VIDEOCHIOȘC: Animație de Ghenadie POPESCU [MD] / VIDEOKIOSK: Animation movies by Ghenadie POPESCU, 19 august 2014, ora 21:00

SPACES
VIDEOCHIOȘC / VIDEOKIOSK
Animație de Ghenadie POPESCU / Animation movies by Ghenadie POPESCU
19 august 2014, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Tags :