B68: “Стоунволлское восстание” / “Stonewall Uprising” – proiecție, 26.06.2014, 9 pm

B68 – zonă liberă / spațiu de artă Стоунволлское восстание / Stonewall Uprising – proiecție 26 iunie, 2014, ora 21:00 str. București 68/1, Chișinău