EDU-ART / APEL: Curs Curatorial de Iarnă / Winter Curatorial Course, condus de 3 curatori din Croația, Serbia și Estonia – data limită: 22 februarie 2020

El Lissitzky, Cabinet-of abstraction, Commisioned by Alexander Dorner for Hannover Provincial Museum, 1927

El Lissitzky, Cabinet-of abstraction, Commisioned by Alexander Dorner for Hannover Provincial Museum, 1927

EDU-ART / APEL
Curatoriatul în afara contextului instituțional / workshop condus de 3 curatori din Croația, Serbia și Estonia – apel de participare
27-29 februarie 2020
Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (sala 308, blocul 3, str. Al. Șciusev 137, Chișinău) / Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” (Galeria din Hol, et. 1, str. Independenței 1, Chișinău)

– – – scroll down for English – – –

RO

Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional)

Curatoriatul în afara contextului instituțional – apel de paricipare
un curs de seminare teoretice și prezentări publice condus de Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrad) și Anders Härm (Tallinn)
27-29 februarie 2020
Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (sala 308, blocul 3, str. Al. Șciusev 137, Chișinău) / Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” (Galeria din Hol, et. 1, str. Independenței 1, Chișinău)

Invităm studenții de la facultățile de artă, curatorii și artiștii emergenți să se înscrie la cursul „Curatoriatul în afara contextului instituțional” condus de Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrad) și Anders Härm (Tallinn), care se va desfășura între 27-29 februarie 2020, la Chișinău. În cadrul celor trei module vă invităm să analizați, în formatul unui grup de lectură, diverse aspecte ce țin de rolul unui curator, care își propune să activeze în afara unor instituții de artă tradiționale (cum ar fi muzeele și galeriile de artă), adoptând noi poziții în raport cu contextul politic, economic și social local și sistemul global al artei.

Acest curs are drept scop să valorifice practicile curatoriale dezvoltate la periferia sistemului de artă dominant, dar care contribuie la o perspectivă globală. Acest lucru se va realiza în principal prin reflecție asupra contextului local și prin eforturi de a regîndi modul în care este posibil de a contribui în mod semnificativ la producerea de discursuri curatoriale.

Cursul va fi acompaniat de 3 prezentări publice în cadrul cărora curatorii invitați își vor împărtăși experiența proprie de lucru obținută în cadrul diverselor proiecte internaționale, cum ar fi Bienala de Artă de la Veneția, Bienala Tinerilor Artiști din regiunea Mediteraneană etc., își vor prezenta contextele în care activează și subiectele de interes public, aducând exemple de noi platforme puse la dispoziția artiștilor și a publicului interesat de arta contemporană.

Cursul este adresat studenților și educatorilor, artiștilor și curatorilor emergenți și celor stabiliți, interesați de practica curatorială în domeniul artei contemporane, și se va desfășura în limba engleză.

Pentru a vă înscrie la atelier, vă rugăm să completați următorul formular: link
Data limită de înscriere: 22 februarie 2020
Persoanele selectate vor fi informate prin email până la 24 februarie 2020.
Participarea este gratuită (în limita locurilor disponibile).

Programul detaliat al Cursului Curatorial de Iarnă

27 februarie 2020, 15:00 – 18:00
Modulul 1: Modalități de auto-instituire – un seminar cu Anders Härm (Tallinn)
FAPDD, AMTAP (sala 308, blocul 3, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Auto-instituirea este un termen pe care Simon Sheikh îl folosește pentru a descrie practicile de creare a unor corpuri sau scuturi instituționale după propriile reguli și în funcție de propriile condiții. Acesta va fi un seminar despre auto-organizare și auto-instituire bazat pe trei texte. Două dintre acestea sunt ale curatorului și teoreticianului danez Simon Sheikh: „Problema cu Instituțiile sau Arta și Publicul Său” (lectură recomandată) și „Instituirea Instituției” (lectură obligatorie p. 90-102)”. Al treilea este un fel de manifest de Anthony Davies, Stephan Dillemuth și Jakob Jakobsen intitulat „Viitorul Este Autoorganizat Partea 1”. Pornind de la aceste texte ne vom concentra pe situația din Republica Moldova și pe întrebarea leninistă „Ce trebuie de făcut?” – ce se poate de făcut într-o situație în care nimic nu pare posibil.

28 februarie 2020, 15:00 – 18:00
Modulul 2: Asumă o poziție: Independență, (inter)Dependență, (Co)Dependență – un grup de lectură cu Maja Ćirić (Belgrad)
FAPDD, AMTAP (sala 308, blocul 3, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Fundamentul cel mai de bază de acțiune în lumea artei contemporane este identificarea și determinarea propriei poziții într-un context prestabilit. Acest modul își propune să evidențieze importanța reflecțiilor critice asupra indicatorilor care ar putea determina realizările posibilele care ar rezulta din urmărirea unei profesii artistice. Vor fi discutate și analizate două texte și concluziile comune. Primul text este necesar a fi citit de către toți participanții. A doua sarcină constă în alegerea individuală a unui text din al doilea link și prezentarea acestuia celorlalți pentru discuții ulterioare.

Lectură obligatorie
1. Declaration of Dependence, Sarah Charlesworth, 1975: http://qoqqoon.com/a-declaration-of-dependence/
Lectură recomandată
1. Institutional Critique, An Anthology of artists’ writings: https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/11/alberro_institutional_critique.pdf

29 februarie 2020, 15:00 – 18:00
Modulul 3: Curatoriatul (și Producerea Lucrărilor de Artă) în domeniul extins al „Activismului de Patrimoniu” – un seminar cu Nataša Bodrožić (Zagreb / Trogir)
CRAP „Al. Plămădeală” (Galeria din Hol, et. 1, str. Independenței 1, Chișinău)

Din 2014, în cadrul proiectului Motel Trogir, au fost coproduse o serie de lucrări de artă, în mare parte video-uri și fotografii, unele dintre ele ajungând deja să facă parte din colecțiile publice ale muzeelor. Pentru acest aspect important al proiectului a fost dezvoltată o metodologie specifică de lucru cu artiștii, invitați din start să participe în programe de rezidență pe termen scurt sau mai lung. Prin vizionarea colectivă a mai multor opere de artă produse în perioada 2014-2019, vom încerca să analizăm relația de istoricizare a modernității (și practicile activiste de protejare a arhitecturii moderniste) în raport cu practicile de artă contemporane, tangențe și intersecții pe care le formează.

Nataša Bodrožić este curator și lucrător cultural din Zagreb și Trogir, Croația. Este inițiatoarea și co-fondatoarea proiectului Motel Trogir, precum și Loose Associations, o platformă de artă contemporană. Cu o credință puternică în creația colaborativă, a co-editat mai multe cărți în domeniul artei contemporane, politicii culturale și activismului în domeniul patrimoniului, cum ar fi „Politica sentimentelor / Economiile iubirii” (2014), „Motel Trogir: Nu este viitor care întotdeauna vine după” (2016), „Modelarea spațiului public în cultură: regândirea practicilor instituționale în cultură și (dis)continuități istorice (2018)”, „Peisaje ale culturii de consum în Iugoslavia socialistă” (2018).

Maja Ćirić este un curator premiat și critic de artă cu experiență în conducerea unor proiecte internaționale. A fost curator a ediției a 18-a a Bienalei Tinerilor Artiști Mediterranea din Tirana (2017), și a fost atât curator (2007) cât și comisar (2013) al Pavilionului sârb la Bienala de la Veneția. Maja deține un doctorat în Teoria Artei (Teza: „Critica Instituțională și Curatoriat”) la Universitatea de Arte din Belgrad. Printre conferințele sale recente se numără cele purtate la MAC VAL (2017), Centre Pompidou (2018) și MNAC București (2018). Cele mai recente scrieri ale ei apar în SeeCult, Obieg, Artforum și Artmargins Online. Domeniile de experiență ale Majei se întind de la geopolitică și curatoriat până la curatoriatul ca practică de critică instituțională. Maja colaborează în prezent la o expoziție cu Centrul Sârb pentru Promovarea Științei ce se are în obiectiv Inteligența Artificială în câmpul artei și științei, care urmează să fie vernisată în Belgrad și Trieste în iulie 2020.

Anders Härm a studiat Istoria și Teoria Artei între 1995-2003 la Institutul de Istorie a Artei în cadrul Academiei de Arte din Estonia (EAA). Din 2017 activează în această instituție în calitate de șef al programului de studii de curatoriat și lector de Artă Contemporană și Curatoriat. Între anii 2010-2015 a fost director de program al Muzeului de Artă Contemporană din Estonia (EKKM). În perioada anilor 2002-2012 a activat în calitate de curator la Kunsthalle Tallinn. De asemenea, Anders a fost curator al pavilioanelor naționale estoniene la Bienala de la Veneția în 2000 (arhitectură) și în 2003 (artă vizuală).

Scopul proiectului Edu-Art constă în formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătirea lor pentru a se realiza profesional în plan național și internaţional.

Proiectul îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în câmpul artistic, precarizarea lucrului în sfera culturii ceea ce poate duce la schimbarea profesiei sau chiar emigrarea artiștilor, concentrarea resurselor în zonele mai dezvoltate din punct de vedere economic și de aici nevoia stabilirii unui dialog cu instituții și colegi din alte țări etc.) şi pregătirea acestora pentru competiţia profesională internaţională.

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design (AMTAP), Facultatea Arte Plastice și Design (UPS I. Creangă), Facultatea Arhitectură și Urbanism (UTM), Colegiul de Arte Plastice A. Plămădeală, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

724767h69c2t24
EKKM in 2019 with works on permanent display by Neeme Külm “House”, 2015, Kirill Tulin “IDA “(East), 2017 and Sigrid Viir “Holiday”, 2019

EN

Edu-Art (non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated generation of youth)

Curatorship outside the institutional context – call for participation
a series of workshops and public lectures led by Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrade) and Anders Härm (Tallinn)
February 27-29, 2020
Faculty of Fine and Applied Arts, and Design, Academy of Music, Theater and Fine Arts (room 308, block 3, Al. Sciusev 137 street, Chisinau) / The Republican College of Fine Arts „Al. Plamadeala” (Gallery in the Hall, 1st floor, Independentei 1 street, Chisinau)

We invite students from art faculties, curators and emerging artists to enroll in the “Curatorship outside the institutional context” course led by Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrade) and Anders Härm (Tallinn), which will take place between February 27-29, 2020, in Chisinau. Within the three modules, we invite you to analyze, in the format of a reading group, various aspects related to the role of a curator, which aims to activate outside traditional art institutions (such as museums and art galleries), adopting new positions in relation to the local political, economic and social context and the global art system.

This course aims to value and emphasize curatorial practices developed at the margins of the mainstream art world, yet that contribute to the global perspective. This will be accomplished primarily through reflection on the local context and efforts to rethink how to meaningfully contribute to the production of curatorial discourse.

The course will be accompanied by 3 public lectures in which the invited curators will share their own work experience gained in various international projects, such as The Venice Biennale, Mediterranea Young Artists Biennale, etc., will present the contexts in which they operate and topics of public interest, bringing examples of new platforms made available to artists and audience interested in contemporary art.

The course is intended for students and educators, emerging and established artists and curators, interested in curatorial practice in the field of contemporary art and will be held in English.

To register for the workshop, please fill in the following form: link
Application deadline: February 22, 2020
Those selected will be notified by email by February 24, 2020.
Participation is free (limited to places available).

Detailed program of the Winter Curatorial Course

February 27, 2020, 3pm – 6pm
Module 1: How to institute oneself? – a seminar with Anders Härm (Tallinn)
FAPDD, AMTAP (room 308, block 3, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau)

Self-instituting is a term that Simon Sheikh uses to describe practices of creating institutional covers or bodies on one’s own terms, according one’s own rules. This is a seminar on self-organising and self-instituting based on three texts. Two of these are by Danish curator and theorist Simon Sheikh: “The Trouble with Institutions, or Art and Its Publics” (highly recommended reading) and “Instituting the Institution” (mandatory reading). The Third one is a kind of manifesto by Anthony Davies, Stephan Dillemuth and Jakob Jakobsen titled “The Future is Self-Organised Part 1”. Based on these texts we focus on Moldovan situation and the rather Leninist question “What is to be done?” – what is it possible to do in a situation where nothing seems possible.

February 28, 2020, 3pm – 6pm
Module 2: Strike a Pose: Independence, (inter)Dependence, (Co)Dependence – a reading group with Maja Ćirić (Belgrade)
FAPDD, AMTAP (room 308, block 3, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau)

The most basic foundation of action in the world of contemporary art is to identify and determine one own’s position within a pre-given context. The workshop aims to make the point of the importance of critical reflections on indicators that could determine one’s possible pursuits in an artistic profession. Two texts will be discussed and analyzed, and joint conclusions made. First text should be read by all participants. The second task is to choose individually a text from the second link and present it to the others for further discussion.

Mandatory reading
Declaration of Dependence, Sarah Charlesworth, 1975: http://qoqqoon.com/a-declaration-of-dependence/

Recommended reading
Institutional Critique, An Anthology of artists’ writings: https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/11/alberro_institutional_critique.pdf

February 29, 2020, 3pm – 6pm
Module 3: Curating (and producing artworks) in the expanded field of „Heritage Activism” – a seminar with Nataša Bodrožić (Zagreb / Trogir)
RCFA „Al. Plamadeala” (Gallery in the Hall, 1st floor, 1 Independentei street, Chisinau)

Since 2014 in the framework of the Motel Trogir project we (co)produced quite a number of artworks, mostly videos and photography, and some of them already entered the collections of the public museums. For this important aspect of our project, we have developed a specific methodology of work with artists, usually starting with short or longer term artist in residence programs. Through collective watching of several artworks produced in the period 2014-2019, we will try to analyse the relationship of the historicization of modernity (and the activist practices of protecting modernist architecture) towards contemporary artistic practices, frictions and crossovers.

Nataša Bodrožić is a curator and cultural worker from Zagreb and Trogir, Croatia. She is the initiator and co-founder of the Motel Trogir project, as well as of Loose Associations, a contemporary art platform. A strong believer in collaborative creation, she co-edited several books in the field of contemporary art, cultural policy and heritage activism, such as “Politics of Feelings /Economies of Love” (2014), “Motel Trogir: It Is Not Future that Always Comes After” (2016), “Modelling Public Space(s) in Culture: Rethinking Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)Continuities (2018)”, “Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia”.

Maja Ćirić is an award-winning curator and art critic with experience in leading and contributing to international projects. Maja was the curator of the Mediterranea 18 Young Artists Biennale, in Tirana (2017), and has been both the curator (2007) and the commissioner (2013) of the Serbian Pavilion at the Venice Biennale. Maja holds a PhD in Art Theory (Thesis: “Institutional Critique and Curating”) from the University of Arts in Belgrade. Her recent speaking engagements have been, among others, at MAC VAL (2017), the Centre Pompidou (2018), and the MNAC Bucharest (2018). Her most recent writings appear in SeeCult, Obieg, Artforum and Artmargins Online. Maja’s areas of expertise span from the geopolitical and the curatorial through curating as a practice of institutional critique. Maja is currently working on an exhibition, with the Serbian Center for the Promotion of Science, that tackles Artificial Intelligence in the realm of art + science due to open in Belgrade, Serbia and Trieste, Italy in July 2020.

Anders Härm studied Art History and Theory at the Institute of Art History at the Estonian Academy of Arts (EAA) from 1995-2003. Since 2017 he is working there as the head of Curatorial Studies Program and as the lecturer on Contemporary Art and Curating. In the years 2010-2015 he was active as a program director of the Museum of Contemporary Art of Estonia (EKKM). In the years 2002-2012 he worked as a curator at the Kunsthalle Tallinn. He has curated Estonian National Pavilions at the Venice Biennale in 2000 (architecture) and in 2003 (visual art).

The aim of Edu-Art project is to raise a generation of artists active from civic point of view, and to prepare them for their professional development on national and international level.

The project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.) and their preparation for the professional competition internationally.

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with the Faculty of Fine and Applied Arts, and Design (AMTAP), the Faculty of Fine Arts and Design (UPS I. Creangă), the Faculty of Architecture and Urban Planning (UTM), the College of Fine Arts A. Plamădeală, and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The purpose of this program is to introduce new educational modules in the field of artistic education in Moldova and to familiarize the public with the new trends of art in Moldova and in the region.

mecc2

Tags : , ,