oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

Monument pentru un cîine comunitar / Monument for a Community Dog, 5 mai 2016, ora 18:00

Monument pentru un Cîine Comunitar / Monument for a Community Dog 5 mai 2016, ora 18:00 Colina Pușkin, Chișinău (intersecția străzilor Colina Pușkin și Bună Vestire)

Atelier de modelare în lut cu Martin ZET, 27 – 28 aprilie 2016

Atelier de modelare în lut cu Martin ZET, 27 – 28 aprilie 2016 Parcul Zaikin (Chisinau, intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin)

CHIOȘC AIR: Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / KIOSK AIR – artist talk & screening, 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00

CHIOȘC AIR / KIOSK AIR Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / artist talk & screening 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00 Zpaţiu (str. Al. Şciusev 103, Chişinău) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)

VIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse / VIDEOKIOSK: Martin ZET – proposed works, 29 septembrie 2015, ora 20:00

VIDEOCHIOȘC / VIDEOKIOSK Martin ZET – lucrări propuse / proposed works 29 septembrie 2015, ora 20:00 APARTAMENT DESCHIS str. București 68/1, Chișinău

Atelierul video FaVU VUT14 / Video workshop FaVU VUT14, 20 noiembrie 2014

CHIOȘC AIR / KIOSK AIR Atelierul video FaVU VUT14 / Video workshop FaVU VUT14, 20 noiembrie 2014 AMTAP, blocul 3 str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

 
© oberliht.org