Zpațiu: AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU, 20 aprilie 2017, ora 18:30

web_autopcity_still1

ZPAȚIU / ZPACE
Forumul Urbanismul și Dezvoltarea Durabilă a Chișinăului, ediția a II-a
AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU
20 aprilie 2017, ora 18:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Tags : , ,