FAȚADE PUBLICE: Arta și hrana în spațiul urban / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: Искусство и еда в городском пространстве / PUBLIC FACADES: Art and food in the urban space, 16 iunie 2017, ora 18:00

trash-festival-bishkek

FAȚADE PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ / PUBLIC FACADES
Arta și hrana în spațiul urban / Искусство и еда в городском пространстве / Art and food in the urban space
16 iunie 2017, ora 18:00
Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (sectorul Botanica, bd. Traian 3, Chișinău)

Tags : ,