SPACES: Atelierul de cartografiere a spațiului public din Chișinău – prezentare / Mapping of public space in Chisinau workshop – presentation, 16 mai 2013, ora 17:00

SPACES
Atelierul de cartografiere a spațiului public din Chișinău / Mapping of public space in Chisinau workshop
prezentare / presentation
Joi, 16 mai 2013, ora 17:00
Casa Zemstvei Guberniale
str. Șciusev 103, Chișinău

– – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Atelier de cartografiere a spațiului public din Chișinău – prezentare
16 mai 2013, 17:00
locaţie: Casa Zemstvei Guberniale
str. Șciusev 103, Chișinău

afiș în format PDF
invitație în format PDF

intrare gratuită

Avem deosebita plăcere să vă invităm la prezentarea rezultatelor Atelierului de Cartografiere a Spațiului Public din Chisinau, care s-a desfășurat între 2-7 iulie 2012. Atelierul a fost organizat în colaborare cu Biroul de Arhitectură Planwerk din Cluj, în cadrul proiectului SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) cu susținerea Uniunii Europene prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

detalii despre atelier găsiți aici: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere

Printre obiectivele acestui Atelier se numără analiza spațiului public existent și conceptualizarea unei rețele de spații publice pentru Chișinău, alternative spațiului public proiectat de regimurile anterioare (reprezentativ pentru puterea politică din acel moment). Totodată, prin acțiunile ce vor urma se dorește identificarea, recuperarea și repunerea în uz a spațiului public din Chișinău, oferindu-i-se un caracter civic pronunțat.

Al doilea obiectiv a vizat contextualizarea viitoarelor intervenții artistice realizate în colaborare cu artiști, arhitecți și cercetători invitați – atelierul devenind un laborator mobil unde, prin plimbări de explorare, cercetare a istoriei locului, observarea diverselor grupuri sociale și a conflictelor existente, au fost identificate situații, teme și subiecte de actualitate pentru spațiul public chișinăuian, printre care se regăsesc infrastructura pietonala extrem de uzată, lipsa unor spații amenajate pentru diverse publicuri, accesul redus la apă potabilă în oraș, gradul mare de control al spațiului public, lipsa unor spații verzi în anumite zone, lipsa transportului public în unele cartiere izolate ale centrului istoric, excluziunea unor grupuri sociale (minorități religioase, sexuale, romi) și altele. Pe fundalul acestor probleme subiectul Bulevardului Cantemir și prezența sa în planul Urbanistic General al Chișinăului actualizat în 2007 a devenit unul crucial, ceea ce a determinat întregul grup să-l accepte în calitate de subiect de interes maxim și ne-a determinat să continuăm cercetarea asupra acestui proiect și asupra consecințelor pe care le-ar putea provoca dacă ar fi implementat.

Atelierul de cartografiere a spațiului public pune bazele unui grup de inițiativă pentru spațiile publice din Chișinău – o platormă interdisciplinară de studiu și cercetare, care își desfășoară activitatea sub forma unei rezidențe anuale pentru artiști, arhitecți/urbaniști, activiști, sociologi, antropologi și istorici, a unui grup de lectură (Spații Publice în Post-Socialism) în conexiune cu Bibliotecă Virtuală pentru Spațiul Public (http://chisineu.wordpress.com/biblioteca), și a unor publicații tipărite, și va avea drept scop să educe noi competențe la tineri specialiști, pe de o parte, iar pe de altă parte să sensibilizeze opinia publică și autoritățile locale în vederea recuperării, protejării și dezvoltării spațiilor publice din Chișinău.

Vă așteptăm!

EN
– – – – –

Mapping of public space in Chisinau workshop – presentation
May 16, 2013, 5 pm
location: Casa Zemstvei Guberniale
Șciusev str. 103, Chisinau

free entrance

We have the pleasure to invite you to the presentation of the final results of the Mapping of public space in Chisinau workshop that took place between 2-7 of July 2012. The workshop was organized in collaboration with Planwerk office for architecture from Cluj in the frame of SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project and was supported by European Union through Eastern Partnership Culture Program.

about the workshop: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere

One of the objectives of the workshop was to analyze the existing public space and to conceptualize a network of public spaces for Chisinau that would offer an alternative to the public spaces designed during the previous regimes (representative for the political power of that moment). It is also a way to restart using the abandoned, ignored or monofunctional areas of the city, and to adapt them to the new needs that Chisinau inhabitants might have.

The second objective was to contextualize the future artistic interventions made in collaboration with invited artists – the workshop thus becoming a mobile laboratory where, through exploration walks, research of the history of the place and observation of different social groups, and of existing conflicts, different situations, themes and actual topics related to Chisinau public space were identified. So far the poor access to drinking water in the city, high degree of control of the public spaces by police forces, lack of green spaces in some areas, lack of public transport in some isolated neighborhoods of the historical center, exclusion of certain social groups (religious, sexual, ethnic minorities) and others issues were the ones that attracted our attention. Among these subjects, the issue of Boulevard Cantemir (next to Sfatul Tarii street) and its presence in the General Urban Plan of Chisinau, updated in 2007, became a crucial one, and determined the group to accept it as a matter of high concern and prompted us to continue the research on this project and on the consequences that it might provoke in case it would be implemented.

The mapping of public space workshop sets up an initiative group for Chisinau’s public space – an interdisciplinary platform for education and research, which will develop its activity as a residency for artists, architects and urban planners, activists, sociologists, anthropologists and historians, as a reading group linked to a virtual library (http://chisineu.wordpress.com/biblioteca) and through printed publications. It will aim, on one hand, to train and offer new skills to young professionals, and on the other hand, to raise the public awareness and persuade the local authorities of the need to recover, protect and develop the public spaces in Chisinau.

You are welcome!

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , , , , , ,