oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

SPACES: CINEMA ÎN AER LIBER: SPAȚII LIBERE – Artă și Activism în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina / OPEN AIR CINEMA: FREE SPACES – Art and Activism in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine, 18 august 2015, ora 21:00

SPACES: Cinema în Aer Liber / Open Air Cinema SPAȚII LIBERE – Artă și Activism în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina / FREE SPACES – Art and Activism in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine 18 august 2015, ora 21:00 Apartamentul Deschis str. București 68/1, Chișinău

“Arta ca acțiune civică” – schimb de experiență între tineri artiști, Berlin, Germania – apel de participare, 6-13 octombrie 2014

“Arta ca acțiune civică” – schimb de experiență între tineri artiști din Belarus, Germania, Moldova, Polonia, Ucraina, Berlin, Germania – apel de participare 6-13 octombrie 2014

Chișineu – Valea Morilor Lake

Chișineu – Valea Morilor Lake text by Hanna SIERGE

 
© oberliht.org