Spaţiul ca un instrument de modelare a atitudinilor sociale / Spaces as a tool for shaping social attitudes – eveniment în cadrul proiectului Tandem, 20-28.06.2012, ora 12:00-18:00

TANDEM
Spaţiul ca un instrument de modelare a atitudinilor sociale / Spaces as a tool for shaping social attitudes
Vernisaj: 20 iunie 2012, ora 18:00
Locaţia: Muzeul Zemstvei, str. Al. Şciusev 103, Chisinau
Perioada: 20-27.06.2012, ora 12:00-18:00

Eveniment în cadrul proiectului Tandem!

Locaţia: Muzeul Zemstvei, str. Şciusev 103, Chisinau
Perioada: 20-28.06.2012, ora 12:00-18:00

Expoziţie de totalizare şi documentare a tandemurilor din Rep. Moldova.

În expoziţie vor fi prezentate proiectele realizate de organizaţiile KSAK, Oberliht şi Şcoala de Arte Al. Şciusev, în colaborare cu partenerii din EU: Les Ateliers du Vent, Franţa, Le Generateur, Franţa, Academia de Arte din Katowice, Polonia.

Interpretând textul / Performând Progresul Social

Atelierul este o nouă platformă cu orientare practică organizată în colaborare de Les Ateliers du Vent şi de Centrul pentru Artă Contemporană din Chişinău. Punctul de plecare al atelierului l-au reprezentat textele şi moştenirea lăsată de Urmuz, Daniil Harms şi Henri Michaux, ce au încurajat procesul de creare a unor forme specifice între arta spectacolului, dansul contemporan şi practicile performance-ului, împreună cu studenţi, artişti şi profesori de la instituţii de stat din Republica Moldova, România şi Ucraina. Tutorii invitaţi de la Les Ateliers du Vent şi din Norvegia şi România au coordonat secţiunile

teoretice şi practice, precum şi prezentarea finală a rezultatelor atelierului. Poziţia estetică a lui Urmuz şi Daniil Harms, ce pleacă de la credinţa în independenţa artei de regulile şi logica lumii reale, a fost pusă în discuţie în noile condiţii sociale şi politice, pe baza reutilizării şi reevaluării prozei şi a poeziei lor. Nouă participanţi au fost împărţiţi a câte trei la fiecare tutore, şi au realizăt în mod individual fiecare lucrare în parte.

Tutori invitaţi: Mia Habib/NO, Alexandru Antik/RO şi Alain Helou /Les Ateliers du Vent/FR

Participanţi: Eliza Ursachi/RO, Anastasia Trifan/MD, Raluca Croitoru/RO, Аnastasia Sidorenko/MD, Ion Borş şi Tatiana Miron/MD, Evelina Babii/MD, Mireana Hmelnitkaia/MD, Andrei Şimanschi/MD, Valeria Barbas şi Alex Cosmescu/MD, Jakab Szilard-Andras/RO, Izsak Elod/RO.

Interpretând textul/Performând Progresul Social face parte din proiectul Identităţi în Derivă, curatoriat de Ştefan Rusu în cadrul reţelei HEICO.


Stai aici si ai experienta comuna in spatiul virtual, Joanna Zdzienicka, 2012

Spaţiul ca un instrument de modelare a atitudinilor sociale

La ce ne referim când vorbim de spaţiul public şi privat? În ce măsură sunt noţiunile de „privat” şi „public” legate de spaţiu? Poate fi capabil spaţiul, şi în mod special spaţiul urban, să ne extindă înţelegerea asupra lor? De-a lungul unei rezidenţe de cinci săptămâni în Katowice şi Chişinău, aceste întrebări au inspirat un grup de artişti, profesori şi cercetători din Polonia, Republica Moldovă şi Franţa, să producă lucrările prezente.

Fiecare din aceste lucrări transmite o abordare particulară a noţiunilor de “public” şi “privat”, câteodată dezvoltîndu-le mai departe de spaţiul urban şi arhitectural, care a servit doar ca un punct de reflecţie. În acest sens, noţiunile de “public” şi “privat” nu au avut atît de mult rolul de cadru curatorial, ci mai degrabă au deschis o cutie a Pandorei care, odată deschisă, a ridicat mult mai multe probleme decît ne-am aşteptat iniţial, dar care totuşi ne-a permis să “remodelăm premisa de lucru “, “Spaţiul ca un instrument de modelare a atitudinilor sociale”.

Ce ne-a interesat a fost sensul ambiguu pe care această premisă îl transmite. Pe de-o parte, se referă la rolul politic şi ideologic al arhitecturii şi planificării urbane legat de ţinerea sub control a spaţiului, monitorizarea comunităţilor şi menţinerea relaţiilor de putere; pe de altă parte, se referă de asemenea la modurile posibile prin care cetăţenii îşi aproprie oraşul prin promovarea interacţiunilor sociale şi a experimentelor. Acest punct de pornire ambiguu dezvăluie natura conflictuală a spaţiului şi transformarea lui continuă; experienţa noastră legată de spaţiu se află undeva între folosirea lui şi joaca creativă cu el. Acesta este probabil motivul pentru care discuţiile noastre iniţiale asupra noţiunilor de “public” şi “privat” ne-au condus la concluzia că ele sunt prea polarizate pentru a începe abordarea procesului de negociere între rezidenţi şi spaţiul în care aceştia trăiesc. Aşadar, lucrările au dezvoltat căi de extindere a acestor noţiuni, interogîndu-le şi cîteodată trecînd mai departe de categoriile pe care le implementează.

Lore Gablier

Rezultatele acestei colaborări se vor regăsi integral în #9 al Revistei la PLIC, o publicație de literatură, artă, atitudine din Moldova: http://plic.oberliht.org

Participanți: Ludmila Bouros, Tatiana Fiodorova, Lore Gablier, Pawel Mendrek, Krystyna Nikiel, Sandra Parvu, Ghenadie Popescu, Dominik Ritszel, Dobroslawa Ruranska, Bartolomej Skrzyczek, Leslaw Tetla, Vladimir Us, Joanna Zdzienicka, şi elevii Şcolii de artă pentru copii A.Sciusev.

Acest proiect este susţinut de Comisia Europeană, de ECF (European Cultural Foundation) Amsterdam şi de ICR (Institutul Cultural Român) Chişinău.

Parteneri de proiect: MitOst, CAE, CCM, SFM, Robert Bosch Foundation, Alliance Francaise de Moldavie, Teatrul Spălătorie, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Chişinău.

vernisaj, 25 mai 2012 / opening

[nggallery id=1]

EN
– – – – –

Spaces as a tool for shaping social attitudes

What do we mean when we speak of public and private space? To what extend are the notions of “private” and “public” related to space? or rather can space, and especially urban space inform our understanding of them?

During a five-week residency in the cities of Katowice and Chisinau these questions inspired a group of artists, teachers and researchers from Poland, Republic of Moldova and France to produce the works presently gathered. Each of these works conveys a particular approach towards the notions of “public” and “private”, sometimes extending them beyond the urban and architectural space that served as a ground for reflection. In this sense, the notions of “public” and “private” didn’t serve so much as curatorial framework, but rather revealed a pandora box, which once opened, raised many more issues than we had initially expected, and yet nevertheless allowed us to “reshape” our working premise “Spaces as a tool for shaping social attitudes”.

What interested us was the ambiguous meaning that this premise conveys. On one hand it refers to the political and ideological role of architecture and urban planning in controlling space, monitoring communities, and securing power relations, on the other hand it also refers to the possible ways in which citizens appropriate the city by promoting social interrelations and experiments. This ambiguous point of departure reveals the conflicting nature of space and its constant transformation; our experience of space lies somewhere between its use and creatively playing with it. This is probably why our initial discussions on the notion of “public” and “private” led us to the conclusion that they are too polarized to start tackling the process of negotiation between residents and the spaces in which they live. Therefore, the works developed ways of unfolding these notions, questioning them, and sometimes even moving beyond the categories they implement.

The results of this collaboration were published integrally in the #9 issue of POSTBOX, literature, art and attitude magazine: http://plic.oberliht.org

I would like to warmly thank the contributors for their generous involvement in this project and the enthusiasm with which they developed their responses: Ludmila Bouros, Tatiana Fiodorova, Pawel Mendrek, Krystyna Nikiel, Sandra Parvu, Ghenadie Popescu, Dominik Ritszel, Dobroslawa Ruranska, Bartolomej Skrzyczek, Leslaw Tetla, Vladimir Us, Joanna Zdzienicka, and the pupils of the art school Sciusev.

Lore Gablier

expoziția 20-27 iunie 2012 / the exhibition

[nggallery id=2]

Tags : , , , , , , , , , , , , ,