CHIOȘC / KIOSK, exhibition at Rondo Sztuki Galeria + in Katowice, Poland

ARTCHIOȘC
expoziția CHIOȘC / KIOSK exhibition
15/12/2011-05/01/2012
Rondo Sztuki Galeria +
Katowice, Poland

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,