Centrul Civic al Chișinăului – atelier / Chisinau Civic Center – workshop

CENTRUL CIVIC AL CHIȘINĂULUI invitație de participare Un atelier realizat de URBAN STUDIO (Școala de Arhitectură din Stockholm) în colaborare cu Asociația Oberliht, condus de Bojan Boric [SE], Björn Ahrenby [SE], Ivan Kucina [RS] și Vladimir Us [MD]

- - - scroll down for English version - - - RO - - - - - CENTRUL CIVIC AL CHIȘINĂULUI invitație de participare (downloadează afișul în format PDF) Un atelier realizat de URBAN STUDIO (Școala de Arhitectură din Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) în colaborare cu Asociația Oberliht (http://oberliht.org), condus de Bojan Boric [SE], Björn Ahrenby [SE], Ivan Kucina [RS] și Vladimir Us [MD] subiecte: - Condițiile Contemporane și noul Peisaj Urban - Anatomia Urbană. Orașe în Tranziție: din perspectiva orașelor Chișinău și Stockholm În cadrul acestui proiect vom examina noile strategii urbane și intervențiile arhitecturale dintr-un oraș care suportă efectele extreme ale tranziției de la un sistem socialist la unul politic și economic neoliberal. Moldova – astăzi cea mai săracă țară din Europa, se confruntă cu multiple provocări de ordin socio-economic, politic, ecologic și urban. Mai recent, ea a nimerit în centrul atenției datorită aspirațiilor sale de integrare europeană. În cadrul atelierului vom încerca să identificăm noi sinergii de ordin cultural, de infrastructură, ecologic precum și economic, generate de transformările urbane. Lucrările atelierului dau continuitate proiectului de cercetare “Noi Topologii Urbane” (vezi paginile: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/noi-topologii-urbane, http://www.fargfabriken.se/uploadeddocs/NUTchisinauminsk.pdf) coordonat în toamna anului 2010 de “Färgfarbiken” – o instituție de artă din Stockholm. Scopul nostru principal este ca, cu ajutorul instituției gazdă, să devenim o parte importantă a transformărilor urbane în curs. În baza unor propuneri de design urban și arhitectural vom încerca să adoptăm o poziție pro-activă și de mediere între factorii decizionali și interesele unor grupuri publice, vom încerca să abordăm în diverse moduri problemele urbane contemporane din Chișinău. PROGRAM 16 octombrie 2011 11:00-15:00 Tur al Chișinăului 17 octombrie 2011 15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 212 Prezentare publică de Bojan Boric și studenții de la Școala de Arhitectură din Stockholm Prezentare publică de Ivan Kucina: Condițiile Urbanizării Auto-regulatorii 17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, sala 218 Atelier (ziua 1) 18 octombrie 2011 10:00-14:00 / UTM, Blocul 9, sala 218 Atelier (ziua 2) 15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 212 Prezentare publică de Ivan Kucina: Rolul Spațiilor Publice în Reconstruirea Valorilor Comunitare 17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, sala 218 Atelier (ziua 2) 19 octombrie 2011 10:00-17:00 / UTM, Blocul 9, sala 218 Atelier (ziua 3) 17:00-18:30 / UTM, Blocul 9, sala 212 Prezentarea rezultatelor finale Partenerii proiectului: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Arhitectură și Urbanism (http://www.utm.md) Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural (http://colocviilechisinaului.wordpress.com) Chisinau Proiect Suport financiar: Institutul Suedez (http://www.si.se) LOCAȚIE Universitatea Tehnică din Moldova catedra Arhitectură (bd. Dacia 39, blocul 9, et. 2) prezentările publice vor avea loc în aula 212 atelierul se va desfășura în sala 218 acces stația Cuza Vodă autobuz: 3, 5, 23, A, 122 / troleibuz: 18, 22 / microbuz: 160, 113 CONTACT Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht tel: + (373 22) 286317 email: vladimir@oberliht.org.md EN - - - - - CHISINAU CIVIC CENTER invitation for participation (download the poster in PDF format) A workshop organized by URBAN STUDIO (School of Architecture in Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) in collaboration with Oberliht Association (http://oberliht.org), lead by Bojan Boric [SE], Björn Ahrenby [SE] and Ivan Kucina [RS] subjects: - Contemporary Conditions and the new Urban Landscape - Urban Anatomy. Cities in Transition: Chisinau - Stockholm Perspective In this project we will be exploring the new urban strategies and architectural interventions for the city suffering from the extreme effects of the transition from socialist to neoliberal political/economic system. Moldova - today the poorest nation in Europe faces many socio/economic,political, ecological and urban challenges. It has recently become a focus of attention trough the process of the European integrations. In our studio work we will be inventing potentials for new synergies among the cultural, infrastructural, ecological aspects as well as economic aspects of urban transformations. Our work will build upon the initial research work titled “New Urban Topologies” (see links: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/noi-topologii-urbane, http://www.fargfabriken.se/uploadeddocs/NUTchisinauminsk.pdf) from the fall of 2010 conducted by “Färgfarbiken” - art organization from Stockholm. Our main objective is to through our hosts become important part of the ongoing process of urban transformations. Through the design proposals at urban and architectural scales we will take a proactive role by serving as the mediators between the decision makers, various public interest groups and we will test diverse approaches of tackling contemporary urban problems in Chisinau. PROGRAM 16 octombrie 2011 11:00-15:00 Tour of Chisinau 17 octombrie 2011 15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, room 212 Public presentation by Bojan Boric and students from School of Architecture in Stockholm Public presentation by Ivan Kucina: Conditions of Self-regulated Urbanity 17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, room 218 Workshop (day 1) 18 octombrie 2011 10:00-14:00 / UTM, Blocul 9, room 218 Workshop (day 2) 15:30-17:00 / UTM, Blocul 9, room 212 Public presentation by Ivan Kucina: The Role of Public Space in Rebuilding Community Values 17:00-20:00 / UTM, Blocul 9, room 218 Workshop (day 2) 19 octombrie 2011 10:00-17:00 / UTM, Blocul 9, room 218 Workshop (day 3) 17:00-18:30 / UTM, Blocul 9, room 212 Presentation of final results Partners: Technical University in Moldova, Faculty of Architecture and Urbanism (http://www.utm.md) Civic Group for Cultural Heritage (http://colocviilechisinaului.wordpress.com) Chisinauproiect Financial support: Swedish Institute (http://www.si.se) LOCATION Technical University in Moldova Architecture department (bd. Dacia 39, blocul 9) public presentation will take place in room 212 the workshop will take place in room 218 access bus station Cuza Vodă bus: 3, 5, 23, A, 122 / trolleybus: 18, 22 / minibus: 160, 113 CONTACT Young Artists Association Oberliht tel: + (373 22) 286317 email: vladimir@oberliht.org.md

Tags : , , , , ,