CHIOȘC / KIOSK, exhibition at Rondo Sztuki Galeria + in Katowice, Poland

ARTCHIOȘC expoziția CHIOȘC / KIOSK exhibition 15/12/2011-05/01/2012 Rondo Sztuki Galeria + Katowice, Poland