Infrastructuri culturale alternative pentru un oraș deschis și incluziv – o prezentare de Vladimir Us / Alternative cultural infrastructures for an open and inclusive city

– scroll down for English –

RO

Infrastructuri culturale alternative pentru un oraș deschis și incluziv – o prezentare de Vladimir Us
marți, 8 noiembrie 2022, ora 18:00
Meta Contemporary (Bulevardul Mihai Viteazu nr. 1, Timișoara)

Vă invităm 𝐦𝐚𝐫𝐭̦𝐢, 𝟖 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟖:𝟎𝟎, la un art talk cu 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐔𝐬 (artist și curator) despre scena culturală și infrastructurile culturale alternative care contribuie la un oraș deschis și incluziv.

Prezentarea își propune să familiarizeze participanții cu contextul politic și economic al transformărilor sociale și urbane prin care au trecut atât Republica Moldova, cât și capitala Chișinău, în ultimele decenii.
În cele din urmă, vom încerca să răspundem la întrebarea cum să ne poziționăm astăzi în raport cu noțiunea de „public”, căutând în același timp răspunsuri (locale) la transformările (globale) în curs și identificând soluții durabile.

În calitate de curator am avut ocazia să cunosc și să lucrez alături de artiști și artiste, lucrători și lucrătoare culturale, cu care am dezvoltat lucrări și proiecte în spațiile publice din Chișinău, drept reacție la modul în care este comercializat spațiul public și la transformările urbane de o factură capitalistă. Pe baza documentației existente a mai multor proiecte de activism cultural desfășurate sub umbrela Asociației Oberliht, vom afla despre mizele artistice dar și politice ale acestora, făcând cunoștință mai în detaliu cu lucrările participanților la programele noastre și cu problemele pe care le-au abordat – Vladimir Us


Vladimir US este artist șu curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht https://oberliht.org/. A studiat arta, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Belgrad și Grenoble. prin lucrările și proiectele sale recente. Us explorează procesele de transformare a spațiului public din orașele post-sovietice, fiind preocupat totodată de nevoia conceptualizării unei rețele alternative de spații pentru Chișinău.

EN

Alternative cultural infrastructures for an open and inclusive city – a presentation by Vladimir Us
Tuesday, November 8, 2022, 18:00
Meta Contemporary
(Bulevardul Mihai Viteazu nr. 1, Timișoara)

The presentation aims to familiarise the participants with the political and economic context of social and urban transformations that both, Republic of Moldova and its capital city of Chisinau, were going through during the last few decades.
Finally, we will try to answer the question of how to position ourselves today in reference to the notion of ”public”, while searching for the (local) answers to the ongoing (global) transformations and identifying sustainable solutions.

As a curator I had the opportunity to meet and work with artists, cultural workers, with whom I developed different works and projects in public spaces in Chisinau, as a reaction to the way in which public space has been commercialized and to neoliberal urban transformations. Based on the existing documentation of several projects of culture activism carried out under the umbrella of Oberliht Association, we will learn about the artistic and political stakes adopted by the participants in our programs, by getting acquainted more in detail with their works and with the issues they raise – Vladimir Us.

Vladimir US is an artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of the Oberliht Young Artists Association https://oberliht.org/. He studied art, curating, cultural management and cultural policies in Chisinau, Belgrade and Grenoble. Through his recent works and projects, Us explores the processes of transformation of public space in post-soviet cities, while being concerned with the need to conceptualize an alternative network of spaces for Chisinau.

Evenimentul face parte din programul “Sci-art your life!” care și-a propus, alături de alte direcții majore, promovarea studenților sau absolvenților din cadrul facultăților cu profil artistic sau tehnic și crearea unor puncte de contact și de dialog între aceștia. Pe parcursul expoziției vor avea loc evenimente dedicate și întâlniri pe care le vom anunța din timp.
Evenimentele propuse în cadrul 𝕊𝕔𝕚-𝕒𝕣𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖! explorează diverse zone epistemologice, de la experimentul științific la cel artistic, de la modelele de construcție arhitecturală la cele structural-sociale.

Curator al programului: Mirela Stoeac-Vlăduți
Graphic design: Josepha Blanchet
Organizator: META Spațiu
Partener strategic: Universitatea Politehnica Timișoara
Finanțatori: AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Consiliul Judeţean Timiş
Parteneri: kinema ikon, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT
Program co-finanțat de AFCN Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național AFCN nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Acțiunea cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2022.
www.metacontemporary.ro

Tags :