Edu-Art – un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops, 5 martie – 31 mai 2018

EDU-ART
un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops
5 martie – 31 mai 2018
AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – – scroll down for English version – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

turner_horses

Noi Medii în Artă cu Vladimir TURNER [CZ]
16 mai 2018, ora 16:00 – 17:30

Arta într-un mix de medii noi – medii hack-uite, proiecte interactive cu utilizarea geocaching, videoart, happening-uri media, performance-uri și intervenții în spațiul public exemplificate prin lucrări ale lui Vladimir Turner.

Politici culturale și educație politică. Funcția anti-disciplinară a trans-disciplinității cu Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO]
14 mai 2018, ora 15:00 – 16:30

Politicile culturale și sistemele de educație publică din întreaga lume răspund perseverent la presiunea de a se conforma ideologiei neoliberale, indiferent dacă lucrul acesta se materializează în acțiuni coerente sau doar le simulează într-o manieră competitivă. În câmpul studiilor socio-umane aceasta face ca latura ”disciplinară” a procesului de profesionalizare să fie glorificată în vreme ce practicile care deschid posibilitatea de a pune întrebări mai largi, dincolo de granițele artificiale ale disciplinelor, sunt sistematic depreciate. Din acest punct de vedere, trans-disciplinaritatea poate avea o funcție anti-disciplinară. În cursul prezentării această poziție teoretică va fi folosită ca un pretext pentru a împărtăși gânduri sau experiențe ocazionate de câteva proiecte colaborative recente.

Zurich 4 copy

Teatrul documentar – noul realism cu Mihai FUSU [MD]
8 mai 2018, ora 16:00 – 17:30
Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia, sala nr. 114 (Departamentul Multimedia)
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul I, str. Al. Mateevici 111, Chișinău

Despre apariția teatrului documentar și evoluția lui din antichitate prin renaștere și sec. XX până astăzi. Despre temele tabu ale teatrului documentar în Moldova și statementul că teatrul documentar este noul curent realist în teatru.

Subtemele care vor fi abordate:
2500 de ani de teatru documentar;
Istoria teatrului documentar în Moldova;
Teatrul documentar și temele tabu;
Centrul de Arte Coliseum și Teatrul documentar.

richard serra -- gutter corner splash

A vedea / a descrie / a gândi, cu Alex COSMESCU [MD]
2 may 2018, ora 15:00-17:30

Atelierul pornește de la presupoziția că receptarea obiectului artistic și interpretarea lui reprezintă un praxis comunitar – sau cel puțin educabil în cadrul unei comunități. Respectiv, vom exersa, în formatul de dialog socratic, o serie de abilități, precum capacitatea de a descrie succint apariția perceptuală a obiectului artistic, exprimarea unei interpretări plauzibile a obiectului, ancorată în experiența perceptuală, formularea de obiecții la alte interpretări propuse, identificarea conceptului central ce dă seama de experiența întrupată a acestui obiect.

DUC_Artiom_0

Artist talk cu Carolina DUTCA [MD]
25 aprilie 2018, ora 16:00-17:30

Carolina Dutca trăieşte şi lucrează în Transnistria. Practica ei artistică îmbină fotografia stradală cu foto jurnalismul, instalaţia, gândinte dintr-o perspectivă feministă, intersecţională. În cele mai recente proiecte Carolina Dutca a documentat printr-un proces de observare pe termen lung probleme legate de drepturile omului. NO SILCENCE ridică problema discriminării persoanelor LGBTQ+ în Transnitria iar „Spaţiile violenţei” discută problema delicată a violenţei domestice. Cele mai multe dintre lucrările ei sunt profund personale, pornind din propriile sentimente despre discriminare, violenţă domestică, xenofobie, feminism, seterotipuri sau prejudecăţi sociale şi culturale. Susan Sontag scria: “Cine mai crede astăzi că poate fi abolit războiul? Nimeni, nici măcar pacifiştii.” Calibrul războaielor şi numărul victimelor sunt o altă poveste. Carolina este o visătoare şi o luptătoare, ea spera ca prin proiectele ei să reducă numărul victimelor şi să facă socieltatea mai incluzivă. De pe această poziţie este interesată de activism prin mijloace artistice.

photo credit: Ron Graham

Artist+Artist, apel de participare pentru artiști vizuali & media
Atelier de lucru intro-disciplinar cu Cristina DAVID [RO]
17-18 aprilie 2018
completați formularul de participare până la 16 aprilie 2018
https://goo.gl/forms/RxqOvRPK8M0eqNRm2
fb.com/Buncher-1353817721348051/
contacte: 022 286317, info(a)oberliht.org

În interiorul comunității, artiștii se susțin reciproc, se respectă și se admiră uneori. Ne împărtășim ideile, vorbim despre etapele de lucru și ne susținem atunci când avem probleme de ordin logistic sau conceptual. Ce se întâmplă atunci când oamenii cu cariere individuale din aceleași domenii de lucru încercă să colaboreze?
În ultimii ani s-a vorbit mult despre colaborările trans-disciplinare (interdisciplinare) în mediul artistic. Sunt interesată de aceste dialoguri, mai ales de dialogul dintre artă și știință, dar recent am început să am un interes aparte față de aspectul intro-disciplinar al cooperării dintre artiști.
Îi invit pe colegii mei artiști să mi se alăture pentru o întâlnire de 2 zile în cadrul atelierului Artist+Artist, pentru a încerca să lucrăm la proiecte comune. Nu pentru a ne susținem reciproc în proiectele noastre individuale, ci pentru a crea o pepenieră de idei pe care să le punem în practică împreună.

agenda atelierului:
ziua 1 (atelierul 209, Blocul III, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– o scurtă introducere a inițiativei Artist+Artist urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri;
– formarea grupurilor de lucru;
– discutarea ideilor (brainstorming) și lucrul asupra proiectelor.

ziua 2 (BUNKER, Blocul III, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– întâlnirea participanților și continuarea lucrului asupra proiectelor;
– prezentarea proiectului sau a etapelor de lucru;
– întrebări pe final de atelier și concluzii.

foto 2
photo credit: Beuford Smith, Lower East Side, New York City, 1969

A vedea / a descrie / a gândi, cu Alex COSMESCU [MD]
4 aprilie 2018, ora 15:00-17:30

Atelierul pornește de la presupoziția că receptarea obiectului artistic și interpretarea lui reprezintă un praxis comunitar – sau cel puțin educabil în cadrul unei comunități. Respectiv, vom exersa, în formatul de dialog socratic, o serie de abilități, precum capacitatea de a descrie succint apariția perceptuală a obiectului artistic, exprimarea unei interpretări plauzibile a obiectului, ancorată în experiența perceptuală, formularea de obiecții la alte interpretări propuse, identificarea conceptului central ce dă seama de experiența întrupată a acestui obiect.


photo credit: JÖRG FARYS

Curatorierea auto-organizată. Proiectul cultural Butterbrot – Berlin, cu Alexandra GOLOBORODKO [RU]
21 marte 2018, ora 16:30-18:00

Cum este posibil să fii curator în țări precum Rusia sau Moldova, nefăcînd parte dintr-o structură statală sau comercială? Împreună cu Alexandra Goloborodko, curator independent și mediator cultural în Moscova și Berlin, vom explora diferite strategii de curatoriere independentă și activitate culturală auto-organizată.

În condițiile unui sistem de artă instituțional nedezvoltat și a unei infrastructuri insuficiente pentru dezvoltarea artei contemporane, asociațiile curatoriale și artistice independente devin o alternativă structurilor de stat și comerciale. Care poate fi calea profesională a curatorului în afara sistemului artistic ermetic instituțional? Cum se regăsește acesta în domeniul activităților care se învecinează cu educația, munca socială și activismul? În cadrul prezentării, Alexandra Goloborodko va vorbi despre practica sa de curator independent la Berlin și va prezenta proiectul Butterbrot, creat în colaborare cu Aleksandra Yurieva-Civjane, menit să susțină dialogul cultural dintre Rusia și Germania și să stabilească legături profesionale între artiștii care trăiesc în țările Europei de Est.

Forme, structuri, nevoi – ce faci când totul e de făcut? cu Miki BRANIȘTE [RO] şi Nora DOROGAN [MD]
7 marte 2018, ora 15:00
Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia, sala nr. 114 (Departamentul Multimedia)
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul I, str. Al. Mateevici 111, Chișinău

Două inițiative din țări învecinate, cu parcurs similar și diferit în același timp conectate prin afinități elective: Festivalul Temps d’Images de la Cluj și Teatru-Spălatorie din Chișinău. La întâlnirea cu Miki Braniște, director al Festivalului Temps d’Images și cu Nora Dorogan, producător și manager al Teatrului-Spălătorie vom încerca să înțelegem care este rolul nostru de operatori culturali, cum interacționăm cu contextul local și internațional, cum gândim un program cultural de tip stagiune sau festival, cum putem face ca producțiile noastre să fie relevante pentru public, care e firul roșu al curatorierii unui eveniment sau cum construim un discurs despre ceea ce facem.

Festivalul Temps d’Images a urmărit îndeaproape și a contribuit la dezvoltarea scenei independente din România. Fiind gândit de curatori ca un eveniment cultural cu preocupări locale însă conectat la nevoile artiștilor din țară, acesta este și oglinda mediului în care a activat. El s-a dezvoltat într-un mediu marcat de efemeritate ca trăsătură structurală. Prin urmare, festivalul a trecut prin toate cele bune și cele mai puțin bune care constituie sistemul de lucru pentru inițiativele independente din România.

Teatru-Spălătorie este o inițiativă artistică independentă care a apărut în 2010 din necesitatea de a crea în mod consecvent producții artistice care ar reflecta, ar pune în discuție problemele cu care se confruntă societatea contemporană moldovenească și nu numai; o platformă pentru promovarea artei contemporane în Moldova.

IMG_6290_web_

Edu-Art – prezentare progamului Bunker – sesiune de informare cu Vladimir US [MD]
5 marte 2018, ora 13:00
Auditoriul 318, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”
str. Cornului 10, Chișinău

Dragi studenți!
Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht”, în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Tehnică a Moldovei și cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, organizează în cadrul proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional) o serie de prezentări și ateliere de lucru artistic cu participarea invitaților străini și locali, care vor avea loc la BUNKER, Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău.

Proiectul Edu-Art îşi propune să pregătească studenții pentru competiţia profesională internaţională, să le ofere informația și pregătirea necesară pentru a activa în siguranță în cadrul unui spaţiu internaţional de manifestare artistică. Spaţiu, în care arta contemporană este la ordinea de zi.

Pentru a vă oferi o imagine mai clară despre ciclul de activități din cadrul programului Edu-Art, ce se vor desfășura la BUNKER și nu numai, vă așteptăm cu drag la prezentarea care va avea loc pe 5 martie 2018, în Auditoriul 318, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, la ora 13.00.

Această prezentare face parte din programul Edu-Art și este organizată în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”.

– – –

Miki BRANIȘTE [RO] este manager cultural și curator pentru artele spectacolului și proiecte interdisciplinare, președinte a Asociației Colectiv A A și director al Festivalului TEMPS D’IMAGES din Cluj. Este interesată de artă ca factor de dezvoltare al comunității în care activează. Preocupată de transformările economice și social-politice care traversează societatea globală, se implică în proiecte culturale alături de artiști inspirați de imaginea timpului nostru. În noiembrie 2015 a primit titlul de `Chevalier des Arts et des Lettres` din partea Ministerului Culturii din Franța pentru activitatea ei de a sprijini sectorul independent de artele spectacolului din Romania. În 2016 a primit premiul pentru proiecte interdisciplinare din partea Administratiei Fondului National Cultural si premiul pentru susținerea dansului contemporan din partea Centrului Național al Dansului București. În anul 2018 a fost nominalizată la secțiunea Teatru a Galei premilor Radio România Cultural.

Alex COSMESCU [MD], cercetător științific la Academia de Științe a Moldovei. Lucrează în câmpul fenomenologiei și al analizei discursului. Autor al unui volum de poezie (un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, Cartier, 2013). Colaborări în cadrul proiectelor Oberliht și [ksa:k].

Cristina DAVID [RO], artistă vizuală, locuiește în București. A urmat cursurile Facultății de matematică timp de doi ani, apoi a absolvit Facultatea de arte vizuale din cadrul Universității naționale de arte din București. În 2007 a absolvit programul de masterat al Academiei de artă din Bergen, Norvegia. Lucrările acesteia au fost arătate în diferite spații de expunere și în cadrul anumitor evenimente de artă contemporană, precum: Muzeul național de artă contemporană (București), Video Art Biennial (Tel- Aviv), Shedhalle (Zurich), Montehermoso Art Space (Vitoria- Spania), Futura Gallery (Praga), Manifesta8- Contemporary Art Biennial (Spania), The Performance Art Institute (PAI) (San Francisco), Rotor gallery (Graz), tranzit.org/ Iași, , Freiraum Q21- MuseumsQuartier (Viena). În 2015 a inițiat împreună cu curatoarea și istoricul de artă Alina Șerban un curs universitar la Universitatea națională de artă din București numit Clovnii Catastrofei: un deceniu de radicalism, umor și politici identitare în România, fosta Iugoslavie și spațiul ex-Sovietic.

Nora DOROGAN [MD] este una dintre co-inițiatoarele Teatrului-Spălătorie din Chișinău. A studiat Sociologie la București, Management Cultural și Politici Culturale în Balcani la Universitatea de Arte din Belgrad. A fost bursieră a programului Manageri Culturali din Europa Centrală și de Est al Fundației Robert Bosch.

Carolina DUTCA [MD] trăieşte şi lucrează în Transnistria. Practica ei artistică îmbină fotografia stradală cu foto jurnalismul, instalaţia, gândinte dintr-o perspectivă feministă, intersecţională. În cele mai recente proiecte Carolina Dutca a documentat printr-un proces de observare pe termen lung probleme legate de drepturile omului. NO SILCENCE ridică problema discriminării persoanelor LGBTQ+ în Transnitria iar “Spaţiile violenţei” discută problema delicată a violenţei domestice. Cele mai multe dintre lucrările ei sunt profund personale, pornind din propriile sentimente despre discriminare, violenţă domestică, xenofobie, feminism, seterotipuri sau prejudecăţi sociale şi culturale.

Mihai FUSU [MD], regizor, actor, dramaturg, profesor de teatru și producător de teatru din Moldova. Șeful departamentului de teatru al Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova. Născut în Grigoriopol, URSS în 1960. A absolvit Facultatea de Teatru Șciukin din Moscova, Rusia, apoi și-a îmbunătățit educația în management și pedagogie la Londra și Paris.
În calitate de actor, a jucat în mai multe trupe de teatru din Moldova, Rusia, Elveția și Franța. A regizat spectacole de teatru în Moldova, România, Franța și Elveția. A predat în Franța, Elveția, Moldova și SUA. Este, de asemenea, inițiatorul mișcării teatrului documentar din Moldova. Ca producător, a organizat turnee în Franța, Elveția, Italia, România, Germania, Rusia și Ucraina. În 1997 fondează Centrul de artă COLISEUM. Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova. Cavalerul Ordinului de Arte și Litere al Franței.

Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] este lector în Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), avatarurile naționalismului (Comunități re-imaginate, 1+1), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică”, tranzit.ro/ Iași) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject”, tranzit.ro/ Iași).

Alexandra GOLOBORODKO [RU] este curator și mediator cultural independent. Locuiește în Berlin. A absolvit Universitatea de Stat pentru Științe Umaniste din Rusia cu diplomă în studii culturale. Începând cu 2014, completează Masterul în Arte „Arta în context” la Universitatea de Arte din Berlin. Din 2009, este curator de expoziții și evenimente culturale la Moscova (la Design Fabric Flacon, Park Muzeon) și la Berlin (la Kunstquartier Bethanien, Institutul August Bebel, Acud Haus). De asemenea, Alexandra organizează și predă o gamă variată de programe artistice educaționale pentru tineri, printre care la „Neconformism – Pedagogie pentru artă în context”.

Vladimir TURNER [CZ] (născut în 1986) este un artist audiovizual și regizor. A absolvit Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga (FAMU) – facultatea de studii experimentale audiovizuale, apoi a învățat la Studioul de Confruntare Intermedia de la Academia de Arte, Arhitectură și Design din Praga (AAAD). A luat parte la rezidențe artistice la Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam și Brisbane. Lucrările sale oscilează între film, artă în spațiul public și activism social și politic. În anul de studii 2017/2018 este invitat să conducă studioul Centrului pentru Studii Audiovizuale de la FAMU (Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga).

Vladimir US [MD] (n. 1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

DSC_0273_web

EN

Edu-Art – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

New Media Art with Vladimir TURNER [CZ]
May 16, 2018, 4 pm – 5:30 pm

Art in mixed new media – media hacking, geocaching interactive projects, videoart, media happenings, performance and public intervention shown on examples of Vladimir Turner’s works.

Cultural policy and political education. The anti-disciplinary function of trans-disciplinarity with Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO]
May 14, 2018, 3 pm – 4:30 pm

Cultural policies and public education systems across the world are responding relentlessly to the pressure to comply with the neoliberal ideology, whether this is materializing as coherent actions or merely simulates them in a competitive manner. In the field of humanities and social sciences this makes the “disciplinary” side of the professionalization process to be glorified while the practices that open the possibility to raise larger questions, beyond the artificial boundaries of the disciplines, are systematically undervalued. From this point of view, trans-disciplinarity could display an anti-disciplinary function. During the talk, this theoretical standpoint will be used as a pretext to share some of the thoughts and experiences involved in the making of several recent collaborative projects.

Documentary Theater – The New Realism with Mihai FUSU [MD]
May 8, 2018, 4 pm – 5:30 pm

Theatre, Choreography and Multimedia Faculty, room nr. 114 (Multimedia Department)
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 1st block, 111, Al. Mateevici street, Chisinau

About the appearance of documentary theater and its evolution from antiquity to the Renaissance and from the twentieth century to the present day. About the taboo themes of the documentary theater in Moldova and the statement that the documentary theater is the new reality in the theater.

Subtopics to be addressed:
2500 years of documentary theater;
The history of documentary theater in Moldova;
Documentary theater and taboo themes;
The Coliseum Arts Center and the Documentary Theater.

Seeing / describing / thinking, with Alex COSMESCU [MD]
May 2, 2018, 3-5:30 pm

This workshop starts from the presupposition that the reception and interpretation of an artistic object are a community praxis – or at least one that is cultivated as part of a community. Consequently, we will exercise, in the format of a Socratic dialogue, several abilities, e.g. the concise description of the perceptual appearance of the artistic object, expressing a plausible interpretation of it (anchored in the perceptual experience), objecting to other interpretations that are offered, identifying the central concept that accounts for the embodied experience of that object.

Artist Talk with Carolina DUTCA [MD]
April 25, 2018, 4pm-5:30pm

Carolina Dutca is a visual artist based in Trasnistria. In her practice she uses street photography, photo-journalism, installation created from a queer feminist perspective. In her recent project called NO SILENCE she documented using a long term observational process the problem of discrimination of LGBTQ+ community. Her other project, The Places of Violence, speaks out the problem of domestic violence. Many of her artworks are deeply personal, drawing on her feelings about discrimination, domestic violence, xenophobia, feminism, social and cultural bias and stereotypes. Sontag writes: “Who believes today that war can be abolished? No one, not even pacifists”. Another thing, it is the war’s caliber and the number of victims. Carolina is a fighter and a warrior and she hopes that her projects will reduce the number of victims and make society more inclusive. From this position she is interested in social projects and activism through art.

Artist + Artist, open call for visual & media artists
Inside-disciplinary workshop with Cristina DAVID [RO]
April 17-18, 2018

fill the application form by April 16, 2018
https://goo.gl/forms/RxqOvRPK8M0eqNRm2
fb.com/Buncher-1353817721348051/
contact: 022 286317, info(a)oberliht.org

Inside the art community there is lots of support between artists. It exists plenty of mutual respect and sometimes admiration. We speak out our ideas, our starting points for our works and we support each-others if we are in trouble, logistically or conceptually.
The purpose of this call is to find out what is happening if people with individual careers from the same working field, try to collaborate.
In the last several years I heard a lot about trans-disciplinary (inter-disciplinary) collaborations within the artistic frame. I am interested in those, especially art& science dialogues, but recently I started to have an interest on the inside- disciplinary aspect of cooperations amongst artists.
I invite my colleagues artists to join me for a 2 days encounter during the Artist+Artist event, to try to work together projects. Not to support each-others in our individual projects, but to create a nursery of join- ideas and put them in practice.

timeline of the project:

day 1: (studio no. 209, 3rd block, Faculty of Fine arts, Applied arts and Design / Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 31 August 1989, no. 137, Chisinau)
– a short introduction of this DIWO (Do It With Others) initiative followed by a Questions & Answers session and discussion;
– formation of working pairs or small groups of visual&media artists;
– meetings between the artists, discussing ideas (brainstorming) and working at the projects.

day 2: (3rd block, BUNKER, Faculty of Fine arts, Applied arts and Design / Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 31 August 1989, no. 137, Chisinau)
– meeting all of us;
– presenting the project or the process;
– raising more questions and conclusions on the idea of artistic collaboration.

Seeing / describing / thinking, with Alex COSMESCU [MD]
April 4, 2018, 15:00-17:30

This workshop starts from the presupposition that the reception and interpretation of an artistic object are a community praxis – or at least one that is cultivated as part of a community. Consequently, we will exercise, in the format of a Socratic dialogue, several abilities, e.g. the concise description of the perceptual appearance of the artistic object, expressing a plausible interpretation of it (anchored in the perceptual experience), objecting to other interpretations that are offered, identifying the central concept that accounts for the embodied experience of that object.

Self-organized curating. Cultural project Butterbrot – Berlin, with Alexandra GOLOBORODKO [RU]
March 21, 2018, 4:30 pm to 16:00 pm

How is it possible to be a curator in such countries as Russia or Moldova, not being part of a state or commercial institutional structure? Together with Alexandra Goloborodko – independent curator and cultural mediator in Moscow and Berlin, we will explore different strategies of independent curating and self-organized cultural work.

In conditions of undeveloped institutional art system and insufficient infrastructure for the development of contemporary art, independent curatorial and artistic associations become an alternative to state and commercial structures. What can be the professional path of a curator outside the hermetic institutional art system? How does he / she find himself in the field of activities bordering on education, social work or activism? As part of the presentation, Alexandra Goloborodko will talk about her practice of independent curator in Berlin and will present the project Butterbrot, created in co-authorship with Aleksandra Yurieva-Civjane, aimed at supporting the cultural dialogue between Russia and Germany and establishing professional links between artists living in Eastern Europe countries.

Forms, structures, needs – what do you do when everything needs to be done? with Miki BRANISTE [RO] şi Nora DOROGAN [MD]
March 7, 2018, 3 pm

Theatre, Choreography and Multimedia Faculty, room nr. 114 (Multimedia Department)
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 1st block, 111, Al. Mateevici street, Chisinau

Two initiatives from neighboring countries, with similar and, at the same time, different paths connected by elective affinities: Temps d’Images Festival from Cluj and Spălătorie-Theater from Chisinau. At the meeting with Miki Braniste, director of the Temps d’Images Festival and Nora Dorogan, producer and manager of the Spalatorie-Theater, we will try to understand our role as cultural operators, how we interact with local and international context, how we conceive a cultural program of season or festival type, how can we make our productions relevant to the public, what is the red thread of curating an event, or how we prepare a speech about what we do.

Temps d’Images Festival has closely followed and contributed to the development of the independent stage in Romania. Being conceived by the curators as a cultural event with local concerns, but connected to the needs of the country’s artists, it is also the mirror of the environment in which it operated. It was developed in an environment marked by ephemerality as a structural feature. Therefore, the festival went through all the good and the less good that constitute the working system for independent initiatives in Romania.

Spalatorie-Theater is an independent artistic initiative that emerged in 2010 from the necessity of consistently creating artistic productions that would reflect, would question the problems faced by contemporary Moldovan society and not only; it is a platform to promote contemporary art in Moldova.

Edu-Art – presentation of Bunker program – information session with Vladimir US [MD]

March 5, 2018, 1 pm
318th auditorium, Faculty of Fine Arts and Design, UPS “Ion Creangă”
10, Cornului street, Chisinau

Dear students!
Oberliht Young Artists Association, in collaboration with the Academy of Music, Theater and Fine Arts, Technical University of Moldova and with the support of Ministry of Education, Culture and Research of Moldova, organizes within the Edu-Art project (non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation) a series of artistic presentations and workshops with the participation of foreign and local guests, which will take place at BUNKER, Faculty of Fine Arts / AMTAP, 3rd block, 137, 31 August 1989 street, Chisinau.

The aim of this project is to prepare the students for the international professional competition, to provide them with the necessary information and training in order to operate safely within an international space of artistic expression. That is, a space, in which contemporary art is on the agenda.

In order to give you a clearer picture of the Edu-Art program cycle that will take place at BUNKER and not only, we look forward to see you at the presentation on March 5, 2018, in the 318th auditorium, Faculty of Fine Arts and Design, UPS “Ion Creangă” at 1 pm.

This presentation is part of the Edu-Art program and is organized in partnership with UPS “Ion Creangă”, Faculty of Fine Arts and Design.

– – –

Miki BRANISTE [RO] is cultural manager and curator for performing arts and interdisciplinary projects, president of Colectiv A Association and director of the Festival TEMPS D’IMAGES from Cluj. She is interested in art as a development tool of the community in which she activates. Preoccupied by the economic and social-political transformations that occur within the global society, she is involved in cultural projects together with the artists inspired by the image of our times. In November 2015 she received the title of `Chevalier des Arts et des Lettres` from the French Ministry of Culture for her activity to support the independent performing arts sector in Romania. In 2016 she received the prize for interdisciplinary projects from the Administration of the National Cultural Fund and the prize for the support for contemporary dance from The National Center for Contemporary dance. In 2018 she was nominated for Theater prize at Gala Awards Radio Romania Cultural.

Alex COSMESCU [MD], research fellow at the Academy of Sciences of Moldova. He works in the fields of phenomenology and discourse analysis. Author of a poetry collection (a kind space, that receives me as if embracing me, Cartier, 2013). Collaborations as part of Oberliht and ksa:k projects.

Cristina DAVID [RO], contemporary artist based in Bucharest. She studied at the Faculty of Mathematics and at the National Art University of Bucharest, in Romania. In 2007 she received an MA in Fine Arts at the Art Academy in Bergen, Norway. Her art works were exhibit in galleries and museums from around the world, among which some of the relevant exhibitions venues and contemporary art events are: the Contemporary Art Museum of Bucharest, Video Art Biennial (Tel- Aviv), Shedhalle (Zurich), Montehermoso Art Space (Vitoria- Spain), Futura Gallery (Prague), Manifesta8- Contemporary Art Biennial (Spain), The Performance Art Institute (PAI) (San Francisco), Rotor gallery (Graz), Freiraum Q21- MuseumsQuartier (Wien), tranzit.org/ Iasi. In 2014 her first artist publication was released by tranzit.ro/ Iasi, called Fakes. In 2015, together with art theoretician Alina Serban Cristina initiated a one semester university course for the National Art University of Bucharest, called Clowns of Catastrophe: A Decade of Radicalism, Humor and Identity Politics in Romania, former Yugoslavia and ex-Soviet Space.

Nora DOROGAN [MD] is one of the co-initiators of the Spălătorie-Theater in Chisinau. She studied Sociology in Bucharest, Cultural Management and Cultural Policies in the Balkans at the University of Arts in Belgrade. She was a scholarship recipient of the Cultural Managers from Central and Eastern Europe program of the Robert Bosch Foundation.

Carolina DUTCA [MD], visual artist based in Trasnistria. In her practice she uses street photography, photo-journalism, installation created from a queer feminist perspective. In her recent project called NO SILENCE she documented using a long term observational process the problem of discrimination of LGBTQ+ community. Her other project, The Places of Violence, speaks out the problem of domestic violence. Many of her artworks are deeply personal, drawing on her feelings about discrimination, domestic violence, xenophobia, feminism, social and cultural bias and stereotypes.

Mihai FUSU [MD], director, actor, dramatist, drama teacher and theatre producer from Moldova. Head of the theater department at the National Academy of Art of Moldova. Born in Grigoriopol, USSR in 1960. He graduated at the Theater Shchoukin School in Moscow, Russia, then he improved his education in management and pedagogy in London and Paris.
As an actor, he played in theater groups in Moldova, Russia, Switzerland and France. He directed theater performances in Moldova, Romania, France and Switzerland. He taught in France, Switzerland, Moldova and USA. He is also the initiator of the documentary movement in theatre in Moldova. As a producer, he organized tours in France, Switzerland, Italy, Romania, Germany, Russia and Ukraine.
He created the Art Centre COLISEUM in 1997. Laureate of the State Premium of the Republic of Moldova. The Knight of the Order of Arts and Letters Award of France.

Ovidiu GHERASIM-PROCA [RO] is lecturer at the Department of Political Sciences, International Relations and European Studies (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi). Co-editor of a volume on digitalised politics (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014) he studies the technological revision of democratic practices and worries about the intellectual confusion that comes with it. The latest projects aim to develop theoretical and collaborative-conversational means of understanding current trends in political mobilization („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), the avatars of nationalism (Comunități re-imaginate, 1+1), the construction and deconstruction of the political discourse (“Discursive frames: culture – politics”, tranzit.ro/ Iasi) or the critical re-examination of the “bourgeois public sphere” („Retracing the subject”, tranzit.ro/ Iași).

Alexandra GOLOBORODKO [RU] is an independent curator and cultural mediator. She lives in Berlin. She graduated with a degree in cultural studies from the Russian State University for the Humanities. Since 2014 she has been completing her MA Art in Context at the University of the Arts, Berlin. From 2009 on she has been curating exhibitions and cultural events in Moscow (at Design Fabric Flacon, Park Muzeon) and in Berlin (at Kunstquartier Bethanien, August Bebel Institut, Acud Haus). Alexandra also organizes and teaches a diverse range of educational art programs for young people, among others at Dissens – Pädagogik für Kunst im Kontext e.V.

Vladimir TURNER [CZ] (born 1986) is an audiovisual artist and filmmaker.He graduated from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in experimental audiovisual studies, then he studied at the Studio of Intermedia Confrontation at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague(AAAD). He has been to residencies in Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam or Brisbane. In his works, he oscillates between film, art in public space and social and political activism. He leads, as the guest, the studio at the FAMU(Film And TV School Academy Of Performing Arts In Prague) Centre for Audiovisual Studies in 2017/2018.

Vladimir US [MD] (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

RU

DSC_0891_web

Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей

Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию.

BUNKER – факультет Изобразительных Искусств / AMTAP
ул. 31 августа 1989, №. 137, Кишинёв

Программа

Артист Толк с Каролиной ДУТКОЙ [MD]
25 апреля 2018, 16:00-17:30

Каролина Дутка живет и работает в Приднестровье. Ее художественная практика сочетает уличную фотографию с фотожурналистикой, инсталляцию, продуманную с феминистической точки зрения, межсекторальную перспективу. В последних проектах Каролина Дутка задокументировала вопросы прав человека в рамках долгосрочного процесса наблюдения. NO SILCENCE поднимает вопрос о дискриминации ЛГБТ+ в Приднестровье, а в «Пространствах насилия» обсуждается деликатная проблема насилия в семье. Большая часть ее работы глубоко личная, основанная на ее собственных чувствах по поводу дискриминации, насилия в семье, ксенофобии, феминизма, стереотипов или социальных и культурных предрассудков. Сьюзан Зонтаг писала: «Кто сегодня думает, что война может быть отменена? Никто, даже пацифисты». Размер войн и количество жертв – это еще одна история. Каролина – мечтатель и боец, она надеется, что благодаря своим проектам она уменьшит число жертв и сделает общество более всеобъемлющим. С этой позиции она заинтересована в активизме с помощью художественных средств.

Самоорганизованное кураторство. Культурный проект Butterbrot – Берлин, с Александрой Голобородко [RU]
21 марта 2018, 16:30-18:00

Как можно быть куратором в таких странах, как Россия или Молдова, и не быть частью государственной или коммерческой структуры? Вместе с Александрой Голобородько – независимый куратор и культурный посредник в Москве и Берлине, мы рассмотрим различные стратегии независимого кураторства и самоорганизованной культурной деятельности.

В условиях неразвитой институциональной арт-системы и недостаточной инфраструктуры для развития современного искусства, независимые кураторские и художественные объединения становятся альтернативой государственным и коммерческим структурам. Каковым может быть профессиональный путь куратора за пределами герметичной институциональной системы искусства? Каким образом он / она оказывается в области деятельности, граничащей с образованием, социальной работой или активизмом? В рамках презентации, Александра Голобородько расскажет о своей практике независимого куратора в Берлине и представит проект Butterbrot, созданный в соавторстве с Александрой Юрьевой-Цивьян и направленный на поддержку культурного диалога между Россией и Германией, а также установление профессиональных связей между деятелями искусства, живущими в странах Восточной Европы.

– – –

Каролина ДУТКА живет и работает в Приднестровье. Ее художественная практика сочетает уличную фотографию с фотожурналистикой, инсталляцию, продуманную с феминистической точки зрения, межсекторальную перспективу. В последних проектах Каролина Дутка задокументировала вопросы прав человека в рамках долгосрочного процесса наблюдения. NO SILCENCE поднимает вопрос о дискриминации ЛГБТ+ в Приднестровье, а в «Пространствах насилия» обсуждается деликатная проблема насилия в семье. Большая часть ее работы глубоко личная, основанная на ее собственных чувствах по поводу дискриминации, насилия в семье, ксенофобии, феминизма, стереотипов или социальных и культурных предрассудков.

Александра ГОЛОБОРОДКО является независимым куратором и культурным посредником. Она живет в Берлине. Окончила Российский Государственный Гуманитарный Университет со степенью в области культурологии. С 2014 года завершает мастерат в искусстве „Искусство в контексте” в Берлинском Университете Искусств. С 2009 является куратором выставок и культурных мероприятий в Москве (в Design Fabric Flacon, Парке Искусств) и в Берлине (в Kunstquartier Bethanien, Институте Августа Бебеля, Acud Haus). Александра также организует и преподает разнообразные образовательные художественные программы для молодежи, в том числе в «Инакомыслие – педагогика для искусства в контексте».

– – –

Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

MECC-LOGO-new

Tags : , , , , , ,