BUNCHER / AMTAP: The Taste of the City – expoziție / exhibition, 4 noiembrie 2015, ora 15:00

afis_web

BUNCHER / AMTAP
The Taste of the City – expoziție / exhibition
4 noiembrie 2015, ora 15:00
BUNCHER, Facultatea Arte Plastice, Blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

The Taste of the City – expoziție
4 noiembrie 2015, ora 15:00
perioada: 4-20 noiembrie 2015
BUNCHER / AMTAP
Facultatea Arte Plastice, blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

La inițiativa Asociației Oberliht și Centrului de Artă Contemporană din Chișinău [ksa:k], în colaborare cu Facultatea Arte Plastice (AMTAP), a fost relansat ciclul de lecții teoretice și ateliere de lucru practic în jurul temei Spațiului și Sferei Publice. Adresate studenților și profesorilor de la FAP aceste module educaționale noi sînt conduse de specialiști și experți în domeniu din Rep. Moldova și din alte țări. Prima activitate organizată în anul academic 2015-16 constă într-un atelier de lucru artistic condus de Ovidiu ANTON, artist stabilit la Viena și invitat în cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, la Chișinău, unde s-a aflat o lună și a colaborat cu un grup de studenți ai facultății. Rezultatele atelierului vor fi prezentate sub forma unei expoziții în galeria BUNCHER (un nou spațiu artistic inițiat în cadrul proiectului Kunstraume), care își propune să pună în contact inițiativele artistice independente cu studenții și profesorii FAP și care pentru prima dată își va deschide ușile publicul larg.

The Taste of the City rezultă dintr-un seminar de lucru artistic ce a durat 2 săptămîni, pe parcursul cărora studenții au putut dezvolta într-un mod colaborativ un fanzine la tema spațiului public chișinăuian. Am încercat să sensibilizez și să îndrept atenția participanților asupra spațiului public în calitate de subiecț de consum, asupra diferitor acțiuni, situații și momente ce au fost ulterior transpuse pe hîrtie, într-un limbaj al artei. Am ales anume această tehnică pentru a pune în discuție rolul publicațiilor independente, făcute manual, ce reprezintă spiritul mișcării Fă-o tu singur. Am avut parte de momente jucăușe în care am comunicat vizual despre structurile de putere ce se regăsesc în spațiul public. (Ovidiu ANTON).

– – –

Aproprierea prin artă a spațiului public este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău  [ksa:k] și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Fundația Culturală Europeană. Participarea lui Ovidiu ANTON e susținută de Forumul Cultural Austriac din București.

Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune. Noul ciclu (2015-2016) de lecții și ateliere de lucru practic oferă continuitate cursului de formare/pilot inițiat în primăvara anului 2015, care ar anticipa și ar pregăti terenul pentru lansarea în viitor a unui program de masterat ce s-ar axa pe procesele teoretice și critice în arta contemporană, de asemenea pe practicile curatoriale. Mai multe detalii aici: https://www.oberliht.org/aproprierea-prin-arta/

EN
– – – – –

The Taste of the City – exhibition
November 4, 2015, 3 pm
period: November 4-20, 2015
BUNCHER / AMTAP
Faculty of Fine Arts, bloc III
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau

Initiated by Oberliht Association and Contemporary Art Center in Chisinau, a cycle of lectures and workshops dedicated to Public Space and Sphere was relaunched at the Faculty of Fine Arts (AMTAP) in Chisinau. These new educational modules are being led by art and culture professionals from Republic of Moldova and other countries, and are addressed to the students and teachers of FFA. The first activity organized in 2015-16 academic year is a workshop lead by Ovidiu ANTON, a Vienna based artist that was invited to take part in the KIOSK artist in residency program (link), who spent one month in Chisinau working together with a group of students at this faculty. The results of the workshop will be presented in an exhibition that will open in BUNCHER (a new art space initiated in the frame of Kunstraume project) that connects independent artistic organizations and the students and teachers of FFA, and that will open its doors for the first time to the publics.

The Taste of the City results from a project based seminar that lasted 2 weeks, during which the students could develop a collaborative fanzine about Chisinau public space. I tried to sensitize and point their presence and their gaze towards the public space as a consuming subject and translate different experiences into the language of art, which means – to find a way of bringing various performative moments on paper. We have chosen this particular medium in order to discuss the role of indepedent, self-made publications that represent the spirit of DIY movement. It was a playfull way of talking visually about the power structures present in public space. (Ovidu ANTON)

– – –

Appropriation of public space through art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of European Cultural Foundation. The participation of Ovidiu ANTON is supported by Austrian Cultural Forum in Bucharest.

The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.The new cycle (2015-2016) of lectures and practical workshops gives continuity to the pilot/formation course that started in spring of 2015 and that anticipates and prepares the ground for launching of a master program in the future, which will be focused on the theoretical and critical processes in contemporary art, as well as on curatorial practices. More details here: https://www.oberliht.org/aproprierea-prin-arta/

Tags : , , , , , , , ,