CIVIC FEST 2013: MOLDOVA PENTRU CETĂŢENI – festival internațional / CIVIC FEST “MOLDOVA FOR CITIZENS” international festival, 29-31.10.2013

CIVIC FEST 2013
MOLDOVA PENTRU CETĂŢENI
festival internațional
29-31 octombrie, 2013

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

CIVIC FEST 2013: MOLDOVA PENTRU CETĂŢENI – festival internațional

29-31 octombrie, 2013, ora 9:00-17:00
locaţie: Hotelul Codru
str. 31 august 1989, nr. 127, Chișinău
Sala Mozart

În premieră, Fundaţia Est-Europeană cu suportul Guvernului Suediei și Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei și Fundaţiei ERSTE din Austria organizează Festivalul Internațional „Civic Fest 2013: Moldova pentru cetăţeni”. Evenimentul va avea loc în perioada de 29-31 octombrie 2013, între orele 09.00 și 17:00, în incinta Hotelului Codru, str. 31 august 1989, nr. 127, Sala Mozart.

Civic Fest aduce în scenă cele mai reuşite proiecte ale societăţii civile, atât din Uniunea Europeană, cât şi din Republica Moldova, care au câștigat recunoaștere internațională și pot servi drept modele de bune practici în diferite domenii: antreprenoriat și integrare socială, dezvoltare comunitară și incluziune socială, transformări socio-culturale și responsabilitate socială.

Evenimentul va cuprinde trei zile tematice: (1) Cultura și mass-media în Moldova – o nouă abordare; (2) Justiția și transformările sociale – cum pot ONG-urile susține schimbările democratice și sociale din Moldova; (3) Antreprenoriatul social – incluziune socială și dezvoltarea comunităților.

La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor de stat, administraţiei publice centrale și locale, sectorului de afaceri, societății civile, comunității internaționale și diplomatice, experți independenți și mass-media.

Asociația Oberliht este invitată, printre alte organizații culturale independente, să-și prezinte activitățile și proiectele.

Programul  Festivalului Civic Fest 2013 „Moldova pentru cetățeni” îl găsiți aici

Pentru mai multe informații: http://civicfest.md/

EN
– – – – –

INTERNATIONAL CIVIC FEST “MOLDOVA FOR CITIZENS”

October 29-31, 2013, 9 am – 5 pm
location: Hotel ‘Codru’
str. 31 august 1989, nr. 127, Chisinau
Mozart Room

For the first time, the East Europe Foundation, with the support of the Government of Sweden, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and the ERSTE Foundation from Austria organizes the International Festival „Civic Fest 2013: Moldova for Citizens”. The event will take place on October 29-31, 2013, from 09.00 to 17:00, at Hotel Codru, str. 31 August 1989, No. 127, Room Mozart.

Civic Fest brings together the most successful projects carried out by civil society organizations, both from the European Union member-states and the Republic of Moldova, which gained international acknowledgement and can serve as best practices in different fields: entrepreneurship and social integration, community development and social inclusion, social-cultural transformations and social responsibility.

Civil Fest programme has three thematic days: (1) Culture and Media in Moldova – a New Approach; (2) Justice and Social Transformations – How can NGOs Support Democratic and Social Changes in Moldova; (3) Social Entrepreneurship – Social Inclusion and Community Development.

The festival will be attended by representatives of state institutions, central and local public administration, business sector, civil society, international and diplomatic community, independent experts and media.

Oberliht Association was invited, among other independent cultural organizations, to present its activities and projects.

The programme of the Civic Fest 2013 „Moldova for citizens” is here

More information at http://civicfest.md/

Tags : , ,