LITCHIOȘC: LECTURĂ PUBLICĂ DE POEZIE – apel de participare / ЛИТКИОСК: ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОВ — приём заявок на участие, 26 iulie 2018

unnamed

LITCHIOȘC / ЛИТКИОСК
Lectură publică de poezie – apel de participare / Публичное чтение стихов – приём заявок на участие
data limită: 26 iulie 2018 / заявки принимаются до 26 июля 2018


— прокрутите вниз для русской версии —

RO

LECTURĂ PUBLICĂ DE POEZIE – apel de participare

data evenimentului: 4 August 2018
locul desfășurării: Apartamentul Deschis (str. București 68, Chișinău)
organizator: Asociația Tinerilor Artiști Oberliht

Asociația Oberliht invită tinerii poeți și scriitori, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 ani, să citească poeziile lor și să le asculte pe ale altora în cadrul lecturii publice de poezie. Evenimentul vrea să creeze o conexiune între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului, în care aceștia să discute (și prin intermediul poeziei), despre problemele cu care se confruntă și despre viziunile pe care le au.

Doritorii să participe în cadrul unei asemenea întâlniri sunt rugați să completeze formularul până la data de 26 iulie 2018.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

РУ

ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОВ — приём заявок на участие

дата события: 4 августа 2018
место Открытая Квартира (ул. Bucuresti 68, Кишинев)
организатор: Ассоциация молодых художников «Оберлихт»

Ассоциация Оберлихт приглашает молодых поэтов и писателей, в возрасте от 16 до 35 лет, читать свои стихи и слушать других на публичном чтении. Событие позволит обсудить актуальные проблемы, выразить это через поэзию и создать связь между молодыми людьми по обе стороны Днестра.

Желающих принять участие, просим заполнить форму до 26 июля 2018.

Расходы для участников за пределами Кишинёва будут полностью покрыты организаторами.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info(а)oberliht.org или по телефону (+373) 22 286317.

Мероприятие  организованно Asociația Oberliht в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.

Tags :