SPACES: AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU / AUTOPCITY – a film by Stefan RUSU, 14 mai 2015, ora 18:30

web_autopcity_still

SPACES
AUTOPCITY – un/a film de/by Ștefan RUSU
14 mai 2015, ora 18:30
Tipografia 5
str. V. Pîrcălab 45, Chișinău

Tags : , , , ,