фильма Марии Шалару “БЛОК

Этo событие организованно в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника, и поддерживается Министерством Культуры Республики Молдова, Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ, CEC ArtsLink и Европейским Союзом в рамках пронраммы Креативной Европы.

Tags :