Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe la AMTAP / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences at AMTFA, 29 ianuarie – 19 martie, 2015

Afis-AMTAP_web

AMTAP
Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences
29 ianuarie – 19 martie, 2015, ora 13:00
Facultatea Arte Plastice, Blocul III, sala 101, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Aproprierea prin artă a spațiului public
29 ianuarie – 19 martie 2015
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău
FAP, blocul III, sala 101

Proiect Pilot – MA Teoria și Critica în Artă, Practici Curatoriale

Proiectul presupune un curs de formare/pilot care ar anticipa și ar pregăti terenul pentru lansarea în viitor a unui program de masterat ce s-ar axa pe procesele teoretice și critice în arta contemporană, de asemenea pe practicile curatoriale. Ne propunem să organizam un ciclu de lecții, adresate studenților și profesorilor de la AMTAP, conduse de specialiști și experți în domeniu din Rep. Moldova. Ideea acestui ciclu prevede explorarea potențialului local. În această ordine de idei, ne propunem să lucrăm cu experții locali, invitându-i să contribuie la subiectul – Spațiul și Sfera Publică, accentul fiind pus pe o serie de practici ale curatoriilor și organizațiilor/inițiatielor artistice din Moldova (Lilia DRAGNEVA).

Program:

29 ianuarie 2015, ora 13:00
Lilia DRAGNEVA: Arta de subsol (Spații Artistice Alternative)

Prelegerea va fi axată pe descrierea și analiza organizațiilor independente din Moldova din punct de vedere al aplasării lor geografice, ce condiționează orientările strategice și activitățile, dictate de spațiul gestionat.
Tot aici va fi prezentat proiectul KunsTraume, lansat de Institutul Goethe – București, și Ministerul de Experne din Germania în Moldova. Un proiect lansat în ideea explorării posibilităților comunității artistice din Moldova de a revendica spațiile abandonate sau neutilizate și reutilizarea lor în interesul societății civile și a comunității locale.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/12382114

5 februarie 2015, ora 13:00
Ovidiu ȚICHINDELEANU: „Spaţiul public Bucureşti” 2007

Evenimentul „Spaţiul public Bucureşti” din 2007, curat de Marius Babias şi Sabine Hentzsch a fost un moment pivotal în care artiştii locali selectaţi şi-au definit munca prin intervenţii în spaţiul public, implicînd laolaltă arta contemporană, arhitectura, dezvoltarea urbanistică, educaţia, cultura tineretului. Cursul va prezenta strategiile curatoriale şi răspunsul unor artişti ca Mircea Cantor, Anetta Mona Chişa | Lucia Tkáčová, Nicoleta Esinencu, H.arta, Daniel Knorr, Dan Perjovschi, and Lia Perjovschi.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/123849376

12 februarie 2015, ora 13:00
Vladimir US: Revendicarea spatiului public prin practici artistice

În cadrul prezentări sale Vladimir Us va vorbi despre proiectele Asociației Oberliht realizate în ultimii 6-7 ani, cu un accent pus pe acțiuni artistice desfășurate în afara unor instituții tradiționale de cultură (proiectele: INTERVENȚII, CHIOȘC, Centrul Civic al Chișinăului). Alături de artiști la proiectele noastre au luat parte arhitecți, sociologi, activiști și alți actori interesați de transformările prin care trece spațiul urban chișinăuian și care urma să devină, în urma acțiunii culturale, un spațiu cu adevărat public.
Acest lucru a fost posibil și datorită unor procese de auto-organizare și auto-educare, și datorită dezvoltării unei noi infrastructuri informative și culturale ce răspunde mai bine nevoilor actorilor culturali independenți din Moldova, oferind astfel o alternativă mediului instituționalizat pe care l-am moștenit și propunînd noi spații de întîlnire cu publicul.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/124600702

19 februarie 2015, ora 13:00
Ovidiu ȚICHINDELEANU: Scurtă istorie a privirii

Nu doar realitatea înconjurătoare, ci privirea însăşi e o realitate istorică, iar miza artei contemporane rămîne raportarea la sensibilităţi în curs de constituire. Cursul propune o introducere – cu exemple – într-o dimensiune a teoriei contemporane de care sînt strîns legate practici de succes ale artei contemporane sociale în circuitul internaţional.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/124910866

26 februarie 2015, ora 13:00
Vitalie SPRÎNCEANĂ: Sfera culturala publică și transformările ei

Sfera publică este spațiul social în care ne adunăm ca membri liberi ai unei comunități pentru a discuta problemele ce țin de interesul public, adică rezolvăm probleme ce depășesc interesul particular individual al fiecăruia din noi. Apărută odată cu dezvoltarea statului modern, această sferă devine importantă pentru funcționarea democrației, pentru asigurarea egalității și participării tuturor cetățenilor și pentru realizarea inovației politice. În cadrul prezentării voi aborda geneza sferei publice, evoluția ei în ultimele două secole, apariția și dezvoltarea sferei publice culturale, transformarea sferei publice culturale în socialism și capitalism, viitorul sferei publice.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/125031144

5 martie 2015, ora 13:00
Laura PANAIT și Diana GALOS: La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur

Conferința colectivului La Terenuri – Spatiu Comun în Mănăștur (Cluj, RO) va identifica metode prin care arta poate contribui la coagularea comunității plecând de la ateliere pentru copii și tineri. Prin educație informală artiștii pot ajunge la grupuri mai puțin favorizate, lucrând și fiind provocați de context.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/126123082

12 martie 2015, ora 13:00
Lilia DRAGNEVA: Arta comunitară

Arta comunitară este o artă ce vizează relația și interacțiunea dintre spațiile publice și private, într-un context teritorial, în ideea unei mai bune redefiniri a comunităţii dintr-o anumită zonă. Formează conștiința comunitară și angajamentul social, sensibilizează receptarea civică. În această ordine de idei, ne propunem să discutăm despre acest fenomen, începând cu o scurtă incursiune în istoria apariției acestuia, prin câteva exemple, similare ca mod aplicativ, dar diferite, în dependență de necesitățile și contextul în care se aplică. Vom vorbi desre câteva exemple în contextul universal, regional și vom prezenta câteva proiecte aplicate la nivel local. În final, vom încerca să identificăm nodurile comunitare vulnerabile de la Chișinău și din zonele rurale din Rep. Moldova, care ar necesita în viitor intervenții social-artistice de acest gen.

Înregistrarea video: https://vimeo.com/126257916

9 aprilie 2015, ora 13:00
Ștefan RUSU: Practici curatoriale si transformarea sferei publice in contextul post-socialist. Cazul Republicii Moldova si a orasului Chisinau

Obiectuvul prelegerii vor fi procesele de transformare urbana care sau produs in orasul Chisinau in perioada socialista (intre 1944-89), dar si in perioada independentei de dupa 92 care vor fi correlate cu aspectele transformarii sferei publice investigate in cadrul proeictului CHIȘINĂU – Arta, Cercetare in Sfera Publica realizat de Centrul-KSAK in 2010. Un alt aspect important pe care il vom discuta este formatul inter-disciplinar prin intermediul caruia au fost analizate discursurile politice si institutionale dominante ce au format societatea si peisajul urban in decursul istoriei recente. Pe langa aceste directii de baza a proiectului vor fi prezentate practicile artistice a unor artisti vizuali din Moldova (Tatiana Fiodorova, Dumitru Oboroc, Ghenadie Popescu, etc.) si altora din contextul Est European (Joanna Raikovska/PL, Nomeda si Gediminas URBONAS/NL-LT, Rena RAEDLE si Vladan JEREMIC, DE-SRB, Indre KLIMAITE/LT)

16 aprilie 2015, ora 13:00
Ștefan RUSU: Practica artistică ca dispozitiv de re-imaginare a contextului social

Prelegerea va fi axata pe practici artistice si curatoriale de activare a spatiului public. In special va fi vorba de proiectul Spatii in Miscare realizat in 2014 la Dushanbe care a investigat statutul spatiilor publice si metode de activare prin intermediul practicilor artistice si sociale in contextual Asiei Centrale. Vom prezenta startegii si tactici de activare a spatiului public in conditiille regimurolor autoriatre si a situatiei precare in care activeaza initiativele si ngo-urile din regiune.
Pe de alta parte vom vorbi de practici artistice, in speta vom prezenta practica lui Stefan Rusu. Incepand cu 2006 Stefan Rusu a dezvoltat o serie de proiecte-interventii in spatial public, printre care este replica unui apartament socialist (garsoniera) – Apartamentul Deschis produs in colaborare cu Asociatia Oberliht care a fost activat in 2009 si care tine de crearea unei platforme de productie culturala si procesul de regenerare a spatiului public la Chisinau. O alta interventie Block 89 a fost realizata in cadrul proiectului itinerant KNOT in microraionul Ursinov din Warsovia. Urmarind oarecum acelasi traseu de activarea a spatiului public din suburbia orasului Stockholm a fost realizat Balconul Flotant care dezbate problema segregarii populatiei migratoare si gentrificarii zonei de locuit din suburbia Husby, dar si cu chestiunea eradierii ‘fisiei verzi” din planul de dezvlotare a zonei.

– – –

Lilia DRAGNEVA este o artistă, curator şi cercetătoare din Chişinău, Moldova. Din 1999 ea a este Directorul Centrului de Artă Contemporană KSAK din Chişinău şi curatoarea proiectului ALTE ARTE TV, care a fost difuzat la Televiziunea Naţională a Moldovei în cadrul proiectului „relaţii” (din 2004). Este de asemenea cercetătoare la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi profesoară de istorie a artei la Academia de Stat a Artelor, printre altele. Cercetarea mea se concentrează asupra necesităţilor unei educaţii alternative în domeniul artei contemporane, posibilităţi de cooperare cu diverse instituţii de educaţie (de arte) şi căi pentru a stimula gramaţia artistică pentru un public mai larg.

Diana GALOS (1986) – absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism, locuiește și profesează în Cluj. Colaborator al Fundației Heritas, a fost implicată în elaboarea Ghidului de dezvoltare al municipiului Sibiu și a organizat ateliere de consultare publică în cadrul Festivalului Huet Urban 2013 și 2014. A coordonat ateliere organizate de Coop pe stradă, o inițiativă ale cărei scopuri sunt antrenarea publicului larg și a celui profesionist în procesul participativ de implementare a obiectivelor comunitare, promovarea și experimentarea metologiei participative în societatea est europeană. Din 2012 este colaborator Colectiv A – La Terenuri Mănăștur în cadrul căreia a participat la atelierele de urbanism participativ Learnig from Manastur.

Laura PANAIT (1983) locuiește și lucrează în Cluj. Este doctor în Antropologie urbană la UBB Cluj. A absolvit Bauhaus Dessau Kolleg VIII, “EU Urbanism”. A organizat numeroase intervenţii artistice în spaţiul public în Cluj (inclusiv la Fabrica de Pensule), Germania, Polonia, Cehia şi Luxembourg. A participat la cea de-a XII-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, cu proiectul „Superbia”. Este coordonatoare pe comunicare în cadrul asociației Colectiv A și coordonatoare a inițiativei La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur.

Ştefan RUSU este artist vizual, curator, editor şi cineast; în prezent locuieşte şi lucrează la Dushanbe, Tajikistan. Programul său artistic/curatorial este preocupat de procesele de transformare şi schimbările ce au survenit în societăţile post-socialiste după 1989.

Vitalie SPRÎNCEANĂ este sociolog și intelectual public co-fondator al platformei de gîndire critică PLATZFORMA.md. Studii de licență în Bulgaria (Științe Politice), masterat în Filosofie la Chișinău (USM), actualmente doctorand la George Mason University, SUA. Interese în: sociologie urbană, sociologie a religiei, sociologie politică.

Ovidiu ŢICHINDELEANU e filosof şi teoretician al culturii. Studii de filosofie la Cluj, Strasbourg şi Binghamton, Doctor în Filosofie (Binghamton University) cu o teză despre mediile moderne şi arheologia cunoaşterii la 1900, în curs de publicare în limba engleză. Co-fondator al revistei independente Philosophy&Stuff (1997–2001), co-fondator al platformelor Indymedia România (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012). Redactor al revistei IDEA artă + societate şi coordonator de colecţie al editurii IDEA Design & Print. Editor, cu V. Ernu, C. Rogozanu, C. Şiulea, al volumului Iluzia anticomunismului (Chişinău: Cartier, 2008). Editor, cu Konrad Petrovszky, al volumului Revoluţia Română televizată. Contribuţii la istoria culturală a mediilor (Cluj, Idea Design & Print, 2009).

Vladimir US (1980) este un artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

– – –

Aproprierea prin artă a spațiului public este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău  [ksa:k] și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Fundația Culturală Europeană. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

DSC09083_web

EN
– – – – –

Appropriation of public space through art
January 29 – March 19, 2015
Academy of Music, Theatre and Fine Arts
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau
FAP, blocul III, room 101

Pilot Project – MA Theory and Criticism in Art, Curatorial Practices

The project includes a pilot/formation course that would anticipate and prepare the ground for launching in the future a master program focused on the theoretical and critical processes in contemporary art, as well as on curatorial practices. We intend to organize a cycle of lessons for students and professors from AMTAP, led by specialists and experts in the field from the Republic of Moldova. The idea of this project is to explore the local potential. Therefore we intend to work with local experts, inviting them to contribute to the topic – the Public Space and Sphere, the emphasis being put on a series of curatorial practices and on arts organizations/initiatives from Moldova (Lilia DRAGNEVA).

Program:

January 29, 2015, 1 pm
Lilia DRAGNEVA: Underground art (Alternative Art Spaces)

The lecture will focus on describing and analyzing the independent organizations from Moldova from the perspective of their geographic location, which conditions their strategic orientations and their activities, dictated by the managed space.
The project KunsTraume, launched by the Goethe Institute – Bucharest and the Foreign Ministry of Germany in Moldova will also be presented. A project that was launched in order to explore the possibilities of the artistic community from Moldova to claim the abandoned or unused spaces and to reutilize them in the interest of civil society and the local community.

Video documentation: https://vimeo.com/12382114

February 5, 2015, 1 pm
Ovidiu ȚICHINDELEANU: “Public Space Bucharest” 2007

The event “Public Space Bucharest” from 2007, curated by Marius Babias and Sabine Hentzsch has been an axis moment in which the selected local artists defined the work through interventions in the public space, involving together contemporary art, architecture, urbanistic development, education, youth culture. The course will present curator strategies and the answer of artist such as Mircea Cantor, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkacova, Nicoleta Esinencu, H.arta, Daniel Knorr, Dan Perjovschi, and Lia Perjovschi.

Video documentation: https://vimeo.com/123849376

February 12, 2015, 1 pm
Vladimir US: Reclaiming public space through artistic practices

In his presentation Vladimir Us will speak about the projects organized by the Oberliht Association in the past seven years, highlighting a number of artistic interventions which took place outside of traditional cultural institutions (the projects INTERVENTIONS, CHIOȘC, the Civic Centre of Chisinau). These projects drew together artists, architects, sociologists, activists and other participants expressing interest in the transformations undergone by the public space in Chisinau, the goal being that of creating, through such cultural interventions, a truly public space.
This effort became possible via self-education and self-organization as well as through the development of a new cultural and digital infrastructure, which is better suited to the needs of independent cultural entities in Moldova, offering an alternative to the institutional environment and proposing new ways of engaging with the public.

Video documentation: https://vimeo.com/124600702

February 19, 2015, 1 pm
Ovidiu ȚICHINDELEANU: A brief history of sight

Not only the surrounding reality, but the sight itself is a historic reality, and the stake of contemporary art, remains the relation to sensibilities in process of forming. The course proposes an introduction – with examples – in a dimension of contemporary theory which are closely related successful practices of social contemporary art in the international circuit.

Video documentation: https://vimeo.com/124910866

February 26, 2015, 1 pm
Vitalie SPRINCEANA: The cultural public sphere and its transformations

The public sphere is the social space where we interact with each other as free members of a particular community in order to discuss problems related to the public interests, i.e. we solve problems that are beyond the individual interest of each of us. The modern public sphere emerged with the development of the modern state and it became crucial for the good functioning of democracy, for ensuring the equality and participation of all people and for political innovation. In my presentation I will address questions such as: the emergence and the development of public sphere, the emergence of cultural public sphere and cultural field, the transformation of the cultural public sphere in socialism and communism, the future of public sphere.

Video documentation: https://vimeo.com/125031144

March 5, 2015, 1 pm
Laura PANAIT and Diana GALOS: La Terenuri – Common Space in Manastur

The conference of collective La Terenuri – Common Space in Manastur (Cluj, RO) will identify methods through which art can contribute in uniting the community starting from workshops for children and young people. Through informal education, artists can reach disadvantaged groups, working and being challenged by the context.

Video documentation: https://vimeo.com/126123082

March 12, 2015, 1 pm
Lilia DRAGNEVA: Community art

Community Art is an art that concerns the relationship and interaction between public and private spaces, in a territorial context, in the idea of a better redefinition of community in a particular area. It forms the community awareness and social commitment, sensitizes civic reception. In this context, we propose to discuss this phenomenon, beginning with a brief overview of its occurrence, by some examples, which have a similar applicative manner, but different, depending on the needs and context in which it is applied. We’ll present several examples from the universal and regional contexts and will discuss some projects implemented locally. Finally, we will try to identify vulnerable community nodes in Chisinau and rural areas of the Rep. of Moldova, which would require future social and artistic interventions of this kind.

Video documentation: https://vimeo.com/126257916

April 9, 2015, 1 pm
Stefan RUSU: Curator practices and the transformation of public sphere in the post-socialist context. The case of the Republic of Moldova and the city of Chisinau

The objective of this lecture will be the processes of urban transformation which took place in the city of Chisinau in the socialist period (between 1944-1989), but also in the period of independence after 92 that will be correlated with the aspects of the transformation of public sphere investigated as part of project CHISINAU – Art, Research in the Public Sphere realized by KSAK Center in 2010. Another important aspect that we will discuss is the interdisciplinary format through which there have been analyzed the dominating political and institutional discourses that shaped the society and the urban scape in the recent history. Beside these basic directions of the project, there will be presented the artistic practices of some visual artists from Moldova (Tatiana Fiodorova, Dumitru Oboroc, Ghenadie Popescu etc.) and others within the Eastern-European context (Joanna Raikovska/PL, Nomeda and Gediminas URBONAS/NL-LT, Rena RAEDLE and Vadan JEREMIC, DE-SRB, Indre KLIMAITE/LT).

April 16, 2015, 1 pm
Stefan RUSU: Artistic practice as device for re-imagining the social context

The lecture will be focused on curator and artistic practices for activating the public space. This would especially include the project Spaces in Motion organized in 2014 in Dushanbe, which investigated the status of public spaces and the method of activation through artistic and social practices within the context of Central Asia. We will present strategies and tactics of activation of the public space under the conditions of authoritarian regimes and the precarious conditions in which the NGOs in the region activate.
On the other hand we will speak about artistic practices, especially we will present Stefan Rusu’s practice. Starting with 2008, Stefan Rusu developed a series of projects-interventions in the public space, among which is the replica of a socialist apartment (one-room flat) – the Open Apartment, produced in collaboration with Oberliht Association, which was activated in 2009 and is part of the creation of a platform for cultural productions and the process of regeneration of the public space in Chisinau.
Another intervention, Block 89, has been realized as part of itinerary project KNOT in the Ursinov microdistrict in Warsaw. Somehow following the same path of activating the public space in the suburb of the city of Stockholm has been realized the Floating Balcony, which tackled the issue of the segregation of migratory population and the gentrification of the residential area in the Husby suburb, and also the question of erasing the “green line” from the development plan of the area.

– – –

Lilia DRAGNEVA is an artist, curator and researcher, based in Chisinau, Moldova. Since 1999, she has been the Director of the Center of Contemporary Art [ksa:k] in Chisinau, and curator of the ALTE ARTE TV – which was broadcasted on national Moldovan TV in the framework of “relations” (since 2004). She is also a researcher in the Moldovan Academy of Science and an art history teacher at the State Academy of Arts, among others. My research focuses on the needs for alternative educational models in the fields of contemporary arts, possibilities of cooperating with various (art-) educational institutions and ways to stimulate artistic literacy among a wider public.

Diana GALOS (1986) – licensee of the Faculty of Architecture and Urbanism, lives and teaches I Cluj. Being a collaborator of Heritas Foundation, she was involved in the elaboration of the Guide for Development of the City of Sibiu and she organized workshops for public consulting as part of the festival Huet Urban 2013 and 2014. She coordinated workshops organized by Coop on the street, an initiative whose aims are to attract the wide public and the professional one in the participative process of implementing the community objectives, promoting and experimenting participative methodology in Eastern European society. Since 2012 she is a collaborator of Colectiv A – La Terenuri Manastur during which she participated in workshops of participative urbanism Learning from Manastur.

Laura PANAIT (1983) lives and works in Cluj. She is Ph.D. in urban anthropology at UBB Cluj. She organized many artistic interventions in the public space of Cluj (including at the Brush Factory), in Germany, Poland, Czech Republic and Luxembourg . She participated at the XIIth edition of the Architecture Biennale in Venice with project “Superbia”. She is a coordinator on communication in the association Colectiv A and coordinator of the initiative La Terenuri – The Common Space in Manastur.

Stefan RUSU is a curator, editor, visual artist and filmmaker based in Chisinau and Bucharest, currently working in Dushanbe, Tajikistan. His artistic/curatorial agenda is geared towards the processes of transformation and changes in post-socialist societies after 1989.

Vitalie SPRINCEANA is a sociologist and public intellectual, co-founder of the platform of critical thinking PLATZFORMA. License studies in Bulgaria (Political Sciences), Master in Philosophy in Chisinau (USM), in the present PhD at George Mason University, USA. Intersts in: urban sociology, sociology of religion, political sociology.

Ovidiu TICHINDELEANU is a philosopher and theorist of culture. Studies of philosophy in Cluj, Strasbourg and Binghamton. PhD in Philosophy (Binghamton University) with a thesis on modern media and archeology of knowledge at 1900, in course of publication in English. Co-founder of the independent magazine Philosophy&Stuff (1997-2001), co-founder of platforms Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012). Editor of magazine IDEA art + society and coordinator of collection at IDEA Design & Print Publishing House. Editor, with V. Ernu, C. Rogozanu, C. Siulea, of the volume The Illusion of Anticommunism (Chisinau, Cartier, 2008). Editor, with Konrad Petrovsky, of volume The Televised Romanian Revolution. Contributions to the cultural history of the media (Cluj, Idea Design & Print, 2009).

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

– – –

Appropriation of public space through art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of European Cultural Foundation. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

Tags : , , , , ,