AMTAP: ARTĂ și MEDIA – atelier cu Jörg SCHELLER / workshop, 18-25 martie 2016

art_web_800px

AMTAP
Aproprierea prin artă a spațiului public: ARTĂ și MEDIA – atelier cu Jörg SCHELLER / Appropriation of public space through art: ART & MEDIA – workshop coordinated by Jörg SCHELLER
18-25 martie 2016
Galeria BUNCHER (FAP / AMTAP)
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ARTĂ și MEDIA – atelier cu Jörg SCHELLER
18-25 martie 2016
Galeria BUNCHER (Facultatea Arte Plastice, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

Între 18 și 25 martie 2016, în cadrul programului Apropierea prin artă a spațiului public la AMTAP se va desfășura un atelier ghidat de Jörg SCHELLER – profesor de la Universitatea de Artă din Zurich. Atelierul se va axa pe lucru individual și în echipă între un grup de studenți de la Universitatea de Arte din Zurich, departamentul Artă și Media, și un grup de studenți de la Facultățile de Artă din Rep. Moldova. Doritorii de a participa sunt invitați pe 18 martie 2016 la ora 14:00, la prima întîlnire. Pentru detalii contactați-ne la adresa de email: anastasia(a)oberliht.org.md

Programul atelierului

18 martie, ora 14:00 – întîlnirea cu Jörg SCHELLER și studenții de la Universitatea de Arte din Zurich
19 martie, ora 10:00-13:00 – un tur ghidat prin oraș
20 martie – cercetări individuale în oraș
21 martie, ora 15:30-18:30 – prima zi de atelier
22 martie, ora 15:30-18:30 – a doua zi de atelier
23 martie, ora 15:30-18:30 – a treia zi de atelier
23 martie, ora 16:00 – prezentare de Jörg SCHELLER și studenții Universității de Artă din Zurich
24 martie, ora 13:00-16:00 – a patra zi de atelier
25 martie, ora 13:00-16:00 – a cincea zi de atelier
25 martie, ora 16:00 – prezentarea rezultatelor atelierului

Jörg SCHELLER este un istoric de artă, jurnalist și muzician stabilit în orașul Berna (Elveția). El a studiat istoria artei, filosofia, artă media și anglistică. Din 2009 pînă în 2012 a lucrat în calitate de cercetător la Institutul Elvețian pentru Cercetare în Artă din Zurich și în calitate de profesor asistent la Universitatea din Siegen.

– – –

Universitatea de Arte din Zurich este un centru vibrant de învățare, cercetare și producție. Ea oferă un spectru larg de programe și cursuri educaționale în educație, design, film, art & media, dans, teatru și muzică, punînd la dispoziție un cadru ideal pentru proiecte transdisciplinare.
Departamentul Art & Media se bazează pe o profundă dezvoltare individuală și colectivă a practicilor artistice la nivel interdisciplinar. Acesta funcționează ca o cercetare instituțională majoră pentru artiști, autori – media, curatori, oameni de știință din Europa, interesați de artă și teorie estetică.

EN
– – – – –

ART & MEDIA – workshop coordinated by Jörg SCHELLER
March 18-25, 2016
BUNCHER Gallery (Faculty of Fine Arts, Academy of Music, Theatre and Fine Arts)
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau

In the frame of Appropriation of public space through art program at AMTAP a workshop guided by Jörg SCHELLER – professor at Zurich University of Arts, will take place between 18 and 25 of March. The workshop will be based on both individual and collective work involving a group of students from Zurich University of Arts, Art & Media Department and a group of students from the faculties of Fine Arts from Moldova. Interested participants are invited on March 18, 2016 at 2 pm, to take part in the first meeting. For additional information please send an email to: anastasia(a)oberliht.org.md

Workshop program

March 18, 2 pm – meeting with Jörg SCHELLER and students from the University of Arts from Zurich
March 19, 10 am – 1 pm – guided tour through the city
March 21, 3:30 pm – 6:30 pm – the first day of the workshop
March 22, 3:30 pm – 6:30 pm – the second day of the workshop
March 23, 3:30 pm – 6:30 pm – the third day of the workshop
March 23, 4 pm – presentation by Jörg SCHELLER and students from University of Arts from Zurich
March 24, 1 pm – 4 pm – the fourth day of the workshop
March 25, 1 pm – 4 pm – the fifth day of the workshop
March 25, 4 pm – the final presentation of of the workshop

Jörg SCHELLER is an art historian, journalist and musician based in Berne (CH) and in various express trains. He studied art history, philosophy, media art and anglistics. From 2009 to 2012 he worked as a researcher at the Swiss Institute for Art Research in Zurich and as assistant professor at the University of Siegen.

– – –

Zurich University of the Arts (ZHdK) is a vibrant centre for teaching, research, and production excellence. We offer a broad range of degree programmes and further education courses in education, design, film, art & media, dance, theatre, and music. The Department of Art & Media focus on the profound development of experimental and diverse individual and collaborative points of entry into artistic, theoretical, and (trans-)media practices. The department functions as a major research institution for artists, (media-)authors, theorists, art critics, curators, and scholars in the arts and aesthetic theory in Europe.

zhdk_logo_DeutschEnglisch_edit

Tags : ,