FAȚADE PUBLICE: Spațiul IN SITU / PUBLIC FACADES: IN SITU Space, 12-16 iunie 2017

Zpațiu / Zpace FAȚADE PUBLICE: Spațiul IN SITU / PUBLIC FACADES: IN SITU Space 12-16 iunie 2017 Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale) str. Al. Șciusev 103, Chișinău